Felkenetés – 2021-03-21

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas és imádkozik: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jn 12, 1-11Textus: Jn 12, 3

Szeretettel köszöntök mindenkit! Döbbenetes kép tárul elénk! Jézus újra Bethániában van, a halálból feltámasztott Lázárral ülnek egy asztalnál és vacsoráznak többedmagukkal. Ilyen nincs! – mondod.

Igaz is, a nagytanács határozata értelmében mindkettőjüket halálra keresik, hogy ilyen elő ne fordulhasson még egyszer!

Azt mondtam döbbenetes? De, nekünk ez a hitünk!

Ekkor jön Mária és mindezt tetézi azzal, hogy elővesz egy font (327g.) 300 dénár értékű olajat, ami egy munkás évi bére volt.

Szinte hihetetlen, hogy valaki hálából ennyit adjon! – mondod. És az nem döbbenetes, hogy mindabból amije ma van az egyháznak, abból csak ennyire telik?

De, ne a részletekre figyeljünk, hanem arra, hogy mi is történik itt valójában! Olajjal való megkenetés…

A református szóhasználattól idegen ez a szó, hogy „kenet” (karizmatikus közösségekben jellemző) legalább annyira, mint az utolsó kenet kifejezés, vagy ma ismert nevén a (betegek szentsége – római kat.) Nem gyakoroljuk a betegek olajjal való megkenését és az értük való imádkozást sem.

Miközben Bibliai Igék szólnak ezekről, mi – reformátusok – csak kapkodjuk a fejünket, – hogy mi történik itt? Nézzük a történetet…

Jakab 5, 14 szerint

Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.”

Mivel történetünkben Jézus nem volt beteg, a temetésére pedig Nikodémus keni majd fel a Jn 19, 38-40 szerint…

Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni.”

Így marad a jogos kérdés: Miért kellett meg-/fel kenni Jézust? Nézzük ezt meg az Ó és az Új szövetségben és hogy mit jelent ez ránk nézve!

1- A 133. Zsoltár beszél Áron felkenetéséról

Kiket kentek fel? Papokat-prófétaákat-királyokat.

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.”Zsolt133.

Az 1Péter 2,9 szerint:

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok…”

Ezek szerint fel vagyunk kenve mi is egytől egyig!

2- Jézus vajon fel volt-e kenve?

Mivel Jézus pap, próféta és király, Ő is fel kell hogy legyen kenve. Munkássága legelején a Lk 4-ben olvassuk:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem,…”

AJézus név jelentése: szabadító, a Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Mivel minket a világ Krisztusról ismer, így: kik a keresztyének? A felkent emberek! Onnan, hogy Jézus megváltott – felkent a szolgálatra! Ezt Jézus kifizette. Újjászületésünk által Isten fiaivá lettünk felkenve.

3- Tegyünk fel néhány fontos kérdést!

1-Üdvösség kérdése a felkenetés? Nem. Ez a szolgálat kérdése.

2-Jézust mire kellett tehát Betániába felkenni?

Talán beteg? Nem! A halálára készül? Nem! Ő a feltámadására készül! A Nagyheti teljes testi és lelki megaláztatásra! Amiért jött, hogy elvégezze…

3-Elveszíthetem? Igen! Laodiceai korban élő közösségeknek ezt tanácsolja az angyal:

tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.” Jel 3,18

Tehát, kapcsolatunk kell hogy legyen Istennel. Az ima nem hivatali ügyintézés vagy baráti kapcsolat, hanem egy Atya és Fia viszony!

Ez feltételez egy állandó kapcsolatot Istennel.

Élvezed az Úr társaságát! Szeress vele lenni! Egy egész életen át, mert ez nem a vallásod, hanem az életformád! Erről beszél a 23. Zsoltár:

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.” 23. zsoltár

Az olajjal való megkenés így kísérte végig az ószövetség emberét és volt hatással az újszövetség emberére is. És van hatással a mi mai életünkre is a Szentlélek által! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Koós Csaba bácsi feleségének, Sárika néninek a búcsúztatása március 26-án, pénteken 14.30 órakor lesz, a debreceni köztemetőben.
  • A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata értelmében „2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel…”. A fenti határozat értelmében gyülekezetünkben sem tartunk személyes jelenléttel járó istentiszteletet, gyülekezeti alkalmat. Imádkozzunk, hogy mihamarabb újra közösségben élhessük meg hitünket!
  • Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy a nagyhétre készülve Krisztus kereszthalálának történetét feldolgozó verses-zenés műsort hallhatunk gyülekezetünk tagjainak előadásában. A produkció 2021.04.02-án nagypénteken, 9.00-tól online közvetített istentisztelet során lesz megtekinthető, gyülekezetünk Facebook oldalán. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy csatlakozzon online alkalmunkhoz!
  • „Szemeink elől elrejtve” fotópályázatra a képeket a magyarkoszal@gmail.com email címre várjuk 2021. március 16-áig. További információk a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.

Alkalmaink:

Kedd 18.00: HéSZ (online)Csütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Szerda 18.00: Férfikör (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő (online)

Vasárnap 9.00: Istentisztelet (online)

Jövő vasárnap Veres János lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel!

Imádkozzunk: ,,Uram, a Fiad feltámadása adott nekünk új életet és új reményt. Segíts nekünk, hogy általad új emberként éljünk a kereszténység ideáljában. Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk mit kell tennünk és bátorságot, kitartást továbbra is. Amen”

/Forrás: http://agostonmarianna.megnezem.hu/index.php?pageid=28051/

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Felkenetés – 2021-03-21
Scroll to top