Jótám meséje – 2021-05-09

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Erdei Lászlóné presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Bizonyságot tesz: Müller Attila
Orgonál:
Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Bír 8,1-6Textus: Bír 8,7-15

Szeretettel köszöntök mindenkit! A Bírák könyvének egy-egy része bizony nem könnyű olvasmány. Amit Abimelek tett a testvéreivel, hogy Sikemben király lehessen, valljuk meg gyomorforgató. A történet vége sem szebb, Sikem városa meghasonlik, Abimelek pedig egy asszony keze által hal meg. Érdekes megfigyelni, hogy aki egy kövön ölette meg testvéreit, az ő maga is egy asszony által a toronyból ledobott kő által hal meg!

Mégis, annyit említsünk meg, hogy az emberi természet sajátja ez, ha az oly áhított hatalom megszerzéséről, vagy annak megtartásáról van szó. Azt kell mondjam, bármennyire szomorú is, de mégsem ritkaság számba menő dolog. Sajnos!

1- Ami az igazán meglepő, az a minderre adott válasz. Nincs szó bosszúról, sem átkozódásról, ahogyan fegyveres konfliktusról sem. Messze nem a „szemet szemért és fogat fogért” törvényeskedő hozzáállásról van szó, hanem valami egészen krisztusi megoldásról, amit így ismerünk: „a rosszat is jóval győzd meg”! Nem jellemző ez az Ószövetségben, ezért kell odafigyelnünk erre a tanításra, hiszen a történet nem a megszokott sémák mentén halad tovább.

Nekünk magunknak is, van mit tanulnunk ebből, hogy a mindennapjainkban felmerülő konfliktusainkat kezelni tudjuk. Itt érvényes igazán a „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” képes beszéde, amit a legtöbben Jézusnak tulajdonítanak ugyan, pedig csak egy közmondás! De milyen tanulságos, hiszen pont arról szól: ne törekedj a bosszúra, a sérelmeid is jótéttel és szeretettel viszonozd.

Már ezt meglépni sem könnyű, hiszen felül kellene emelkednünk saját magunk gyarlóságain! Különösen igaz ez akkor, ha ráadásul mindenünk meg is lenne hozzá, hogy elégtételt vegyünk a másikon, de nem tesszük. Ez a szelídség, vagy alázat, ami nem más, mint a visszafogott erő. Na de, hogy mesét mondj a testvéreid gyilkosának?

2- Azt gondolom mindannyian szerettük a meséket. Én sajnos csak keveset, de Anikó rengeteget mesélt a gyerekeinknek. Most az unokánknak. A mese egy csodálatos és egyben nagyon ősi dolog is, hiszen az írásbeliség előtti időkre nyúlik vissza. Amíg a mítosznak, mondáknak és legendáknak van valóságtartalma, addig a mesének leginkább csak tanulsága van. Mind a vallásos gondolkodás, mind a népi hiedelmek hatással voltak a mese kialakulására. Mindenesetre a mese is a képes beszéd egy formája, mint amilyen a példázat, vagy a példabeszéd. Jótámnak, Gedeon fiának ez a képes beszéde tehát egy mese. Nagyon komoly, mai is érvényes tanulsággal.

A mese a fák királyválasztásáról szól. Felkérik a fák az Olajfát, a fügefát, majd pedig a szőlőtőkét, hogy legyen a királyuk! De mindegyik ugyanabban a formában utasítja el a felkérést. Kivéve a tövisbokrot, mely kapva kap az alkalmon. Nézzük hát a tanulságot, ami már nem mese, hanem valóság! Előtte azonban értsük meg a zsoltáros szavait!

3- a) Az 1. Zsoltárban olvassunk arról az emberről aki olyan mint a folyóvíz mellé ültette fa, aki idejében meghozza gyümölcsét. Nyugodtan értelmezhetjük ezt magunkra és egymásra, akik a Lélekkel kapcsolatba kerülve megteremjük a lélek gyümölcsét.

