Bízzatok…

„Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, … Elég minden napnak a maga baja.” (Mt.ev. 6,34)

Az Úr Jézus ezekkel a szavakkal, azokat bátorította, akik a mának gondjait letették az Ő kezébe. Krisztus tanítványainak bátorítás ez az Ige.

Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől! Az mondja ezt, Aki tegnap és örökre-tehát holnap is ugyanaz. Az Ő hűsége és kegyelme őrzött meg bennünket eddig is. Nem mi tartottuk meg magunkat. És, ha ma virraszt felettünk és vigyáz ránk, nem ér véget szerető gondoskodása holnap sem. Kell-e félnem? Szabad-e félnünk, ha az övéi vagyunk? Sajnos fogunk: félünk, pánikolunk, aggodalmaskodunk…stb. Ha a láthatókra nézünk, ha a világ hangja, vagy az emberek beszéde fontosabb lesz, mint az Úr Jézus szelíd hangja.

Ez a szelíd hang, viszont abban erősít meg mindnyájunkat, hogy gondjainkban, próbatételeinkben, velünk van és lesz, mert nem hagyja, hogy a teher erőnk fölöttivé váljon.

Bátorítson hát bennünket a mai napon is az Ő ígérete: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok én legyőztem a világot!” (János ev. 16.38.)

Ámen.

Szabóné Csilla bo. lelkész

Bízzatok…
Scroll to top