NYILVÁNOSAN A TEMPLOMBAN – 2021-02-07

Lekció: Jn 7, 14-25Textus: Jn 7, 26-29

Olvassuk a történetet és megdöbbenve azt látjuk, hogy Jézus „már” Jeruzsálemben tanít. Hogy-hogy ilyen korán? – merül fel a kérdés. Mint már említettem, a János evangéliuma nem egy szinoptikus evangélium, hanem egy szerkesztett irat. Azt jelenti, hogy egy esztendőbe van sűrítve az a három esztendő, amit a mi Urunk itt élt közöttünk testben. Jeruzsálemben kezdődik a történet és ott is ér véget! Így van keretbe foglalva az egész Evangélium.

Említettem már, hogy Luther, a nagy reformátor, nem sokra becsülte a Jelenések könyvét, de Jánost, az apostolt és az evangéliumát nagyon nagyra tartotta! Nem tudom, te hogy vagy ezzel az evangéliummal. Hiszen itt nem a 12 éves gyermek megy fel tanítani Jeruzsálembe, mint ahogy Lukács evangéliuma mutatja azt nekünk, hanem egy érett tanító, aki olyan dolgokat mond, mellyel nem csak ellenségeket szerez magának, hanem önnön maga gyilkosait is. De, miért akarják megölni Jézust?

Mielőtt erre választ keresnénk, gondoljátok végig, amit Mózesről mond nekik Jézus! Mózes adta a törvényt! Szombaton lehet körülmetélkedni, de gyógyítani meg nem? Tegyük fel a kérdést?

Tudjuk-e mi a törvény? Egy tükör! Amibe ha belenézel, úgy látod meg magad, amilyen vagy. Elítél! Kócos, rendezetlen vagy, a törvény nem fésül meg és főleg nem igazít meg. Ezért mondta Pál a Galata környékén élő keresztyéneknek, hogy „a Krisztusra vezérlő mesterünkké lett”. Vagyis, nem azért kaptuk meg a törvényt, hogy betartsuk. Az ugyanis lehetetlen! Hanem azért, hogy, minél hamarabb rájöjjünk: mekkora szükségünk is van valójában Krisztusra. A törvény igazsága az, hogy kimondja rád a halálos ítéletet. A kegyelem nem igazságos – mondhatná valaki. Persze, hogy nem, ezért kegyelem. Ezt nem érthetik azok, akik a törvény szerint élnek. És még el is hiszik, hogy betarthatják! Elékezz a gazdag ifjúra, aki azt mondta: „gyermek korom óta betartom”. Ebben nem az a csoda, hogy betartja a törvényt, hanem hogy Jézus nem neveti ki! A tömeg pedig találgat…

A vezetők meggyőződtek, hogy Ő a Krisztus?

Teszik fel a kérdést nagyon őszintén… ha nem, akkor valóban meg kell halnia! Megszegte a törvényt: a szombat napit és ráadásul az Istennel teszi magát egyenlővé… Feltetted már magadban a kérdést, hogy a zsidók miért nem hiszik máig azt Jézusról, amit mi?

Ajánlom: (Szombat – zsidó politikai és kulturális folyóirat) Kérdezd a rabbit: Miért nem hisznek a zsidók Jézusban? Forrás: tudozsido.com. Internetes oldalt.

Nos, a zsidók szerint a Messiásnak többek között egy embernek kell lennie. Hitünk szerint Jézusnak kettős természete van: egyszerre Isten és ember! Ezért mondhatja:

Akit ti nem ismertek… Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem.

Az Atyától jön és az Atyához megy! Akivel az útján találkozik, azokat: tanítja, meggyógyítja, azokkal csodákat tesz, feltámasztja őket.

De, nem mindenkit! Hagyott ránk is valamit…

Kérdezzünk rá és járjunk utána: nekem, nekünk mit kell tennünk tehát? Nekünk, mai keresztyéneknek, akik most is itt vagyunk vasárnapról vasárnapra a templomban? Nézzük…

1Nincs igaza? Figyeld meg magadon: mindig úton vagyunk. Mindig jövőnk valahonnan és mindig megyünk is valahová! (tervhivataltól a kőművesig a munkahelyről hazáig, és a szüleinktől az unokánkig.) Eszünkbe jut, hogy mindeközben: az életből a halálba… a bölcsőtől a koporsóig? És, még azon is túlra?

2- Hallottad már bárkitől is, találkozva az utcán, hogy Ő az Atyától jön és az Atyához megy? Mondtad ezt te már valakinek? Pedig valójában nem így kellene élnünk?

3- A 12 éves Jézus mit mondott, amikor ott felejtette a „szent szüle pár” a templomban? „Az én Atyám dolgaival kell foglalkoznom!”. Kérdezem tőletek: Miért? Nekünk nem? A reggeli imától és biblia olvasástól az esti önvizsgálatig nem ugyanezt kellene tennünk?

Befejezésül: Elképzelhetetlen lenne, hogy nem mellékállásban lennénk Jézus követők? Nem hobbiból, ha van rá időnk, vagy úgy hozza kedvünk? Gyermekként, emlékszem édesanyám indított el az iskolába és ő is fogadott, amikor hazaértem. Téged is. És most? Te teszed ugyanezt a gyermekeiddel. Miközben ők is egész nap úton vannak…

Valóban úgy van az: az ember első vallása az édesanyja, de utolsó édesanyja miért ne lehetne a vallása?

Hány ember nem veszi észre azt, hogy az életből megy a halálba! Mennyien nem hiszik, hogy a megsemmisülésből visz az út az örök élet felé! Ami Woody Allen amerikai színész szerint is: „nagyon hosszú, különösen a vége felé”. Van még időnk, munkánk és feladatunk is. Foglalkozzunk ezzel, örüljünk mindennek, hiszen a Mi Urunk ma reggel is feltámasztott minket! A görög anasztaszisz szó jelentése: valakit felállítani, talpra állítani, hogy az Ő útján járjunk egész nap. Azzal, bocsátott utunkra, hogy este találkozunk. Én már alig várom. Legyen így, Uram!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Házasság hete gyülekezetünkben 2021. február 22-től 28-ig. A központi események mai nyitó istentisztelete online megtekinthető. További információ: www.hazassaghete.hu
  • A következő úrvacsorai alkalmunk: Böjti Úrvacsora 02.21-én!
  • 2021.02.08-án hétfőn 17.30 órától presbiteri ülést tartunk a gyülekezeti teremben, melyre minden kedves presbiter testvérünket szeretettel várunk! Távolmaradást előre kérjük jelezni!

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: Presbiteri gyűlésCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítat Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

Jövő vasárnap Veres Jánosné Anikó fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy a gyülekezetünkbe járó testvérek megtapasztalhassák Istenünk mindenható kegyelmét, mellyel testi-lelki gyógyulást hoz nekünk, Jézus Krisztus áldozatának elfogadása által, ingyen kegyelemből!

Imádkozzunk üldözött Keresztyén testvéreinkért, ajánljuk őket Megváltó Urunk kegyelmébe!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

NYILVÁNOSAN A TEMPLOMBAN – 2021-02-07
Scroll to top