Karácsony II. napja – Értékek

Liturgus: Veres János lelkipásztor
Igét hirdet: Szabó Zsoltné bo. lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János és Szilágyiné Asztalos Éva
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható itt!

Lekció: Lk 1, 26-33; Mt 1,18-25; Textus: 2Kor 8, 9.

A mai alkalommal három olyan jelenségről szeretnék szólni, amely karácsonyhoz kapcsolódik.

Az első az Úr Jézus földi családjával kapcsolatos. A Biblia leírása szerint Jézus emberi testének fogantatása Isten teremtő munkája volt. Ha Isten meg akar valósítani valamit, akkor azt kijelenti, és megteszi. Isten azt üzente Máriának: várandós leszel, fiút szülsz, nevezed Jézusnak, s amikor ezeket Isten kijelentette az angyal által, megfogant Jézus emberi teste Mária méhében. Igen ám, csakhogy Mária menyasszony volt. Amikor József megtudta, hogy menyasszonya áldott állapotban van, nehéz helyzet elé került. Az akkori szokások, sőt törvények szerint két lehetősége volt: vagy felbontja a kapcsolatot vele, válólevelet ír, és ezzel egy életre tönkre teszi Máriát, amit ma így is mondhatnánk: „kidobja az utcára”, vagy komolyan veszi a Mózesi törvényeket és megkövezi. Az első követ Józsefnek kell rádobnia. Mindkettő borzalmas, még rágondolni is, mivel József szerette Máriát. Amíg azon gyötrődik, hogyan döntsön, Isten üzen neki, és azt mondja: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Mt 1,21) No, de ki hiszi ezt el? Meg egyáltalán, hogy kell ezt értelmezni? És, ha ezt komolyan veszi József, mit szólnak hozzá az emberek, hogy ő miért reagál Mária várandóságára másképpen, nem pedig úgy, mint bármelyik férfi, aki egy kicsit is ad magára? Vagyis mit csinált József? Vállalta menyasszonyát várandósan is, engedelmeskedett Istennek! Ennél a pontnál, ezért érdemes megállni, mert ma feltűnően sok gyenge ember van, akik nem tudnak, nem akarnak, vagy nem mernek szembe úszni az árral. Egyre többször lehet azt hallani, tévedtem, amikor a párommal összeházasodtam. Most lettem igazán szerelmes, elválok és új életet kezdek, vagy elválás nélkül is kialakul egy új kapcsolat. Bátorítson minket József magatartása, és adjon bátorságot mindenkinek, akinek válságba kerül az emberi kapcsolata, különösen, ha az házasság. Mert kísértések mindig lesznek, és mindig lesznek olyan hitvány emberek, akik felkínálkoznak partnerként, nem számítva, hogy min és kin gázolnak keresztül. De meg lehet állni! Lehet nemet mondani! Ez a karácsonyi történet többek között ezt is bizonyítja!

A másik jelenség egészen más. Karácsony előtt néhány nappal azt mondta az egyik ismerősöm, hogy ez a karácsony előtti teljesítménykényszer, olyan feszültséget szül bennem, hogy 24-e felé már alig bírom. Ezért menekülök el karácsony napján a templomba.” Erre én megkérdeztem mit ért ezen, hogy teljesítménykényszer? Felelte: Mindent: vásárolni kell, ki kell találni, hogy kinek mit kell adni, közben takarítani kell, szükségtelenül sokat sütni-főzni, jópofizni kell kiállhatatlan rokonok előtt és még sorolhatnám
– mondta. Úgy gondolom, hogy erről is józanul kellene, gondolkozzunk. Miért muszáj a tömeget követni? Szerintem lehet értelmesen, mértékletesen vásárolni, lehet őszintén is szeretni egymást. Ha az ajándék valós szükséget elégít ki, akkor az öröm mindkét félnek. Néha magunkat kergetjük bele, hogy kell, kell, kell….és ebben a teljesítménykényszerben tönkremegy az ember. Isten a Benne bízóknak szabadságot adott arra, hogy tudja, mit miért tesz meg, és miért nem tesz meg, függetlenül attól, hogy mit mondanak az emberek.

S így érkezünk meg a harmadik legfontosabb dologhoz: Isten azért jött utánunk Jézus Krisztus személyében, mert szeretettel visszahív magához és meg akar ajándékozni. Nem kell teljesítenünk semmit, nem kell megfelelni senkinek, csak felelhetünk az Ő hívásának. Azt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és én nyugalmat adok nektek. Erre a válasz az lehet: Jövök Uram! Azt mondja: tartsd a kezedet ide, amit lehet, gyakran ökölbe szorítasz, vagy állandóan valami munkát végzel vele, tartsd egyszer felém és ajándékokkal rakom meg. Jézus nélkül koldusszegények lennénk. Nagyon sokan mondják: tessék elhinni nincs erőm, vagy tudom, hogyan kellene élni, de nincs hozzá akaratom. Hiába van meg mindenünk, de nem tudnék neki örülni. Nincs erő, nincs akarat, nincs öröm, nincs békesség, nincs szeretet. Nincstelen koldusok vagyunk Jézus nélkül. Hiába halmozunk akármit, a hiányérzete mindvégig megmarad annak, aki Jézussal nem találkozott még. A karácsony lényegét ezért fogalmazza meg alapigénk: „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” És milyen szegénnyé lett? Olyanná, hogy karácsonykor egy istállóban látta meg a napvilágot, utána is hajléktalan maradt… példa a rókákról és madarakról…, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Amikor fiatalon kivégezték, megfosztották ruháitól, minden emberi méltóságától. Szemen köpték, felpofozták, összeverték és amikor meghalt a kereszten, úgy fejezte be az életét mint egy rabszolga.

De miért, ha semmi bűnt nem követett el? Alapigénk így fogalmazza meg: Értetek. Értetek történt mindez! Gazdag létére szegénnyé lett értetek. És aki megérti ezt az, bizonyos lehet abban, hogy mindaz, amiről a Biblia szól: Jézus születése, halála, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd minden értetek, azaz minden értem történt.

Az Isten irántuk való szeretete abban vált nyilvánvalóvá, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa, és aki ebben bizonyságot nyer, az lelkileg mértéktelenül meggazdagodik.

Adja Isten mindnyájunknak, ezt a kifogásolhatatlan lelki, szellemi gazdagságot, hogy tudjunk Ővele másokat is gazdagítani!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A Református Börtönmisszió számára péntek este átadtuk a 250.000 Ft-os Korg szintetizátort. Mészáros Barna a gyülekezeti teremben vette át a hangszert.
  • Óév búcsúztató gyalogtúra: 2019. december 28. szombat kb. 9.00-től. 15.00-ig. Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól. További információ Orbán Györgytől kérhető: 06-30/995-84-36
  • December 29-én vasárnap, 9 órától Veres János lelkipásztor hirdeti Isten igéjét a templomban.
  • Dicsőítő alkalmunk lesz december 29-én 16 órától a gyülekezeti teremben.
  • A gyülekezeti újságunk megjelent. Kérünk mindenkit keresse meg a maga példányát és megköszönjük ha egy-egy ismerősének is bedobja az ünnepek alatt!
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban 12.31. Kedd 16.00: Óévbúcsúztató istentisztelet a templomban
Vasárnap 16.00: Dicsőítő alkalom 01.01. Szerda 9.00: Újévi istentisztelet

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Karácsony II. napja – Értékek
Scroll to top