2021. január 3.

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor
Bibliát olvas: Katona Ildikó
Imádkozik: Katona Péter presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Az elmúlt időszakban három alkalommal kellett megállnunk kiásott sír mellett. Sándor István Attila, Dóka János és Szabó Sándor Márton testvéreinkről vettünk búcsút. Jöjjetek és imádkozzunk!
  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara útmutatása alapján, adventkor és a karácsonyi ünnepkörben, újra megnyitjuk templomunkat. Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • Megjelent gyülekezeti újságunk karácsonyi száma! Ez az utolsó alkalom, hogy magunkhoz vehetjük az újságot…Ezt követően kihordásra és postára kerül.
  • A tegnapi nap mintegy 30 gyülekezeti tag újévköszöntő túrát tett Pallagra. A jó hangulatú túra előkészítéséért és a szeretetvendégségért hálás köszönet az Orbán Györgynek és feleségének családnak!
  • A Dóczy Gimnáziumban 4 órás, délutános takarítói állást hirdettek, januári kezdéssel. Érdeklődni a szilagyi.janos@doczy.reformatus.hu email címen lehet.

Alkalmaink:

Hétfő 17.00: Presbiteri bibliaóra
Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítat
Kedd 17.00: HéSZ (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)
Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Vasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

A Vasárnapi iskolát az istentisztelettel egyidőben tartjuk a templomban!

Hétközi alkalmaink január 4-én hétfőn kezdődnek el, presbiteri bibliaórával!

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2021. január 3.
Scroll to top