Karácsony második napja

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Orgonál: Tornyi Teodóra
Énekel: Tornyi Blanka és Fejszés Dániel kántor, presbiter
Bibliát olvas: Szabó Ágoston
Imádkozik: Bíró Zoltán

Lekció: 1Jn 3,1-8
Textus: 1Jn 3,1a; 3,8b

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett, az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosítószámú pályázat segítségével a templomunk fűtése 25 millió forint támogatásból újult meg, így 90 radiátor gondoskodik arról, hogy melegben üljünk a templomban.
  • Megjelent a gyülekezeti újságunk, a Magyar Kőszál karácsonyi száma! Köszönjük a segítséget a kihordásban.
  • Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara útmutatása alapján, adventkor és a karácsonyi ünnepkörben, újra megnyitjuk templomunkat. Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • A Dóczy Gimnáziumban 4 órás, délutános takarítói állást hirdettek, januári kezdéssel. Érdeklődni a szilagyi.janos@doczy.reformatus.hu email címen lehet.

Karácsonyi alkalmaink:

Szombat 9.00: Karácsony másnapi istentisztelet
Vasárnap 9.00: Óév utolsó vasárnapi istentisztelet

A Vasárnapi iskolát az istentisztelettel egyidőben tartjuk a templomban!

Hétközi alkalmaink január 4-én hétfőn kezdődnek el, presbiteri bibliaórával!

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

„… Kérjük, hogy áldd meg azokat, akik odaszánták életüket a bizonyságtétel szolgálatára, akik az egyház diakónusai, a gyülekezet szolgáló bizonyságtevői. Add, hogy mi is ott lehessünk azok Közösségében, akiknek majd azt mondod a végső nagy számadás idején: jöjjetek, áldottak, mert ennem, innom adtatok és meglátogattatok engem…

Add nekünk, Urunk, hogy Veled legyünk és Rólad tehessünk bizonyságot szóval, és élettel, Ámen.” (Imre Ernő: Krisztus 7 példázata)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Karácsony második napja
Scroll to top