2019-01-01 – 2019. a növekedés éve

Igét hirdet: Gyatyel Péter lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres Jánosné lelkipásztor
Imádkozik: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

2019. A NÖVEKEDÉS ÉVE

Lectio: Lk 19, 1-10 Textus: Jn 3, 26-30

2019. a növekedés éve! Manapság nagyon sok ilyen és hasonló hangzatos felkiáltást, szlogent hallhatunk, láthatunk. Sokan, sokféle szlogent megfogalmaznak, hiszen amíg az óév a régi összefoglalásáról, a visszanézésről szól, addig az újév első napja, napjai az előre tekintésről.

Ez nagyon helyes is így, hiszen ahhoz, hogy el tudjunk indulni, szeretjük tudni, hogy mi vár ránk. A sportolók is mielőtt eldördül a startpisztoly tudatosítják magunkban, hogy az előttük álló szakasz egy rövid vagy egy hosszú táv. Nem mindegy, hogy az ember egy sprint számban indul vagy pedig egy hosszú távú futásban.

2019. a növekedés éve. János mikor megfogalmazza ezt a rövid, mottószerű gondolatát: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem”, akkor egy nagyon fontos, ránk is vonatkozó gondolatot fogalmaz meg.

„Neki növekednie kell” – olvastuk. Jézusra gondol itt János, aki ebben az időben már megjelent azon a területen, ahol János is keresztelt. Már Jézus is tanít, jeleket és csodákat tesz, amivel Isten országára mutat, és annak beteljesedésére. Krisztusnak kell növekednie az emberek között, az emberek értelmében és szívében.

Krisztus, Isten fia hatalommal bír, ezért nem az ő hatalmának, vagy éppen dicsőségének kell növekednie, hiszen az megvan! Bennünk, a mi szemünkben kell növekednie! Észre vehetjük, felismerhetjük Krisztus hatalmát.

Az embereknek fel kell ismerniük, be kell engedniük őt, hogy bennük is hatalmassá lehessen, hogy olyan lehessen mint amilyen ő valójában.

Év elején szabadok vagyunk arra, hogy végig gondoljuk céljainkat vágyainkat, hogy azokba Krisztus hatalmassága megjelent-e? Vagy még növekednie kell?

Gondoljuk át családi kapcsolatainkat, beszélgetéseinket, hol kell még növekednie Krisztusnak? Melyik családtagunkkal nem valósul még meg az a fajta kapcsolat, amire Krisztus hív bennünket?

Istennek kell növekednie a munkánkban is, a munkához való hozzáállásunkban és a munkatársaink, üzletfeleink vagy éppen ellenfeleinkhez való hozzáállásban.

De minden kapcsolatunkat, a mellettünk álló emberrel való beszélgetésünket, feléjük támadt érdeklődésünket vizsgálhatjuk, mert ezekben is növekedhet az Úr!

János számára is fontos volt az Úr növekedése, hiszen az elhívott próféta, az útkészítő csak egy bizonyos időre kapta a feladatát, ő csak jel volt és eszköz. Fel kellett ismernie, hogy neki már egy pontnál háttérbe kell vonulnia.

Nemhiába az esküvő képét hozza itt János, hiszen az akkori szokások szerint, a vőlegény barátja segítette az előkészületeket, segítette a vőlegény megérkezését, de az esküvőben, és a házasságban nem volt szerepe.

Az öröm, és boldogság miatt megfogalmazhatjuk, hogy ez a kisebbé létel nem elértékteleníti őt, hanem inkább értékessé teszi, mert eszközként hozzájárul Isten országának építéséhez.

Egy szint után már nincs feladata, nincs hatalma, kisebbé kell válnia.

Ez így van a mi életünkben is: a saját életünkben, Istennel való kapcsolatunkban is fel kell ismernünk, mi az, ahol már nem a mi személyes célunk, akaratunk a fontos, ahol már nem a mi akaratunk a hasznos és jó, hanem Krisztusé.

Melyik az a területe az életünknek, ahol kisebbé kell válnia az „én”-nek?

