Közösség – 2021. 07. 11

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándorné presbiter
Imádkozik: Bagi Sándor presbiter
Ének szolgálat: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: 1Pt 2,1-6
Textus: 1Pt 2,5

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Sokan tehetik fel most a kérdést a hallottak alapján, hogy itt nem-e valamiféle spirituális, lelki építkezésről van szó? Azt kell, hogy mondjam, igen! Itt egy spirituális, lelki építkezésre hív minket az Apostol. A vakációs bibliahét Igéje volt az imént olvasott 1Pt 2,5.

Tegyük csak fel magunknak a kérdést: mióta is járunk gyülekezetbe és mióta is olvassuk a bibliát? Mióta is vagyunk kapcsolatban az Úrral? Megkérdezhetem hol tartasz? Még mindig alapozol, vagy már szintre szintet húztál? Vagy már tető alá is hoztad az életedet Krisztussal? Amennyiben így lenne, akkor se dőlj hátra, mert sokan vannak, akik még falaznak, vagy még mindig alapoznak. Segítsd őket! Mert van még itt munka bőven! Kinek-kinek saját magával, persze!

1- Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, Ismerve Isten jóságát. De, hogyan lehet, hogyan tudjuk ezt elérni? Jézus azt mondja, engedjétek hozzám a gyermekeket. Máshol pedig az újjászületés fontosságára hívja fel a figyelmet. De, hogyan lehetünk a szónak ebben az értelemben véve csecsemők?
Le kell vetni magunkról minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, minden irigységet és minden rágalmazást. Felnőtt emberként, hogyan mehetnék vissza anyám méhébe? – kérdezzük Nikodémussal. Így: gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás nélkül.

Nem keveset kérsz, Uram!
Adjunk már magunknak egy percet, hogy végig gondoljuk: mikor voltunk mi, csak a mögöttünk álló héten, gonoszak, álnok képmutatók, irigyek, rágalmazók? Mert, bizonyosak lehetünk abban, hogy voltunk!

2- Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet…
A bibliában van szó alap-, záró- és most a sarokkőről is. Valójában ezek jelölik ki egy épület paramétereit. A teherbírását a nagyságát a magasságát. Mind-mind másért fontosak!
Jézus, mint alapköve az életünknek azért fontos, mert Ő adja meg annak terhelhetőségét, amit építeni akarsz rá. Ugyanígy a sarokkő is életed sarkalatos pontjára mutat rá. A bennünk levő gonoszságra, álnokságra, képmutatásra, irigységre.

3- Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel
Csak ezek nélkül vagyunk képesek be és felépülni igazán lelki házzá. Ezek nélkül a tulajdonságok nélkül fogadtatunk be egy közösségbe, legyen az barát, család, vagy akár egy gyülekezet. Csakhogy, ezek a tulajdonságok oly meghatározói az emberi természetnek, hogy testi szinten megmaradva, nem is igen lehet megszabadulni ezektől.

Erre ad tanítást Pál, amikor ezt mondja: „élek többé nem én, de él bennem a Krisztus”.
Ha Krisztusnak szántam oda az életem, akkor gyomlálom magamban a rosszat. Fáj, ha elkövetem és szégyellem magam, ha felfedezem azt magamban. Figyelnünk kell magunkra, mert nekünk lelki házzá, és szent papsággá kell nemesednünk. És ebben a nemesedésben együtt, ebben a gyülekezetben kell azzá formálódnunk, amivé Krisztus akar alakítani minket. Hasonló módon, mint a családunkban, melyről egy külön alkalom fog majd szólni.

Összefoglalva
1- Úgy ahogyan vagyunk, szinte biztos nem vagyunk alkalmasak. Formálódnunk kell.
2- Itt is igaz, hogy ez a mi formálódásunk, minden bizonnyal életünk utolsó napjáig fog tartani.
3- Hallgassunk meg a költő Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana című versét, ahol a költő sokkal szebben mondja el az Igét, mint én.

Köszönjük, Tóth László barátunknak, aki Budapestről mondta el nekünk ezt a gyönyörű verset. Mert a közösség éppen erről szól: senki nem lehet tőlünk elég messze! Van kit felhívnod, a gyülekezeted házhoz megy, ha akarod. Ha meglátod a templomod meg kell dobbanjon a szíved, mert tudod: lelki, spirituális értelemben te, itt vagy otthon ebben a világban! Legyen és maradjon is így! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• A héten három alkalommal búcsúztunk kiásott sír mellett! Szomorúan adjuk tudtul, hogy Szőke Albertné született Pető Etelka életének 87. esztendejében adta vissza lelkét teremtőjének. Dr. Daróczy Éva életének 81. esztendejében, míg Kovács Pál testvérünket életének 75. esztendejében szólította magához mindenható Urunk.
• Bihari Ferenc testvérünk búcsúztatása tegnap volt 10 órakor a templomban. Ravatala kedden, 13-án 13.30 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben. Imádkozzunk.
• Vakációs bibliahetünk befejeződött, köszönjük azoknak, akik részt vettek egy-egy foglalkozáson. Mindenek előtt Juhos Lászlóné Évának, valamint Nemes Győzőné Icukának, akik minden nap kint voltak a gyermekeinkkel. A tábor anyagi feltételeinek biztosítását köszönjük a gyülekezet alapítványának.
• Megjelent a gyülekezeti újságunk, a Magyar Kőszál legújabb száma. Az újságok jövő vasárnapig lesznek még itt, azután kihordásra kerülnek! Köszönjük azok segítségét, akik a kihordásban részt vállalnak.
• Az előtérben a „Szemeink elől elrejtve” fotópályázat képeit láthatjuk.
• Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük. 
• Jövő vasárnap dr. Fábián Ildikó lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét. Várunk mindenkit szeretettel!
• Tájékoztatom a gyülekezetet, hogy MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa közleménye alapján, mostantól nem kötelező a maszk használata a közösségi alkalmainkon sem.

Tájékoztatás:
• A presbitérium nevében és annak felkérésére tájékoztatom a gyülekezetet, hogy a templom belső felújítási munkálatai a terveink szerint folytatódnak. Néhány esztendővel ezelőtt két tervet ismertettünk a gyülekezet és az egyházi vezetés előtt.
Az egyik terv szerint a karzat magasságában egy szintet építettünk volna be a templomba oly módon, hogy az eredeti állapot bármikor vissza állítható lett volna.
A másik tervünket fogadták el, és pályázati keretből, ehhez nyújtottak anyagi támogatást is. Ez a “templom a templomban” terv, amit vasárnapról vasárnapra részletesen fogok ismertetni.

Alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat
Csütörtök: 19.00 családi kör
Kedd 18.00: HéSZ (online)
Szerda 18.00: Férfikör
Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Imádkozzunk!
„Uram, a Te bölcsességedre figyelmezek, a Te értelmedre hajtom fülemet, megtartom a meggondolást, és a tudományt az én ajkaim megőrzik.” (Péld 5,1-2.)

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Közösség – 2021. 07. 11
Scroll to top