Böjt 3. vasárnapja – 2021. március 07.

Igét hirdet: Takács Anett lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyiné Asztalos Éva
Imádkozik: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jn 10,1-21Textus: Jn 10,14-15

Kedves testvéreim!

Ezen a mai böjti vasárnapon folytatjuk tovább János evangéliumának tanulmányozását, amelyben egy igen ismert és kedvelt részhez érkeztünk; a jó pásztor leírásához.

Az istentisztelet elején felolvasott igeszakasz a jó pásztor tulajdonságait sorakoztatja fel: ajtóként védi az aklot, a juhokat nevük szerint ismeri, felkeresi az elveszettet, meggyógyítja a megsebzettet, életét adja a nyájáért. Nagyon sok mindenre ki lehetne térni ezen rész kapcsán, de én a mai alkalommal ebből most csupán az imént felolvasott 2 verset szeretném kiemelni és közelebb hozni azt mindannyiónkhoz!

Először is azzal kezdeném kedves testvéreim, hogy Jézus ismer minket! Úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, ha azt mondom, sokszor vágyunk rá, hogy legyen mellettünk valaki, aki igazán ismer minket, aki szavak nélkül is megért bennünket és tudja, mit érzünk legbelül. Hogy amikor a szavak oly esetlenül hangoznának is, a lélek dallamát felismerje a szív. Hogy amikor csendben vagyunk, a hallgatásunk néma csendje is beszéljen helyettünk, s a másik ezt is megértse. Mindannyian ezt szeretnénk. Hogy legyen valaki, aki igazán ismer minket és úgy fogad el és szeret bennünket.

Más oldalról viszont épp ez a valódi ismeret ijeszt meg bennünket, mert egy másik részünk pedig olykor szeretné, ha kicsit elbújhatna a világ elől. Ha csupán azt látnák meg belőlünk, amit és amennyit fel kívánunk tárni mások előtt. Az a gondolat, hogy valaki a teljes valónkat ismerje, minden erősségünkkel és gyengeségünkkel együtt, az megijeszt bennünket. Hiszen akkor sebezhetőek vagyunk, akkor időről-időre feltör a kérdés, vajon az, aki tudja csetléseinket-botlásainkat is, a gyengeségeinket és megpróbáltatásainkat, vajon mindezek mellett ugyanúgy tud szeretni és elfogadni minket?

Emberi kapcsolataink felől vizsgálva; ezt a kérdést most nyitva hagyom. Hiszen ki-ki saját maga érzi azt a legjobban, hogy van, még jobb esetben vannak-e ilyen emberek az életében. Akik tényleg ismerik őt és mindenben mellette állnak, és kudarcainak, botlásainak közepette is számíthat rájuk. Isten iránti hálával köszönhetjük meg, ha tudjuk és érezzük, hogy igen, vannak ilyen emberek mellettünk. Mert lehetnek ilyenek a családtagjaink, szüleink, gyermekeink, a házastársunk, a hozzánk legközelebb álló személyek lehetnek ilyen támaszaink az életben. De sajnos muszáj hozzátennem: lehetnek, de nem biztos, hogy vannak is ilyen emberek mellettünk. Mert vannak, akiknek már senkijük nem maradt, egyedül kell élniük, de vannak olyanok is, akik bár családi közösségben élnek, mégsem érzik ezt az igazi elfogadást, hogy valaki valóban, igazán ismerné és támogatná őt.

De akár igennel tudunk erre a kérdésre válaszolni, akár nemmel, akár azt érezzük, hogy van ilyen személy az életünkben, akár azt, hogy nincs: van egy jó hírem, ami mindenki számára egyformán igaz és valóságos! És ez a jó hír nem más, mint az, hogy igenis létezik valaki, aki mindannyiónkat személy szerint ismer. Téged, engem és mindenkit! És ez az ismeretség nem csak felszínes, hanem a legmélyebb és legtisztább ismeretség, ami csak létezhet. És a mai igénkből ki is derül, hogy ez a valaki nem más, mint a jó pásztor, maga az Úr Jézus Krisztus!

Azonban itt most álljunk meg egy kicsit ennél az ismeretség szónál. Az Úr Jézus azt mondja: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet!” Napjainkban sajnos egyre jobban tapasztaljuk, hogy milyen sokan és milyen gyakran vagyunk ráutalva csupán az online tér adta lehetőségekre, még a kapcsolattartás tekintetében is. A több, mint egy éve elinduló világjárvány csak még inkább rászorított mindenkit arra, hogy a személyes kapcsolattartásokat egyre ritkítsuk és helyette az online kommunikáció lehetőségeit helyezzük előtérbe, ami természetesen soha nem tudja pótolni a személyes kapcsolattartások igazi örömeit és áldásait! (Csupán meg kell próbálnunk kihozni ebből is a legtöbbet, amit lehet, ebben a szükséghelyzetben.)

