2021-01-31 – Az élet kenyere

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Kurta Sándorné presbiter
Imádkozik: Erdei Ferencné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jn 6, 35-51Textus: Jn 6, 54-56

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.
Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.”
Jn 6, 54-56

Szeretettel köszöntök mindenkit! János Evangéliumának egy újabb nagyszerű részéhez érkeztünk, ahol Jézus egy egyenletet, egyenlőséget állít fel, azaz: Kenyér = Krisztus, és fordítva. Irodalmilag egy hasonlattal fejezi ki azt, hogy úgy kell nekünk embereknek, mint egy falat kenyér. Gondolom, nem vagyok egyedül, akik látták a nagymamájukat egy 3 kg-os debreceni kenyérrel a hónuk alatt. Késsel megkeresztelve, hangosan idézve a miatyánk sorait: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” és „bocsásd meg vétkeinket, miképpen…”. Tudták, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Mi erről el szoktunk néha-néha feledkezni!

Az EU-ban minden le van védve. A kenyér készítéséhez négy dologra van szükség: lisztre, vízre, sóra és kovászra. Kenyér az, ami ezekből készül. Nézem és döbbenten veszem észre, hogy a kenyér összetevőiről a mi Urunk már külön – külön is beszélt nekünk.

A vízről, úgy mint az élet vizéről Jel 22,1-2
A sóról, ami az élet sója Mt 5,13
A gabonáról, ami ha a földbe nem kerül… Jn, 12,24
A kovászról, amit ha belekeverünk a tésztába… Mt 13,33

Ráadásul ha az életét nézzük…. Ó az, aki Bet/lehemben, a „kenyér” házában született, aki megvendégelte az 5 ezer embert, aki még életében mennyei kenyérrel azonosította magát. Élete végén pedig azt mondta: „vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett…”. Mit látunk?Amiről beszélt azt meg is élte! Ettől lett hiteles és lehetünk mi is azok! Ugyanakkor, a nagy kérdés az: hogyan lehetünk mi is mások számára olyanná, mint egy falat kenyér? Olyan emberré, aki nem kalács, nem egyszerűen jó ha van! Hogyan lehetünk kenyérré? Olyan emberré, aki nagy baj, ha már nincs? Elmondom neked…

1- Vegyük egy gabona szemet, aminek bele kell kerülnie a földbe, hogy harminc, hatvan és száz annyit teremjen. Én már se nem harmincszor, se nem százszor, de ezerszer haltam már meg, csalódva az emberekben. És magamban! És? Mégis csinálom. Nem tudom hányszor morzsolódtam már fel a családom és a munkám, Isten és az én akaratom között! Mégis csinálom. Miért? Mert ha lisztté őrölt is az élet, lehet még tartásod – az élet vize, a Lélek kovásza, mely át- és átjárja az életed, no és egy csipetnyi só – hidd el, nagyszerű kenyér lehet még belőled.

2- Aztán már csak meg kell találnod az éhezőket, akiknek szét tudod osztani magad. Ez még nehezebb, mint kenyérnek lenni. Miért? Mert a kenyér nem válogathatja meg, kit lakat jól. Lehet, hogy beléd marnak majd, kitépnek egy darabot belőled. Lehet az is, hogy nem ízlesz majd! Eldobnak és úgy érzed nem becsülnek meg! Nem így bánunk a kenyérrel, és sajnos egymással is? Ugye, milyen nehéz?

Azonban, ha Jézust akarod követni = hagyni magadban növekedni, akkor nincs választásod, kenyérré kell lenned!

Amikor legközelebb az úrvacsorához járulsz, ne feledd megköszönni, hogy ilyen illatos és ízes, ropogósan puha de mégis lágy kenyere lehetsz Istennek, aki megelégíthetsz embereket! Mindenkit nem! De, a rád bízottakat igen! Légy ilyen, és maradj is így! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Az elmúlt héten búcsúztunk Nyikos Károlyné sz. Szikra Márta szerettünktől, akit mindenható Istenünk életének 85. esztendejében szólított magához. Imádkozzunk!
  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: Presbiteri bibliaóraCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítat Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

2021.02.08-án hétfőn 18.órától presbiteri ülést tartunk a gyülekezeti teremben, melyre minden kedves presbiter testvérünket szeretettel várunk!

Távolmaradást előre kérjük jelezni!

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy a gyülekezetünkbe járó testvérek megtapasztalhassák Istenünk mindenható kegyelmét, mellyel testi-lelki gyógyulást hoz nekünk, Jézus Krisztus áldozatának elfogadása által, ingyen kegyelemből!
Imádkozzunk elhunyt testvérünk családjáért, hogy tudják elfogadni Mindenható Atyánk akaratát!
Imádkozzunk üldözött Keresztyén testvéreinkért, ajánljuk őket Megváltó Urunk kegyelmébe!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2021-01-31 – Az élet kenyere
Scroll to top