2020. karácsony első napja

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Tornyi Teodóra
Énekel: Fejszés Dániel kántor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Both Barna presbiter

Lekció: Jel 4,1-7Textus: Jel 4,1-2

Mindannyian ismerjük a kedvelt gyermekéneket és sokszor énekeltük is. De, milyen lehet valójában egy kiskarácsony? Azt gondolom, most tanuljuk! Ma is megtudhattuk a beazonosított fertőzöttek és az elhunytak számát. Korlátozó intézkedések szigorításáról hallunk mindenfelől, aggódva figyeljük a fejleményeket és tesszük fel az önkéntelenül is magától adódó kérdést: Mi lesz itt? És milyen lesz ez a Karácsony?

Azt gondolom, egy ilyen mögöttünk levő esztendő után – és még ki tudja mi van előttünk – érdemes jobban odafigyelni a most felolvasott történetre.

Mi ugyanis, Adventben, nem csak a karácsonyi est hangulatára számítunk elsősorban, hanem a mi Urunk visszajövetelére, ami bármikor megtörténhet. Addig is készen kell lennünk! De hogyan? Úgy, hogy az ünnepen sem csak a láthatókra figyelünk! Kezdjük is el János ezen látomásának a megértésével.

1- Van egy nyitott ajtó a mennyben. Ez a mi legnagyobb ajándékunk Istentől, hogy az az ajtó (lehetőség) még mindig nyitva van! De akkor miért olyan nehéz bejutni oda?

Ráadásul, egy trón is áll (hatalom) a mennyben. Mennyire megnyugtató, hogy van trón a menyben és hogy a trón nem üres (ül Valaki rajta).

Hogyan fogja fel ezt az emberiség 2000 éve? Csodálatos ajándéknak, vagy figyelmeztetésnek, netalán fenyegetésnek? Vagy egy sokadlagos információnak, aminél mindig van fontosabb?

El nem tudom képzelni, minek kellene még megtörténnie velünk ahhoz, hogy odaforduljunk végre az Istenhez? Foglaljuk össze az ajándékainkat! Nyitott kapuk, a trón és a trónon ott ül valaki. Ha jobban figyelünk, 24 kisebb trónt is látunk, melyeken a vének ülnek.

Négy nagyon különös élőlény is látható a trón körül, nagyon érdekes orcákkal, úgy mint: oroszlán, bika, ember és sas. Nem ismerős ez valahonnan? Ezekiel és János látomása alapján (Ez 1; Jel 4,6-8). A firenzei keresztelő kápolna északi kapuján láthatjuk Lorenzo Giberti reneszánsz kori szobrász művét, ahol már a négy evangélistával összefüggésben láthatjuk e szimbólumokat: ember v. angyal = Máté, bika = Lukács, oroszlán = Márk, sas = János.

2 –Egy grandiózus kép rajzolódik ki tehát előttünk a mennyben, amiből megértjük, hogy a mi ünnepi próbálkozásaink csak halovány földi másai az igazi ünneplésnek!

Ráadásul, a mostani ünnep nem is olyan grandiózus, mint tavaly volt, nem is olyan fényes, mint amit eddig megszoktunk! Szinte bizonyos, hogy a gazdaságnak sem fog akkora lökést adni a fogyasztás, mint tavaly. Helyenként nyitott templom kapuk mellett, helyenként még mindig bezárt templom ajtók előtt, de meghittebb és családiasabb még lehet. Talán éppen ezért!

Talán kisebb lesz a fa és kevesebb az ajándék, de sebaj… talán majd előkerülnek a nagymama rég elfelejtett receptjei, az eddig kevésbé becsült ünnepi szokásaink. Talán újra fontosabb lesz a magunk készítette ajándék és az apró dolgoknak is jobban tudunk majd örülni megint.

Végre megérthetjük, hogy mindig van egy hely, ahol közösen örülhetünk „együtt egymásnak”. Ez a családunk! Végre megértjük majd: a család is lehet egy kis gyülekezet és egy kis gyülekezet is lehet egy nagy család!

