Virágvasárnap – 2021-03-28

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas és imádkozik: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jn 12,12-18Textus: Jn 19,41-44

A történet szerint Jézus hamarosan földi életének, küldetésének a végéhez érkezik. Születésekor bölcsek fogadták, akik napkeletről érkeztek, hogy királyként tiszteljék és királynak méltó ajándékkal hódoljanak előtte. Földi élete vége felé királyként lép be Jeruzsálem kapuin, szamárháton ülve, az ünnepre érkező sokaság pedig pálmaágakat lengetett. Bevonultak Jeruzsálemből és Hozsannát zengedezve, dicsérték Izráel királyát. Ezek az emberek tanúi voltak Lázár feltámadásának, látták a jeleket és a csodákat amiket Jézus tett, s most bizonyságot tesznek mellette.

Ez a nap még a béke és az öröm napja, de a háttérben már ott készülődnek a „Feszítsd meg”-et kiáltók tömegei, a háttérben már ott feszül az árulás és a tagadás hangja. Míg a tömeg boldogan Hozsannát zengedez, Jézus szívét átjárja a fájdalom és sírás érzése. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt: „Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat.” Lk 19,41.

1- A Máté evangéliumában egy nagyon megható hasonlattal érzékelteti Jézus, hogy mennyire vágyott népe közelségére.

„Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok.” Mt 23,37.

Jézus földi élete során konkrétan elmondta, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Izráel népe el volt veszve Jézus nélkül, meg kellett találniuk az utat újra az Atyához. Ez az út viszont egyedül Jézuson keresztül vált járhatóvá. Jézus három éven keresztül ott volt a népe között, érezhető és látható volt. Hintette és szórta Isten igéjét, tanított. Hányszor próbálta összegyűjteni Jeruzsálem népét, Izráel népét, de az nem akarta. Hány lehetőséget mulasztottak el a nép vezetői, hányszor fordultak el Jézustól, hányszor voltak süketek és vakok nem akarva hallani és látni az igazságot. Így nem csak magukat de másokat is megakadályoztak abban, hogy megtalálják az utat, az igazságot és az életet.

2- Jézus szomorú időket prófétál meg népe életére nézve. Elmondja, hogy mit lát a városról és annak további sorsáról. Egy félelmetes mondat hagyja el Jézus száját: „De most már el van rejtve a szemeid elől.” Lk 19,42/b

Mi is van elrejtve? A békességre vezető út, a lehetőség, hogy megtalálják az utat Jézushoz, hogy felismerjék mennyire őket az Atya? Isten elrejtette előlük, hogy felismerjék Jézusban a Megváltót, üdvösségük forrását? Amikor Jézus a földre jött az Atya szeretete jött el általa, meglátogatta népét Isten. Ezt a meglátogatást nem ismerte fel Jeruzsálem és vele együtt Izráel népe sem.

Ez a prófécia a város pusztulásáról, alig negyven évvel később rettenetes valósággá vált, amikor Titusz Kr.u. 70-ben beveszi Jeruzsálemet és a népet nem kímélve elpusztítja azt. Bár nem volt tervben a templom felégetése, egy dühöngő római katona tűzcsóvát dobot a templom térbe és az teljesen leégett. Ezt az értelmetlen pusztítást még maga Titusz sem tudta megakadályozni.

Mi lett volna, ha Jeruzsálem felismeri meglátogatásának idejét? Az életük teljesen más irányt vett volna.

Mindannyiunk számára adott egy bizonyos idő. Ez alatt az idő alatt kellene felismernünk, hogy Isten szeretete körbe vett bennünket Jézus Krisztus megszületésekor, kegyelme és bűnbocsátó irgalma töltetett ki Nagypénteken, majd Húsvétkor az örök élettel ajándékozott meg bennünket.

Te aki hallgatod, olvasod ezt az üzenetet, felismerted már, hogy Isten konkrétan érted is elküldte Jézust?

Hányszor a tudomásunkra hozta, hogy mennyire szeret, hányszor nem engedte el a kezünket, hányszor próbált maga köré gyűjteni, mint tyúkanyó a fiókáit! És mi hányszor utasítottuk el, mentünk el mellette, voltunk vakok és süketek! Pedig azt hittük magunkról, hogy látunk és hallunk!

Az Úr őrizzen bennünket attól, hogy a szemeink elől el legyen rejtve, az Atyához vezető út.

Isten meglátogatott bennünket, legyen mindannyiunknak életre szóló találkozása itt a Földön, hogy folytatódni tudjon a mennyben odaát.

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Koós Csaba bácsi feleségének, Sárika néninek a búcsúztatása március 26-án, pénteken 14.30 órakor volt, a debreceni köztemetőben. Köszönjük azoknak, akik a búcsúztatáson részt vettek. Imádkozzunk a családtagokért.
  • A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata értelmében továbbra is fenntartjuk a személyes jelenléttel járó istentisztelet és egyéb gyülekezeti alkalom szüneteltetését. Imádkozzunk, hogy mihamarabb újra közösségben élhessük meg hitünket!
  • Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy a nagyhétre készülve Krisztus kereszthalálának történetét feldolgozó verses-zenés műsort hallhatunk gyülekezetünk tagjainak előadásában. A produkció 2021.04.02-án nagypénteken, 9.00-tól online közvetített istentisztelet során lesz megtekinthető, gyülekezetünk Facebook oldalán. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy csatlakozzon online alkalmunkhoz!
  • Hirdetjük, hogy húsvétkor az online istentiszteleten nem szolgáltatunk ki úrvacsorát.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.

Alkalmaink:

Kedd 18.00: HéSZ (online)Péntek 9.00: Nagypénteki online istentisztelet, Passio játék
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő (online)
Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap Veres János lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel!

Imádkozzunk: Drága Mennyei Atyánk! Légy velünk a járvány idején is, fogd a kezünk, tarts meg bennünket. Ne a betegség határozza meg az életünket, ne a járványtól való félelem tartson bennünket fogva, hiszen Jézus feltámadására készülünk, mely az örök életet vetíti elénk. Légy a betegekkel, az orvosokkal és a járvány ellen küzdőkkel. Várjuk a fényt, de az ne a vakcina legyen, hanem Krisztus Urunk fénye! Ámen

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Virágvasárnap – 2021-03-28
Scroll to top