Hírek

Az élet kenyere

„Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt. 4:4) „Jóllakott, elhízott” világunkban mindenki attól fél ebben a nehéz időkben, hogy lesz e holnap mit ennie? Jézus nem félt, mert tudta, hogy van gondoskodó, mennyei Atyja, – pedig Ő is megéhezett. Nem kellene nekünk is így tennünk, […]

Bízzatok…

„Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, … Elég minden napnak a maga baja.” (Mt.ev. 6,34) Az Úr Jézus ezekkel a szavakkal, azokat bátorította, akik a mának gondjait letették az Ő kezébe. Krisztus tanítványainak bátorítás ez az Ige. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől! Az mondja ezt, Aki tegnap és örökre-tehát holnap is ugyanaz. Az Ő hűsége és […]

Isten áldjon Olaszország, mert…!

„Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás lehess sokak üdvösségére.„ (Zsolt 18,2) Elérkezett annak az ideje, amikor, szervezetten és közösen kell fellépnünk: imádkoznunk az olasz emberekért! Tudom, hogy naponta fordultok oda Istenhez imádságaitokban, higgyétek el ők is! Arra kérlek, bátorítalak és buzdítalak benneteket, a […]

Segélyalap

Egyházunk segélyalapot hoz létre, amelyből támogatni tudjuk az anyagilag nehéz helyzetbe került testvéreinket, határainkon innen és túl. Kérnek mindenkit, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára küldjétek el az adományaitokat: 10702019.85008898.51100005 (CIB Bank) A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ,,Összefogás az újrakezdésért” Veres János, a gyülekezet lelkipásztora

Nem a félelem lelke

Az elmúlt hetekben talán a legnépszerűbb bibliai idézet lett Pál Timóteushoz írt második levelének ez a része: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7). Igehirdetések, internetes bejegyzések, újságcikkek alapja lett keresztyén körökben a jelenlegi járványhelyzetben. Felüdülhetünk az igehely első felén, amely elutasítja a […]

Tudatlanok Szentírása*

Színes 3D nyomtatott Bibliában élünk. Boldog ember az, aki rá tud csodálkozni és felismeri benne a teremtő Atyát. Bölcs ember, aki meglátja, hogy az egész univerzumban minden, valami nyugalmi állapotra törekszik, egy egymással ellentétes rendszer alapján. Legyen az különbség: hideg-forró, pozitív-negatív, jó-rossz, férfi-nő stb. Vagy jelenség: rezgés, hullám, tömegvonzás. Protonok, elektronok, neutronok mozgása az atommag […]

“Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.” (Zsolt. 32:10.)

Ránk jellemző, hogy a problémáinkat, gondjainkat, élethelyzetünket, megfontoltan, alaposan átgondolva, felkészülve, aggodalmaskodva akarjuk megoldani. A most kialakult helyzet (vírusveszély), szemléletesen rávilágít tehetetlenségünkre, kiszolgáltatottságunkra. A recept pedig a rendelkezésünkre áll, adott a számunkra: ahelyett, hogy nekigyürkőzve, erőnek erejével próbálnánk irányítani a dolgokat, bízzunk rá mindent Isten kezére, tudva azt, hogy Ő majd elrendezi őket. Ami történik […]

A szomszéd háza

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.” (127. Zsoltár 1. verse) Amikor egy ház elkezd égni, akkor nem a felelősöket kell keresni, hanem mindenkinek szervezetten mennie kell oltani. Különösen igaz ez a szomszédokra! Ha csak tétlenül nézzük a szomszéd […]

Az Úr Biztos menedék

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom.” (Zoltár 90. 1-2 vers) Szeretjük olvasgatni, énekelgetni a kedvenc zsoltárainkat. Lehet, hogy már ma reggel is megtetted. Olyan szépek, erőt adnak, megnyugtatnak, életet hordoznak. Sokszor segítünk másoknak, ha bajban vannak egy-egy helyzethez illő igeverssel. Ma […]

Scroll to top