Nagyon rég olvastam már… Komjáti Aladártól A kitántorgott egyház című könyvét, mely a XX. sz. elején Amerikába kivándorlók életét mutatta be. Ott olvastam egy történetet, hogy karácsony első napján elindultak az emberek a templomba. Igen ám, de az ajtó be volt zárva! Nagyon meglepődtek, és a várakozás közben látták, hogy egy másik csoport emberei is ugyanolyan értetlenül állnak a bezárt templom ajtó látványa előtt, ott a nagy hóesésben. Aztán a nagy hidegben, ahogyan az már lenni szokott: előkerült a butykos is, felváltva kezdtek el karácsonyi énekeket énekelni: magyarul is meg szlovákul is! Ennek az amerikai református gyülekezetnek azóta már van temploma. De, az unokák még mindig őrzik ezt a történetet. Se templom, se liturgia, se egy jó szó se közös nyelv! És mégis…

Talán itt lenne az ideje nekünk is megértenünk végre: az ember boldogsága, jó közérzete nem „kizárólag” a külső körülményektől függ, de leginkább az élethez való hozzáállásától. Sokan azt mondják, a COVID után minden más lesz. Szerintem nem. Ezért használjuk ki és örüljünk annak, hogy „most minden más…”!

Befejezésül, ezeknél a minden más időknél lehet-e alkalmasabb idő arra, hogy a látók szóljanak? Mikorra várná a világ Isten fiainak a megjelenését, ha nem mostanra? Hogyan és mikor tudnánk felragyogtatni hitünket, ha nem a legnagyobb kihívások idején?

Tertulliánus egyházatya szerint, ilyenkor találkozik a menny a földdel. A menny nyitott kapuja a mi helyenként bezárt templom ajtajainkkal, a menny trónusán ülő Isten az itt e Földön hatalmaskodó urakkal. Az angyali szózat fennen harsan. A menyben dicsőség Istennek, a földön békesség és az emberek közt jóakarat!

Most, az Úr asztalához járulva értsük meg végre, csak a jóakaratú emberek között lehet békesség, és csak a magával és egymással is megbékélt ember képes dicsőíteni az Urat. Éljük át ezt most mindannyian az Úr jelenlétében! Legyen így! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett, az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosítószámú pályázat segítségével a templomunk fűtése 25 millió forint támogatásból újult meg, így 90 radiátor gondoskodik arról, hogy melegben üljünk a templomban.
  • Megjelent a gyülekezeti újságunk, a Magyar Kőszál karácsonyi száma! Köszönjük a segítséget a kihordásban.
  • Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara útmutatása alapján, adventkor és a karácsonyi ünnepkörben, újra megnyitjuk templomunkat. Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • 2021. január 2-án 10 órától újév köszöntő gyalogtúrát szervezünk. Az indulás a debreceni Köztemető 3. számú kapujától lesz, Pallagig és vissza megyünk. A túra mintegy 7-8 km, könnyű terepen. Jelentkezni az asztalra kitett íven, vagy Orbán Györgynél lehet.
  • A Dóczy Gimnáziumban 4 órás, délutános takarítói állást hirdettek, januári kezdéssel. Érdeklődni a szilagyi.janos@doczy.reformatus.hu email címen lehet.

Karácsonyi alkalmaink:

Péntek 9.00: Úrvacsorás istentisztelet
Szombat 9.00: Karácsony másnapi istentisztelet
Vasárnap 9.00: Óév utolsó vasárnapi istentisztelet

A Vasárnapi iskolát az istentisztelettel egyidőben tartjuk a templomban!

Hétközi alkalmaink január 4-én hétfőn kezdődnek el, presbiteri bibliaórával!

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

„… Kérjük, hogy áldd meg azokat, akik odaszánták életüket a bizonyságtétel szolgálatára, akik az egyház diakónusai, a gyülekezet szolgáló bizonyságtevői. Add, hogy mi is ott lehessünk azok Közösségében, akiknek majd azt mondod a végső nagy számadás idején: jöjjetek, áldottak, mert ennem, innom adtatok és meglátogattatok engem…

Add nekünk, Urunk, hogy Veled legyünk és Rólad tehessünk bizonyságot szóval, és élettel, Ámen.” (Imre Ernő: Krisztus 7 példázata)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2020. karácsony első napja
Scroll to top