És szerintem senki számára nem lesz meglepő, ha azt mondom, hogy most világszerte a facebook, instagram és egyéb más online fórumok térhódításának világában élünk, ahol naponta akár több 10 vagy 100 új ismerősre is szert tehetünk. És éppen emiatt tartom fontosnak, hogy kiemeljük és szót ejtsünk arról az egyszerű szóról, hogy ismeretség. Mert ez ma valami egészen mást jelent, mint évtizedekkel ezelőtt.

Ma sokan azt gondolják, hogy ha a facebookon valakit ismerősnek jelölünk, akkor azt már ismerjük is. Pedig az ismerős szó éppen azt jelenti, hogy nem igazán ismerem. Láttam, találkoztam vele egyszer-kétszer. Volt valami kapcsolatunk, lehet beszéltünk is párszor, de nem ismerem igazán. Sőt ma már sokan még ennek hiányában is ismerősnek jelölik egymást. De figyeljük csak meg az igénkben; Jézus nem azt mondja nekünk, hogy ismerősöm vagy, vagy azt, hogy tetszik a profilod, hanem azt, hogy valóban ismer minket. A jó pásztornak nem az ismerősei vagyunk, hanem Ő valóban ismer minket, mindenkinél jobban, sőt azt kell mondanom, hogy jobban ismer, mint mi saját magunkat. Hiszen olykor még saját magunknak is képesek vagyunk meglepetést okozni azzal, ahogy egy-egy helyzetre reagálunk, ahogy viselkedünk. De Jézusnak nem tudunk meglepetést okozni. Ő pontosan tudja és látja, hogy mi rejtőzik a szívünk mélyén, hogy milyenek vagyunk valójában.

Látja, hogy mi rejtőzik a virtuális világban megmutatott képek mögött. Látja, hogy mennyi könny van a sok nevetés mögött! Látja, hogy mennyi hiány van a nagy gazdagság mögött, és látja, hogy mennyi sötétség van a fehér ruha mögött is. Azt is tudja, hogy mennyi igazság van a kimondott szavak mögött.

De azt is látja, hogy mennyi jóság és érték van benned, amit sokan talán észre sem vesznek. És azt is tudja rólad, hogy milyen álmaid vannak, miközben a hétköznapok árja sodor. És Jézus számára kedves vagy. Te is, aki itt ülsz a padokban, Te is, aki most otthon hallgatod ezt, meg én is és mindenki.

Mai világunkban oly sok a bizonytalanság, a kétség, az aggodalom, a félelem. És milyen nagy szükség van egy állandó, biztos pontra, ahová menekülhetünk, akire mindig számíthatunk. A jó pásztor ilyen! Jézus az egyedüli biztos pont az életünkben, hiszen Ő ismer és szeret minket, úgy, ahogyan vagyunk! És tudjátok, hogy milyen jó kedves testvéreim az, hogy Jézus előtt nem kell semmit sem elrejtenünk! Nem kell másnak bemutatnunk magunkat, mint akik valójában vagyunk. Ő ismeri minden gondolatunk, érzésünk, fájdalmunk és örömünk. A legrosszabbat is tudja rólunk, mégis a legjobbat gondolja velünk kapcsolatban. Mert Ő nem csak azt látja, amilyenek most vagyunk, hanem azt is, amilyenek akkor leszünk, amikor kész lesz velünk és befejezi munkáját bennünk. Ez az igazi örömhír: Előtte az lehetsz, aki vagy!

A felolvasott igében azonban Jézus kijelentése itt nem ér véget. Azzal folytatja, hogy „az enyéim ismernek engem!” Az az örömhír, hogy Ő ismer minket, új feladatot is jelent számunkra, mégpedig azt, hogy mi magunk is megismerjük Jézust. Hogy ne álljunk meg annyinál, hogy igen, Jézus, mint a jó pásztor ismer minket, hanem akarjuk mi is egyre jobban megismerni Őt! Ez a szeretet megnyilvánulásának egyik alapja. Hiszen aki fontos számunkra, aki kedves nekünk, akit szeretünk, azt minél jobban meg akarjuk ismerni, minél többet meg szeretnénk tudni róla. És az, aki a legjobban ismer minket, a jó pásztor ma is azt szeretné, ha mi is meg akarnánk ismerni Őt, és nem csak hallomásból, vagy felszínesen, hanem valóban, és igazán!