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” Zsolt 1,1-3

b) Nos, az ilyen fák – az ilyen emberek -, akik megtermik gyümölcseiket, nem szívesen vállalnak el mást! Hiszen azért lehetnek gyümölcseik, mert tudják, azok Istentől vannak! Ahogyan Gedeon fiai sem akartak uralkodni, általában ez jellemez minden bölcs embert; inkább szeretne hasznos lenni, mintsem hatalmas és befolyásos.

Akik a közösség részére jó gyümölcsöket teremnek, joggal részesülnek tisztességben, nem úgy mint azok, akik csak feltűnni vágynak. Hogy akik vezető tisztségre és hatalomra jutnak, fel kell adniuk minden egyéni érdeket és előnyt, s fel kell áldozzák azokat a közösség jóléte érdekében. Ez bizony lemondással jár.

c)A tüskebokor, ami haszontalanabb a többi fontos és nemes növényhez képest, öndicsőítő mámorában viszont vállalja. Bár, semmi sincs Isten ege alatt, ami haszontalan lenne, de a tövisbokor, emberi felhasználását illetően, az. Abimelek személye és cselekedetei hasonlóan haszontalanok voltak Isten szemében. A tövisbokor, miután felajánlották neki az uralkodást, megfontolás nélkül, mint aki uralkodásra született, nagyképűen biztosítja őket, hogy árnyékában védelemre találnak a fák.

Összegzésként: A mese Abimelek királlyá választásáról szól ugyan, de érezzük, hogy ez – nagyobb kontextusba helyezve – nem mese. Mindig is egy aktuális történet marad. És figyelmeztetés is!

1- Nem az ambíció hiánya az, ha valaki megelégedett azzal, amije van.

2- Hasznosnak lenni és maradni merőben más, mint hatalmasnak vagy befolyásosnak lenni!

3- Amikor az élet felkínál lehetőségeket, sokszor nem elég az önismeret, ide már az Istennek ismerete kell! Gondoljunk szép énekünkre: „félelem ha bánt, nyereség kísért”. A hatalmat gyakorló ember félelme és kísértés ez.

Jézus mondta: aki első akar lenni köztetek,… Talán mert tudja, hogy semmi nem változtatja meg úgy az embert, mint a hatalom. Ezért senki nem éreztetheti azt, hogy hatalma van, mert hogy nincs neki. Minden hatalom az Istené! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Az idén is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, a Magyarországi Református Egyház számára, a 0066-os technikai számon. 2018 óta nem kell már minden évben megtenni a felajánlást, hiszen amennyiben már felajánlotta 1%-át egyházunknak, többé nem kell fáradnia vele, az visszavonásig érvényes. Az másik 1%-ot kérjük ajánlja fel gyülekezetünk alapítványa számára, melynek adószáma: 18222779-1-09 
  2. Örömmel hirdetjük, hogy a konfirmációi vizsgára május 22-én szombaton 16 órától kerül sor, a gyülekezeti teremben. Másnap, pünkösd vasárnapján a fogadalomtételre és az első úrvacsoravételre kerül sor.
  3. Június 6-án, egy rendhagyó vasárnapi istentiszteletre hívogatunk mindenkit. Ezt az istentiszteleti alkalmat az újrakezdés reményében tartjuk majd meg, sok-sok bizonyságtétellel. Levélben, e-mailen és telefonon is hívogatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy együtt „kezdjünk újra”. Várunk benneteket!
  4. Egyházmegyénk gyűjtést rendez a járványkórház dolgozói részére, konyhai eszközök beszerzésére (mikrohullámú sütő, gyorsforraló, kávéfőző, stb.). Gyülekezetünk is részt vesz az adakozásban, így a mai és a következő vasárnapi alkalommal fogadjuk az adományokat a kihelyezett perselyben. Ezúton is köszönjük az adományokat.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • A Debreceni Református Egyházmegye egyházmegyei tábort hirdet 2021. július 20-25. között, melyet Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartanak meg. A táborral kapcsolatos további információt az debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen kaphatunk.

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: presbiteri beszélgetésCsütörtök 18.00: mennybemenetel ünnepe
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat Kedd 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Imádkozzunk a járványkórház dolgozóiért, Istenünk adjon nekik erőt és egészséget munkájuk végzéséhez.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Jótám meséje – 2021-05-09
Scroll to top