2021.01.24 – AZ ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter
Bibliát olvas: Biró Ildikó
Imádkozik: Matkó Péter

Lekció: Jn 6, 1-15Textus: Jn 6, 5-6

Az ötezer ember megvendégelésének története, nagyon sok gondolatot hozott már felszínre az idők folyamán. A sorokat olvasva, hívő és nem hívő szemmel nézve is, sok kérdést válthat ki az emberekből. Nagy valószínűség szerint nem csak a ma élő emberekben, de Jézus tanítványaiban is ott voltak a kérdések, a kérdésekkel együtt pedig felszínre került a bizonytalanság és a kudarctól való félelem érzése is.

Valljuk meg őszintén kit ne rémítene meg annak a tudata, hogy ötezer embert szinte a semmiből kellene ellátni, hanem jól kell őket lakatni!

Nézzük csak meg! Ma hazánkban a négyezer fő fölötti lakossággal rendelkező települést városnak nevezik. Szóval, ez a Jézust követő elcsigázott éhes tömeg, plusz a nők és a gyermekek, ma egy nyolcezer fős város létszámát jelentenék.

Ma egy nagycsalád napi megélhetése is komoly nehézséget okozhat olykor olykor. Itt nem egy 6 vagy 8 tagú családról van szó, hanem felnőtt férfiakról, szám szerint ötezer főről.

1- A tanítványok szembe találják magukat egy megoldhatatlannak tűnő helyzettel. Még Jézus számára is nagy falatnak tűnhet ennek a problémának a megoldása. Jézus ugyanis úgy tesz, mintha megijedne az elcsigázott éhes tömeg látványától. Hiszen megkérdezi egyik tanítványát Fülöpöt: ”Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?” (Jn 6,5).

Jézus úgy tesz, mintha megijedne ettől a feladattól, mintha a tanítványoktól várná a megoldást.
Talán ez egy vizsga feladat a tanítványok számára?
Nézzük meg először, mit tesznek a tanítványok?
Felmérik a helyzetet: Hány ember van jelen?
Megállapítják a feladat nehézségi fokát.
Felmérik hogy mennyi a pénzük: semmi.
Felmérik, hogy mennyi pénzre lenne szükségük: kétszáz dénárra, de még ez is kevés lenne ennyi embernek.
Felmérik, hogy mégis mivel rendelkeznek: 5 árpakenyér és 2 hal áll rendelkezésükre, azok is egy kisfiú tulajdonát képezik.
Összegzés: Mi ez ennyi embernek?
Mit lát az ember szeme? Mit mond az ember szája? Ez egy lehetetlen helyzet.

2- Mit lát Jézus?

Lát: ötezer elcsigázott éhes embert,
12 kétségbeesett tanítványt,
egy kisfiút, akinek 5 árpakenyere és 2 hala van.

Mit lát még Jézus?

Látja az Atyát, akié minden hatalom mennyen és földön.
Látja az Atyát, aki a semmiből teremtette meg a földet, aki a szavaival hívta életre a világmindenséget. Látja az Atyát, aki megáldotta mindazt amit teremtett. Jézus feltett egy kérdést a tanítványainak:
„Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?”
Ezt azért kérdezte, hogy próbára tegye őket. Jézus már rég tudta, hogy mit fog tenni.

Mit tesz Jézus?

Leülteti a vendégeit.
Hálát ad a meglévő ételért. Máshol azt olvashatjuk, felemelte és megáldotta, majd szétosztotta, amennyit kívántak.
Tegyük fel, óriási kihívás előtt állsz. Nagy, megoldhatatlannak tűnő helyzetek vesznek körül. Sok a teher, az emberi erő és tudás már kevésnek bizonyul.
Jézus megkérdezi tőled: „Mit tegyünk, hogyan bánjunk el, ezzel a helyzettel?”. A válasz: „nem tudom, ehhez az én erőm, az én pénzem kevés.”

A kérdés az, hogy mid van.

Amid van, add oda, tedd le az Atya kezébe, gyermeki hittel! Még akkor is, ha úgy érzed, hogy amid van, szégyenletesen kevés, Isten meg tudja és meg akarja áldani. De ahhoz, hogy meg tudjon áldani, meg kell magadban találni az értékeidet és azt, hogy Isten számára Te nagyon fontos vagy. Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Köszönjük szépen mindenkinek, aki a tegnapi nap folyamán részt vett az alapítványi „disznótoron”. Bár a járványhelyzet miatt “csökkentett módban” tartottuk az alkalmat, mégis lehetőség volt az együttlétre.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítatCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: Férfikör ELMARAD!Vasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

DEBRECEN, 2021. január 17-24.

Maradjatok meg a szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5-9)

  • január 24. vasárnap, 17.00 óra

Református Nagytemplom
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Dr. Bereczki Lajos baptista lelkipásztor – rektorhelyettes
Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Záróima, Úri ima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor
Áldás: szolgálattévők közösen

Az ökumenikus imahét perselyadományát a debreceni járványkórház eszközbeszerzése támogatására ajánljuk fel.

Lehetőség van adományozásra banki átutalással is.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy a közelgő ökumenikus imahét közelebb hozza a felekezeteket, elmossa a különbségeket, és Jézus Krisztust állítsa középre!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2021.01.24 – AZ ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE
Scroll to top