Ennek egyik módja pedig a Szentírás tanulmányozása, a Biblia olvasása, és az igehirdetések hallgatása. Ezek segítenek mind jobban megismerni a mi hű pásztorunkat. De van egy másik módja is, ami szorosan összekapcsolódik az előzővel, abból fakad, és azzal együtt jár. Ez pedig a személyes tapasztalat! Mert azt, hogy Ő a mi leghűségesebb barátunk, védelmezőnk és támaszunk, azt nem a Bibliából fogjuk tudni igazán megismerni, hanem az igén keresztül épp a saját tapasztalatainkból. Ehhez pedig szükség van arra, hogy mi is akarjuk, és vágyjunk rá, hogy megismerhessük a mi Urunkat. Hogy beengedjük Őt az életünkbe és keressük Őt szüntelen, mindennapon! Kedves testvérem! Vajon te mit felelnél erre? Mennyire akarod megismerni Őt?

Végezetül pedig még egy gondolatot szeretnék ma a szívetekre helyezni! Mai igénkben Jézus azt is mondta: „ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.” Hétről-hétre ebben a nagyböjti időszakban egyre közelebb kerülünk a nagypénteki és húsvéti eseményekhez! Ez az ige pedig Jézusnak erre az áldozatvállalására irányítja a figyelmünket. A jó pásztor meghalt értünk. Életét adta értünk! Ez a keresztet állítja a középpontba, a keresztet és vele együtt Jézust, aki meghalt és feltámadt értünk. S ez a Jézus, ez a jó pásztor, aki mindegyikünknél nagyobb és ez a kereszt, az értünk önmagát odaadó Krisztus szeretetéről vall.

Kedves testvéreim! Vajon létezik-e annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki képes önmagát feláldozni, az életét is odaadni a másikért? A jó pásztor, az Úr Jézus Krisztus éppen ezt tette értünk! Önmagát adta értünk, hogy mi élhessünk általa. Jézus még attól sem riadt vissza, hogy megvívjon a sátánnal és a halállal, mi értünk! A legrosszabbat is vállalta, hogy megmenthessen minket! Gondoljuk csak végig, vajon mi miért, és kiért hoznánk áldozatot? És milyen áldozatot lennénk képesek hozni érte?

Nincsen annál nagyobb és erősebb szeretet, mint amikor valaki az életét is képes odaadni a másikért! S aki tudja és megtapasztalta már azt, hogy Jézus érte vállalta ezt, hogy vállalta még a halált is, az sokkal hálásabban és elkötelezettebben tud Rá tekinteni. Annak nem kérdés az, hogy vajon meg akarja-e ismerni ezt a jó pásztort, aki életét adta értünk.

Kedves testvéreim! Ma nekünk és hozzánk szól ez az ige, mert Jézus a mi jó pásztorunk is! Ő mindenkinél jobban ismer és szeret minket, úgy ahogyan vagyunk! Ez adjon számunkra reménységet és erőt a megpróbáltatások közepette is! És ez buzdítson mindannyiónkat arra, hogy minél jobban akarjuk megismerni mi is Jézust, a jó pásztort! Ő őrizzen és tartson meg minket a szeretetben és hitben teljes életre! Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A héten vettünk búcsút Hutóczky Norberttől, akit mindenható Urunk életének 44, esztendejében szólított magához. Jöjjetek és imádkozzunk!
  • A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata értelmében “2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel…”. A fenti határozat értelmében gyülekezetünkben sem tartunk személyes jelenléttel járó istentiszteletet, gyülekezeti alkalmat. Imádkozzunk, hogy mihamarabb újra közösségben élhessük meg hitünket!
  • A Házasság Hete páros feladatairól készült beszámolók közül a mai napon sorsoljuk ki a nyertes párt! Köszönjük mindenkinek, aki beküldte az élménybeszámolóját.
  • „Szemeink elől elrejtve” fotópályázatra a képeket a magyarkoszal@gmail.com email címre várjuk 2021. március 16-áig. További információk a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő (online)

Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap dr. Ormóshegyi Zoltán fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy Mennyei Atyánk őrizzen meg bennünket próbatételeinkben!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Böjt 3. vasárnapja – 2021. március 07.
Scroll to top