Gedeon – 2021-04-18

Igét hirdet és imádkozik: Veres János lelkipásztor

Bibliát olvas: Tóth László
Orgonál:
Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Bír 1, 1-10; 15-16Textus: Bír 1,1

Egy fiatalember története kapcsán szeretne most az Ige biztatni bennünket. Gedeonról van szó, Jóás fiáról, aki a leggyengébb törzs tagja, a családjában pedig a legfiatalabb. Az angyal éppen gabonacséplés közben szólítja meg őt.

1- Az angyal szó „küldöttet” jelent, de ne a középkorból ránk maradat angyal képre gondoljunk, hanem egy megtévesztésig ember külsejű lényre, akinek még a ruhája is ugyanaz, mint a földieké. Gondoljunk arra, amikor Ábrahámot, vagy Lótot látogatják meg az angyalok. Az újszövetségből idézem: „A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” Zsid 13,2

Amikor Isten küld téged valakihez, akkor te is az Úr küldötte, „angyala” vagy, a szónak eme átvitt értelmében. Mi emberek és az angyalok azonban más-más teremtési rend vagyunk!

Miért titokban csépel gabonát Gedeon? A midianiták hét esztendeje dúlják fel a tavaszi vetést, aratják le a termést és hajtják el az állataikat. Elszegényedett és elkeseredett volt Izrael.

Ismerjük mi is azt az érzést, amikor nem sikerül semmi, mikor úgy érezzük, hogy mindenki összeesküdött ellenünk, amikor nem látunk kiutat és kilátástalannak tűnik minden. De miért áll elő ez a helyzet? Döbbenetes a felismerés…

2- Izrael fiai azt kezdték tenni, ami nem tetsző az Úrnak!

Íme, a paráznaság új értelmezést nyer. Nem annyira a testiségre szűkül le, hanem lelki és szellemi értelemben is értelmet nyer, melynek mint már korábban is láttuk, meg van a következménye.

Most egy kicsit nézzük meg, hogyan is van ez a mi életünkben!

Amikor úgy érezzük, hogy teljesen rendben van az életünk, egyszer csak megjelenik a kísértés. Eleinte még van tartásunk és nem adjuk könnyen magunkat. Csakhogy mit mond az Ige?

Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jak 1,14-15

Egyszóval gyengék vagyunk és elkövetjük azt, ami nem tetszik az Úrnak. Ezt követően jön a bűntudat, majd a szégyen, ami megakadályozza, hogy bárkinek is beszéljünk minderről. Majd mindkettő szépen elkezd elhalványulni és megnyugszunk abban, hogy lám-lám más sem különb nálunk. Aztán kezdődik minden elölről! Mégis, azt kell mondjam, nem az a keresztyén aki minden kísértésnek ellenáll és nem követ el bűnt. Ilyen ember nincs. Az a keresztyén, aki miután elkövette, fáj neki, és el tudja magát még szégyellni. Egy hullámvasút az életünk; egyszer közelebb, másszor meg távolabb vagyunk Istentől.

Ráadásul, mindannyiunkat jellemez egyfajta csodavárás. Te meg én a mindennapi munkánk közben tesszük fel Istennek a kérdést: Hol vagy most Uram? Gedeonnak ugyanez járt a fejében gabonacséplés közben. Hol van Isten és hol vannak a csodái?

Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele.” Lk 11, 29

3- Isten próbára teszi Gedeont, aki lerombolja Baál oltárát és kivágja a szent fát is. Éjszaka! Látja az Úr, hogy megteszi Gedeon amit kell, de csak éjszaka. Mint Nikodémus is tette, aki éjszaka titokban járt Jézushoz. Még nincs elég bátorsága, hogy nyíltan vállalja Urát, de már megteszi amit kér tőle. Hiszem, hogy sokan vannak ma is olyanok, akik nem járnak templomba, nem adják külső jeleit az életükben a hitnek, talán fel sem merik vállalni Isten hitüket, de már érdeklődnek Isten iránt.

Gedeon is próbára teszi az Istent: Valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt? Egy fürt harmatos, majd száraz gyapjúval bizonyosodik meg arról, hogy valóban ő a kiválasztott. Eszembe jut Jákób ősatyának a tusakodása az angyallal. Eszembe jut híres emberek tusakodása (Galilei).

De nekünk magunknak is vannak tusakodásaink, amikor el kell döntenünk, hogy vállalunk-e egy feladatot vagy sem!

Hogyan szerzünk bizonyosságot, ha nem úgy, hogy az Úr elé visszük a dolgainkat, és kérjük, adjon nekünk kijelentést a Bibliából, egy másik ember tanácsából.

Mit üzen ennek a fiatalembernek a története?

1- Az ember körül változhat a díszlet, de mi végső soron ugyanazok maradunk. Egyik pillanatban oda simulunk a szerető Isten kezébe, de a következőben már kergetjük is hiú ábrándjainkat. Akkor változunk meg, ha rá vagyunk kényszerítve.

2- A csodavárás az ember egyik legőszintébb vonása. Persze, azon már kevesen gondolkodnak el, hogy a csodák nem kötelező módon járnak az embernek. Sőt, az Istentől eltávolodott ember életében miért is kellene megtörténnie? A csodák mindig Isten közelében történnek. Gondolkodjunk el ezen, hogy részesei lehessünk a csodáknak!

3- Bizony, sokszor próbára tesszük Istent ma is! Valójában az egész keresztyén életünk erről szól, hogy bizonyosságot szeretnénk. Isten pedig állandóan próbára tesz minket, azért hogy bizonyosságot kaphassunk. Milyen jó lenne erre jobban odafigyelni és ha ez az egész pandémia elmúlna, úgy kijönni belőle, hogy bizonyosságunk lenne arra nézve, ezt lehet ugyan így is tovább folytatni, de nem érdemes!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata értelmében jelenleg még fenntartjuk a személyes jelenléttel járó istentisztelet és egyéb gyülekezeti alkalmak szüneteltetését. Azonban örömmel hirdetjük, hogy május 2-án nyitunk! Vasárnapi istentiszteletek és a heti alkalmaink is szabadon látogathatók lesznek, az aktuálisan érvényes korlátozások megtartásával.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • A Debreceni Református Egyházmegye egyházmegyei tábort hirdet 2021. július 20-25. között, melyet Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartanak meg. A táborral kapcsolatos további információt az debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen kaphatunk.

Alkalmaink:

Kedd 18.00: HéSZ (online)Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés

Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap Veres János lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel!

Imádkozzunk: Imádkozzunk, hogy mindannyiunkban megérjen a felismerés: nem akarunk ugyanúgy élni ezután, mint ahogyan a pandémia kitörése előtt éltünk. Kérjük Istenünket, hogy adja szívünkbe a vágyat, amely Jézus Krisztus követésére buzdít bennünket, megváltoztatva eddigi életünk célját és értelmét.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Gedeon – 2021-04-18
Scroll to top