300 – 2021-04-25

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgonál:
Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Bír 7, 1-8; 8, 24-25Textus: Bír 8, 27, 33

Gedeon hívására harminckétezer ember gyűlik össze. Nem szoktunk belegondolni, de 1- micsoda logisztika kellett ennyi embernek csak a fegyverben tartásához, 2– hogy mekkora haderő ez. Összehasonlításul, ma Magyarország hadereje lehet ekkora létszámú.

Gedeon kevesli ezt a létszámot, mert a Midianiták annyian vannak mint a „tenger fövenye”. Isten viszont sokallja! Ezzel elénkbe tárul a mennyiség és a minőség örök és talán megoldhatatlan kérdése is.

Túl sok ez a nép, amely veled van…

Isten jól ismer minket. Tudja, hogy milyen kitartóan tudunk imáinkban kérni és milyen állhatatosak tudunk lenni addig, amíg meg nem kapjuk azt, amit akarunk. Aztán hirtelen elkezdjük kiszínezni a történetet, a szerepünket jócskán eltúlozva, a végén már nem is emlékszünk arra, hogy Isten egyáltalán ott lett volna velünk. Gedeon növelné a sereget, Isten meg azon van, hogy csökkentse.

Már Dobó István, Gárdonyi regényében is inkább a kevesebb oroszlán mellett teszi le a voksát, mint a sok nyúl mellett. Mégis! Izraelben volt egy törvény a hadviselésről: Azután még ezt is mondják meg az elöljárók a népnek: Van-e itt olyan ember, aki fél, és lágyszívű? Az menjen vissza a házához, ne csüggessze el társainak a szívét a magáéhoz hasonlóan!” 5Móz 20,9

Maradt 12 ezer ember. Ekkor meg kellett nézi, ki hogyan iszik. Aki mohón itta a vizet, már mehetett is haza. Ismerjük a mondást: „lakva ismerszik” meg a másik! A pszichológia tudja, ha meg akarsz ismerni valakit, ülj le vele és játssz! Játék közben az ember felszabadul és akaratlanul is megmutatja magát. Amikor az ember szomjas vagy éhes, valami hasonló játszódik le.

Maradt 300 tettre kész ember, aki azonban nem számított arra, ami ezután jött. Fegyver helyett korsót kapnak majd a kezükbe. Hát, igen! Isten dolgai kifürkészhetetlenek! Hogy mire képes 300 bátor ember, az Thermopülai-szorosnál is kiderült, amikor megközelítőleg ennyi Spártai tartóztatott fel kb. két hétig egy százezer főnél is nagyobb perzsa sereget.

Mennyiség és a minőség! A széles és a keskeny út? A maradék megtér Ézsaiási gondolata? Mit üzennek ezek a ma egyházának, a harmadik évezred küszöbén? Hogy a minőség a fontos? Jó jó, de ha finom is az a kenyér, ha az csupán egy falat, az nem sok. Mi, keresztyének, nem 32 ezren vagyunk! A világ legnagyobb vallása a mienk. Európában ringatták a bölcsőjét. Hazánkban a lakosság 70%-a meg van keresztelve! Látva mindezt, mi is keveselljük. Jó lenne, ha még többen lennénk, Istennek is tetszőbb dolog lenne. Játszunk el a gondolattal! Mi számosságban gondolkodunk, Isten pedig minőségben. Feltettük, akár egyszer is magunknak a kérdést: Ha ilyen sokan vagyunk a világban, Európában és hazánkban, akkor miért nem látszik meg az életünkön, a közéletben, a politikában? Ha mindenhová jut belőlünk, miért nem minőségként van jelen a keresztyénség a világban?

Időről időre felmerül a népegyház kontra hitvalló egyház kérdése is az egyház történelmében. Egy kérdést azt gondolom, mégsem kerülhetünk meg: Mennyivel kellene még többen lennünk ahhoz, hogy az értékrendünk meg is látszódjon? Ugye érezzük, ez nem mennyiség és nem számosság kérdése, hanem a minőségé? A sónak nem kell, hogy sok legyen, ha pedig megízetlenül, akkor már mindegy is.

