EKCP-KP-1-2021/1-001494 – Egyházi közösségi célú programok támogatása

Támogatás azonosítószáma: EKCP-KP-1-2021/1-001494
Vissza nem térítendő támogatás: 400.000,- forint
Támogató: Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség

Szakmai program:

Gyönyörűen felújított templomunkban élő gyülekezet dicsőíti az Urat. Közösségünk hitben való elmélyülésének számos gyümölcse van: bibliaórák, családi alkalmak, dicsőítő zenekar, a börtönmisszió támogatása stb. Keressük az alkalmakat, a templomfelújítás apropóján is, hogy missziós lelkülettel meg tudjuk szólítani a környékünkön élőket, akik nem járnak templomba. Tartottunk nyílt napot, illetve éjjel is nyitva tartottuk és programokkal töltöttük meg a templomot egy jótékonysági program keretei közt.

Hitéleti, közösségépítő rendezvényként szeretnénk pályázni egy olyan istentisztelet megtartására, amelyre a szokásos istentiszteleti alkalmainkon kívül kerülne sor, kifejezetten „kezdőknek”, azaz a hit világa iránt az egyházon kívülről érdeklődőknek, akik keresik az élet értelmét, csak nem tudják, hol találják azt. A legnagyobb kihívásnak azt látjuk, hogy őket nehéz megszólítani, behívni a templomba. Az esemény sajátossága abban állna, hogy a célközönséget megszólító hangsúlyos hirdetési tevékenység előzné meg, hogy minél több érdeklődőt tudjunk megszólítani. Az esemény után az elérhetősége gyűjtésével megpróbálnánk megvalósítani az utánkövetést, további gyülekezeti alkalmakra invitálást. A járványhelyzet bizonytalanságára tekintettel két alternatív időpontot jelölünk meg, az egyik pünkösd (május 22 vagy 23), a másik a reformációra tekintettel 2021. október 30 vagy 31. Az esemény online közvetítésére, elektronikus rögzítésére, terjesztésére is sor kerülne.

EKCP-KP-1-2021/1-001494 – Egyházi közösségi célú programok támogatása
Scroll to top