Húsvét után 1. vasárnap – Debóra – 2021-04-11

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Bír 1, 1-10; 15-16Textus: Bír 1,1

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A Jelenések könyve és a János Evangéliuma magyarázata után most a Bírák könyvével fogunk foglalkozni. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért egy ószövetségi könyvvel? Nos, az ószövetség is része a bibliánknak és tudjuk hogy a teljes írás Istentől ihletett. Mivel velünk Isten Jézus Krisztusban kötött szövetséget, így az Újszövetség népe vagyunk, ezért bizonyos ószövetségi részeket egészen másképpen értelmezünk, mint zsidó testvéreink.

Tudjuk, hogy Józsué megpróbálja elfoglalni Kánaánt, de ez nem sikerül, sőt a Bírák könyve be is számol Józsué haláláról. A Bírák tehát azok a választott személyek, akik Józsué után és az első király megválasztása közötti időszakban töltötték be feladataikat.

1- Az első áthallás a történetünkben az, hogy Debóra egy nő! Egy olyan férfiközpontú világban, ahol a közéletben, a magánéletben, de még a családi életben is a férfinak volt szinte minden megengedett. A nő mozgástere igen korlátozott volt. Talán még egy másik nő juthat az eszünkbe: Mirjám, akiről azt mondja az írás hogy prófétanő volt. De ők ketten csak azok a kivételek, akik erősítik a szabályt. Át kell gondolnunk, hogy jól tesszük-e ha egy nagyon archaikus női képet próbálunk a bibliából áttuszkolni a XXI. századba. Nem megtagadva azt, hogy nőnek és anyának lenni páratlan lehetőség! Ugyanakkor, látjuk, hogy feleségként, édesanyaként is az élet szinte minden területén hogyan teljesedhet ki egy nő.

A történet azzal kezdődik hogy:

2- Izrael fiai nem azt teszik ami tetszik az Úrnak.

Ez lehet a másik áthallása történetünknek, hiszen ahhoz, hogy ne azt tegyük ami tetszik az Úrnak előbb tudnunk kell, hogy mi tetszik neki. Izrael szövetségben élt az Úrral mint kiválasztott nép. De úgy tűnik, nem a kiválasztásának megfelelően élte az életét és ilyenkor Isten nehézségeket, kihívásokat támasztott népe elé. Például Sisera hatalmas hadi erejét.

Persze, mi is feltehetjük a kérdést: Vajon mi, keresztyének, azt tesszük-e, úgy élünk-e, ami Istennek tetszik? Vajon véletlen a világot érintő pandémia, klímaváltozás, gazdasági válság? Nehéz és komoly kihívások ezek, melyekben mindig ott van elrejtve a változás lehetősége!

Ugyanakkor a bibliai bölcsességirodalom szerint, ellenségünk lehet az öregedés, a betegség és akár mi magunk is, saját magunk számára.

3- Debóra kijelentést kap Istentől, de a férfiak csak akkor indulnak csatába, ha velük tart még azon az áron is, ha a dicsőséget egy nő fogja learatni helyettük.

A Tábor-hegyéről leözönlő sereg annyira meglepi Sisera hadi népét, hogy fényes győzelmet arat. Persze, nem egyedül, hiszen azt olvastuk, hogy az Úr harcol értük. Összezavarta Sisera látását, gondolatait, míg le nem szállt a harci kocsiról és el nem menekült. Márpedig, ahol bizonytalan a kürt zengése, ott gondolhatjuk milyen lehet a harci kedv! Tudjuk, hogy Sisera életének a végére egy nő tett pontot egy sátorcövekkel.

Összegezve, mi tehát e történet üzenete számunkra?

1- Amikor egyéni vagy közösségi életünkben tudatosan nem úgy élünk, ahogy az Istennek tetsző, megváltozni nem tudunk és tegyük fel nem is akarunk, akkor Isten kikényszerítheti a változást! A krízisben benne van a jobbulás és a megváltozás lehetősége, sőt, még az Istennek tetsző élethez való odafordulás lehetősége is.

2- Vannak élethelyzetek amikor az ötletelés és a jó gondolatok már nem elegendőek. Látásra van szükségünk és Isten által adott kijelentésre.

3- Ha az Úr harcol is értünk, de nem helyettünk, nekünk magunknak is meg kell tennünk, ami rajtunk múlik.

Nagy feladat lesz a pandémia által traumatizált társadalom, az Egyház és gyülekezeteink újraélesztése, ehhez kérjünk kijelentést az Úrtól!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata értelmében továbbra is fenntartjuk a személyes jelenléttel járó istentisztelet és egyéb gyülekezeti alkalom szüneteltetését. Imádkozzunk, hogy mihamarabb újra közösségben élhessük meg hitünket!
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.

Alkalmaink:

Kedd 18.00: HéSZ (online)Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés

Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap Veres János lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel!

Imádkozzunk: Drága Mennyei Atyánk! Add meg nekünk azt a látást, ami úgy mutatja meg a körülöttünk lévő világot, hogy felismerhessük benne kezed munkáját. Sokszor olyanok vagyunk mint Tamás: mivel nem látjuk a történések mögött a Te kezedet, így nem is hisszük, hogy azok a dolgok, amik velünk történnek Tőled vannak. Így a saját fejünk után megyünk, de Neked van hatalmad, hogy visszatéríts bennünket az általad jónak készített útra. Áldott az, aki belső látását, hitét követve jár ezen az úton.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Húsvét után 1. vasárnap – Debóra – 2021-04-11
Scroll to top