A történet másik üzenete számunkra az, hogy még egy olyan ember is hibázhat
– akár jó szándékkal is –, mint amilyen Gedeon volt. Mivel minden embert Isten tesz késszé, alkalmassá és méltóvá a feladatra, melyre elhívta, ugyanakkor az is igaz, hogy minél nagyobb egy ember, annál nagyobb az árnyéka is! Gedeon előtt is és utána is milyen sokan estek bele a csapdába! Izrael első három nagy királya, Saul, Dávid, Salamon mind. És mi is, ha nem vagyunk elég állhatatosak! De mit is tett Gedeon? A győzelem után összegyűjtette az arany függőket és készíttetett egy Efódot. Az Efód (szövött ruhadarab) a papi öltözet része volt. A legszebb a főpapé volt, a mellkasán 12 különböző metszett drágakő volt, Izrael törzseinek a neveivel. Ezt az Efódot városában, Ofrában állíttatta fel! Csakhamar odajártak az emberek bálványt imádni. Csapda lett ez Gedeon házának és az embereknek, akik Gedeon halála után ismét azt tették, ami nem tetszett az Úrnak! Minden bizonnyal ismerjük a mondást: „a pokolba vezető út is csupa jó szándékkal van kikövezve”.

De, miért is volt ez bálványimádás?

Hiszen állított már ez a nép aranyborjút, ami egyértelmű bálvány volt, mert nem Isten kérte! De, gondoljunk az érckígyóra, ami eredetileg nem volt bálvány, hiszen Isten kérte annak állítását, meghatározott időre és céllal. Persze, milyen az ember, a kígyó még 600 évig állt és áldozatot is mutattak be előtte. Még az Isten dolgaiból is képesek vagyunk bálványt csinálni! Ezékiás királyról ezt olvassuk: „…amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan ősatyja, Dávid tette. 4Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a rézkígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izráel fiai mindaddig tömjéneztek neki. Ezt a kígyót Nehustánnak nevezték.5Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem is volt hozzá fogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána.” 2Kir 18,3-5

Mi tehát a gond az Efóddal? Isten nem kérte erre Gedeont. Azért nem, mert Efraimban volt Siló, az a szentély, ahol nem kisebb dolgot őriztek, mint a szövetség ládáját. Csakhogy, Efraimmal nem volt jó kapcsolata Gedeonnak. Később, amikor az ország ketté szakad, Judában marad Jeruzsálem, a 10 törzs pedig Dánba és Bételbe jár majd áldozni. Egy helyett mindjárt kettő, de egyik sem az Istentől elrendelt szent hely.

Tanulság?

1- Egyházunk, keresztyénségünk olyan, amilyen mi magunk vagyunk! Amennyiben mi nem hordozunk egyfajta minőséget, akkor az egyházunk, a keresztyénségünk sem fog.

2- Mi magunk is, amikor jó szándékkal csak a munkának, vagy csak a családnak élünk, amikor a sikert hajszoljuk, vagy a pénzt, mások a gyönyört. Ezek nem bálványok? Mind azzá válnak, ha azokat Isten helyére tesszük!

3- Hallgassunk Istenre és csak azt tegyük, amit Ő kér hogy tegyük! Becsüljük meg, hogy Isten a képére teremtett, és ne akarjunk többek lenni annál, amik lehetnénk, de ne is akarjuk beérni ennél kevesebbel!

Bízom benne, nem haszontalan olvasmány a Bírák könyve, további jó elmélyülést és mindezek átgondolását, megértését és a hallottak megcselekvését kívánom mindenkinek! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Örömmel hirdetjük, hogy május 2-án nyitunk! Vasárnapi istentiszteletek és a heti alkalmaink is szabadon látogathatók lesznek, az aktuálisan érvényes korlátozások megtartásával.
  2. Június 6-án, a vasárnapi istentisztelet alkalmával egy nem hagyományos alkalomra hívogatunk mindenkit. Ezt az istentiszteleti alkalmat az újrakezdés reményében tartjuk majd meg, sok-sok bizonyságtétellel. Levélben, e-mailen és telefonon is hívogatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy együtt „kezdjünk újra”. Várunk benneteket!
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • A Debreceni Református Egyházmegye egyházmegyei tábort hirdet 2021. július 20-25. között, melyet Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartanak meg. A táborral kapcsolatos további információt az debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen kaphatunk.

Alkalmaink:

Kedd 18.00: HéSZ (online)Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés

Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap Veres Jánosné lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel!

Imádkozzunk: Istenem, tisztítsd meg gondolatainkat, cselekedeteinket. Hagyjuk el életünkből az általunk kreált bálványokat, mindazt ami észrevétlen előbb-utóbb a helyedbe kerül, elvonja figyelmünket a Veled való járástól. Ne legyen fontosabb semmi, mint a Te igéd!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

300 – 2021-04-25
Scroll to top