Hogyan alakul ez Zákeusnál? Zákeus a kistermetű gazdag ember mikor meghallotta Jézus érkezését, felvállalta, hogy alacsony és felmászott a fára, hogy lássa Jézust. Ezzel a cselekedetével azonban nem csak azt vállalta fel hogy kistermetű, hanem lelki kicsiségét is, hiszen mások is láthatták elhatározottságát, lelki éhségét, bemutatta, hogy testileg és lelkileg is kistermetű. Jézus megszólítja, és ő mindenét szétosztja. Krisztus naggyá lesz benne, önmaga pedig kicsivé lesz. Zákeus számára az az év a növekedés éve volt!

Gyönyörűen valósul meg benne Krisztus növekedése és az önmaga kisebbé létele. Jó példa itt Zákeus, és a mi életünkben is vannak részek, amiket ilyen könnyen és gyorsa át tudunk adni. Mert kapuk egy olyan igei üzenetet, egy olyan indíttatást ami erre hív minket. De sokszor nem halljuk ezt ilyen tisztán, vagy pedig nincs erőnk hozzá, olyankor lépésről lépésre haladunk. Ezekről a lépésekről szól egy ének:

Ó, hogy volt idő Csak magamnak éltem én!

Hallottam, hogy hívsz szelíden, Mégis így szólt büszke szívem:

Semmit Te, mindent csak én!

Ám megleltél s megpihentem Fenn, a szent kereszt tövén.

Láttam nagy, csodás szerelmed, S büszke szívem lassan enged:

Van mit Te, de van mit én!”

Ó, de Lelked, szent szerelmed Forrón áradott belém.

Én kisebb lettem, Te nőttél, És szívemben forró vágy kél:

Többet te, kevesbet én!”

Égbe nyúlik sok hegy orma, Tenger zúgó árja mély,

Ámde még nagyobb szerelmed, Teljes lett a győzedelmed:

Mindent csak Te, semmit én!”

2019-ban újra vagy először, bennünk is növekedhet az Úr! Növekedjen bennünk Ő, aki hatalmas kezdettől fogva, az aki keres bennünket, aki az egek nagy Királya, aki gondot visel rólunk, aki számon tartja minden dolgunk! Aki egyedüli Úr!

Ámen

Hogytudjunkközösdolgainkról

Jó tudni!

  • Az évbúcsúztató-, évnyitó gyalogtúránkra2019. január 12-én szombaton kerül sor. Útvonal: Debrecen – Pallag – Alsójózsa – Táv: 14–15 km. Időtartam: 4,5-5 óra Gyülekezés: Hódos Imre Sportcsarnok parkolója. Indulás: 10.00-kor. Öltözet: Időjárásnak megfelelően.

Fontos!

  • Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy presbitériumunk 2019. évre az egyházfenntartói járulék mértékét 10.000,- Ft/fő/év összegben határozta meg. Ez minden reformátusnak keresztelt testvérünkre vonatkozik, kivéve ha valakinek nincs jövedelme (Pl. gyes, gyed, munkanélküli segély folyósítása idején). Ebben az esetben jelezze számunkra jövedelem kiesését, hogy a gyülekezeti tagságát megőrizhesse!
  • Kérünk mindenkit, akit Isten Szent Lelke arra indít, támogassa a gyülekezet Gondviselés Alapját!

Szolgálati rend:

2019. 01. 06. de. 9 óra Vízkereszt (a gyülekezeti teremben) Veres János lelkipásztor

Heti alkalmaink:

Szerda – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Péntek 16.00 Konfirmáció előkészítő Péntek 17.00 Ifjúsági kör
Szerda 15.00 Bibliaóra Szerda 18.30 Három az egyben Vasárnapi istentisztelet 9.00 órától, Vasárnapi iskola 9.00-tól
a gyülekezeti teremben

Heti imatémánk:

„Úr Jézus, ma ismét egészen Neked szentelem magamat. Azt akarom, hogy ebben az évben is vedd kezedbe életemet, és használd fel a Te dicsőségedre. Vedd egész valómat, hadd adjam neked mindenem.

Kérlek, óvj meg a bűntől és mindattól, ami szégyent hoz nevedre!

Add, hogy engedjek Igéd tanításának. Szeretnék benne előre haladni. Ne engedd, hogy a “régi nótát fújjam”.

(Forrás: https://velunkazisten.hu/osvenyem/0101_Ujevi_ima)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2019-01-01 – 2019. a növekedés éve
Scroll to top