A házasságtörő nő – 2021-02-14

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Galambos Tibor
Imádkozik: Biró Zoltán
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jn 8, 1-11Textus: Jn 8, 10-11

Azt gondolom mindannyiunkat tett már próbára az élet és állított már kihívások elé is. Sőt, akár úgy is járhattunk már, mint ahogyan Jézus ebben a történetben, tudniillik, hogy csapdát akarnak állítani neki. Az írástudók és a farizeusok visznek oda egy nőt, azzal, hogy rajtakapták házasságtörésen.

A törvény elítéli (3Móz 20,10) – mondják.

Mi is az a csapda? 1- Jézus sem mehet szembe a törvénnyel, 2-másrészt, ha elítéli, akkor rá lehet fogni, hogy „bort iszik és vizet prédikál”, hiszen itt a kegyelem nem alkalmazható.

Te mit mondasz? Ki a házasságtörő?

A 7. parancsolat, ami inkább egy tiltás, így hangzik: ne paráználkodj! De ki tudja mit jelent az a szó, hogy: paráználkodni? Ráadásul nem is ez van az eredeti szövegben, hanem az, hogy „ne törj házasságot”! Ez már így azért egészen más. Az apostoli korban is szigorú fegyelem volt ezt illetően a gyülekezetekben.

„Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.” (Ef 5, 22-23)

Csakhogy! Mivel az Ószövetség korában és még azt követően is többnejűség volt, ezért a férfinek – mondjuk így – nagyobb mozgástere volt. Az asszonyra viszont sokkal szigorúbb szokásjog volt érvényes! Ezért áll csak a nő a tömeg előtt. Ráadásul, rajta is kapták. Tehát a férfi nem volt büntethető, mert „csak” a nő tört házasságot.

Ekkor Jézus lehajolt, és ujjával írt a földre.

Rájuk sem nézett. Bár megvolt a véleménye róluk, ezért a gonoszságért, mely bennük volt, írástudó és farizeus léttükre.

Hogy mit rajzolt, azt nem mondja el a Biblia. De mi tudhatjuk! Azt akarta a tudtukra adni, hogy a törvény kőbe van vésve (2Móz 31,18) ugyan, Ő az emberre írt, aki nem más mint: por és föld!? És ennek a por és föld embernek kellene betartania a szikla szilárdságú törvényt? Nézzünk szét az ószövetségben: Ábrahám felajánlja feleségét két ízben is, hogy mentse az életét. Gondoljunk Dávid és Betsabé esetére – ahol a problémát csak tetézi, ahogyan megszerzi magának az asszonyt. A törvény azonban törvény! Elítél és hamar kimondja rád a halálos ítéletet! Jézus azonban felnézett és ezt mondta:

Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!

Majd tovább írt a porba. Most gondold magad az egyik farizeus, vagy írástudó helyébe! Ott a kő a kezedben, forgatod és csak forgatod a markodban… el kéne dobni…, de nem megy. Nem először csinálod…. de, nem megy. Gondolatok jönnek-mennek a fejedben.

1- Aki bűntelen, nem csalta még meg a feleségét. De, aki úgy néz egy nőre az már gondolatban el is követte vele – állítja Jézus!

2- Egészében bűntelen? De, ki tudja így betartani a törvényt? Senki!

Mi történt? Jézus szólt és szól ma is: Mielőtt eldobnád az ítélet kövét, először tedd fel a kérdést: keresztyén ember az, aki mindig a másikban veszi észre a rosszat és ott is akarja legyőzni azt?

Jézus tanít: ne ítélj, hogy meg ne ítéltess! Jobb emberré még nem büntettek senkit. Csak jobbá lehet szeretni valakit! Azok pedig ezt hallva – akik megértették –, egymás után kimentek, kezdve a véneken… Jézus ekkor kiegyenesedve kérdezte…

Asszony, hol vannak a vádlóid?

Hát senki nem ítél el? Senki Uram! – mondta. Én sem ítéllek el. Az egyik legérdekesebb párbeszéd ez a Bibliában! Mert ennek a nőnek meg kellett volna halnia, de kegyelmet kapott! Ez nem igazság! – mondhatod. Persze, hogy nem. Ha az lenne, akkor törvénynek hívnák.

Ha Jézus nem lett volna ott, ez a nő túlélte volna? Ugye, nem? Amikor mi állunk majd az élő Isten előtt, Jézus nélkül megúsznánk? Ugye, nem? Akkor miért nem vagyunk lelkesebbek? Miért nem mondjuk el az embereknek: mindennél nagyobb szükségük van a Krisztusra! Egyedül Ő ítélhette volna el, de nem tette. Menj el és többé ne vétkezz! – mondja ma is.

Úgy tűnik, mindannyian megszégyenülve érezhetjük most magunkat, mert nekünk is vannak bűneink – egyen egyenként és közösen is – 1- amikor bűneinket másokban felismerve ítéltük meg azokat, 2- melyeket azután követtünk el, hogy azt hallottuk: menj el és többé ne vétkezz! 3- vannak kedvenc bűneink, melyekről azt gondoljuk: együtt lehet élni velük!

Nos, ebben a történetben világossá vált előttünk, hogy mi nem teszünk különbséget a bűnök között, mert azt gondoljuk, minden bűn halálos: ezért inkább nem vallunk meg az Istennek.

Jöjjetek és csendességünkben valljuk meg előtte rejtett vétkeinket, kérve is egyben az ő bocsánatát! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Házasság hete gyülekezeti programjára jelentkezési lap az alapítványunk Facebook oldaláról elérhető. Rendezvényeink 2021. február 22-től 28-ig tartanak. A részletes program ugyancsak a Facebook oldalon található.
  • Mint látható a szószék felújítása most van folyamatban. Köszönjük a türelmet!
  • A jövő héten megterítjük az Úr asztalát. Böjti Úrvacsora vételre várunk mindenkit, szeretettel!

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítatCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

Jövő vasárnap Veres Jánosné Anikó fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy a Házasság Hete rendezvényei elérjék céljukat, szólítsák meg a részt vevő párokat. Kérjük Isten áldását a házasokra!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A házasságtörő nő – 2021-02-14
Scroll to top