Vízkereszt vasárnapja – 2021-01-10

Igét hirdet: dr. Fábián Ildikó lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor
Énekel: Tornyi Blanka
Bibliát olvas: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor

Lekció: Jn 4,1-30Textus: Jn 4, 7

A felolvasott történet egy nagyon érdekes és értékes lelkigondozói beszélgetés az Isten és az ember között, Isten fia és egy bűnös asszony között. A Gyógyító és a megsebzett találkozása, a Megértő és a megítélt között. A találkozás csupa nagybetűvel, a lehajló Isteni kegyelem és a bajbajutott asszony között zajlik.

Érthetetlen. Csoda és példaadás. Tanítás és gyógyítás.

Jézus egyedül van, az idő dél felé jár. Samáriában történt az eset, ahol egy ellenséges közeg veszi körül az Urat. A zsidók és a samáriaiak nem is álltak szóba egymással. A tanítványok elmennek ennivalót venni. Szinte példátlan, hogy egy ellenséges területen, dél körül – amikor a legmelegebb van- egyedül van Jézus egy kút mellett. Ilyenkor senki nem jár vízért, mert nagyon meleg van. Jézus is szomjas, viszont nincs merítő edénye, a kút pedig mély.

Egyszer csak érkezik egy asszony, akinek van edénye, és olyankor jön a kúthoz mikor senki más. A zsidók és a samáriaiak nem beszéltek egymással, nők és férfiak pedig pláne nem. Jézus megszólítja ezt az asszonyt, és azt mondja neki: Adj innom!

Az asszony megdöbben: te zsidó létedre tőlem kérsz inni? Ha az asszony inni adna Jézusnak, az mindenképpen tisztátalannak számítana, a kérés tehát rendhagyó. Jézus tudja, ki ez az asszony. Tudja, hogy samáriai, nyilván nem egy gazdag nő, ha maga jön a vízért, és nyilván oka van annak, hogy olyankor jön, amikor senki sem jár a kúthoz. Ez az asszony el akar bújni az emberek elől. Szégyenkezik. Tudja, hogy kirekesztett, lenézett, bűnös. Az emberek ítélete elől nem szabadulhat, ezért kerüli is a találkozást, olyankor megy a kútra, amikor nyilvánvaló, hogy nem kell találkoznia senkivel. Ez a találkozás azonban Isten által elkészített találkozás volt. Ez az asszony kapott egy lehetőséget. Azt mondja neki Jézus: ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna és ő adott volna neked élő vizet..

Az asszony nem tudhatja, kivel találkozott. Ő egy zsidó férfit lát, aki szomjas. Érthetetlen dolgokat beszél élő vízről. Az asszony el is mondja, hogy ez a kút nagyon régi, még Jákób adta a leszármazottainak. Generációk ittak ebből a kútból, sőt maga Jákób is. Jézus pedig így válaszol: aki ebből a kútból iszik újra megszomjazik. Ez nyilvánvaló, naponta menni kellett a kúthoz a vízért. Jézus pedig arról beszél, hogy ő olyan vizet ad, amiből, aki iszik soha nem szomjazik meg. Az asszony nem is érti, hogy ez hogy létezhet. Egyértelmű, hogy ő szeretné, ha soha nem kellene többé bújkálva járnia a legnagyobb melegben a kúthoz. Mondja is azonnal: add nekem azt a vizet. Ez az asszony gondolkodás nélkül megragadja a lehetőséget.

Jézus azt mondja neki: hívd ide a férjedet. Nem kérdez, kér. Tűpontosan mutat rá ennek az asszonynak a tragédiájára. Nem ítélkezik, nem kérdez, hanem kér. Az asszony pedig egy rövid mondattal válaszol, csak két szóval: nincs férjem. Jézus pedig elmondja, ami ennek az asszonynak a legnagyobb szégyene, ami miatt kiközösített, lenézett: öt férjed volt, akivel pedig most élsz, nem a férjed. Ezt az asszonyt ötször utasították el, ötször hagyták el, ötször nem kértek többet belőle. Olyan könnyen tudjuk megítélni az embereket, de a tragédiák mögé nem látunk. Ez az asszony szabadulni akar a bűnből, bujkál, nem akar emberek szeme elé kerülni. Ezt az asszonyt kitaszították, elhagyták, kipletykálták, elfordultak tőle, de ez az asszony szégyelli magát. Amikor Jézus beszél neki az Isten imádásáról, kiderül, hogy az asszony tudja, hogy jön majd a Messiás. Jézus pedig feltárja neki: Én vagyok, az aki veled beszélek. Erre az asszony a korsóját otthagyva bemegy a városba és szól az embereknek, akik kimennek hozzá. Olyan sürgős ennek az asszonynak elmondani, hogy találkozott Jézussal, hogy a korsóját is ott hagyja a kútnál. Átéli a szabadítást, már nem számít mi volt a találkozás előtt, megy az emberek közé, elhirdeti az örömhírt, itt van az Isten Fia. Már nem számít mit mondanak róla, mit gondolnak, hogyan ítélik meg őt. Megy és mondja. Úgy tudja mondani, hogy az emberek a városból kimentek Jézushoz.

Kedves Testvérek, ha nekünk is volt ilyen találkozásunk Jézussal, tudunk-e mi ilyen hitelesen, önfeledten bizonyságot tenni róla? Vagy csendesen hazamegyünk az istentisztelet után, és el is felejtjük, hogy találkozásunk volt az Úrral? Ha ezzel a boldog felszabadult lélekkel tudunk bizonyságot tenni, sokan jönnek Jézushoz, keresik a találkozás lehetőségét. A találkozás Vele el van készítve. Adja Isten, hogy mi is ilyen érintettséggel, örömmel, önfeledt meggyógyult lélekkel menjünk haza a Vele való találkozás után, hogy másokat is Hozzá tudjunk vezetni.

Segítsen bennünket erre a Mindenható Isten. Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

 • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
 • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
 • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
 • Január 23-án újra megrendezzük a gyülekezeti disznótort. A vírushelyzetre tekintettel közös rendezvény nem lesz, csak hurkát és kolbászt készítünk, csomagolunk. 500 Ft-os támogatói jegyekért disznótoros csomagot adunk, melyre előzetesen kell jelentkezni.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítatCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd 17.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: Férfikör (online)Vasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

DEBRECEN, 2021. január 17-24.

Maradjatok meg a szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5-9)

 • január 17. vasárnap, 17.00 óra

Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház
Köszöntés: Dr. Seszták István görögkatolikus főhelynök
Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes
Az imaközösséget vezeti: Kapin István görögkatolikus parókus

 • január 18. hétfő, 17.00 óra

Evangélikus Templom
Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Igét hirdet: Dr. Pafkó Tamás baptista lelkipásztor
Az imaközösséget vezeti: Sípos Barnabás ortodox parókus

 • január 19. kedd, 17.00

Református Nagytemplom
Köszöntés: Oláh István református lelkipásztor
Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Az imaközösséget vezeti: Püski Lajos református lelkipásztor

 • január 20. szerda, 17.00 óra

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök
Az imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

 • január 21. csütörtök, 17.00 óra

Református Nagytemplom
Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes
Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök
Az imaközösséget vezeti: Tóth Tamás református lelkipásztor

 • január 22. péntek, 17.00 óra

Baptista Imaház – Szappanos utca
Köszöntés: Komlósi Sándor baptista lelkipásztor
Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Az imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

 • január 23. szombat, 17.00 óra

Megtestesülés Római Katolikus Templom
Köszöntés: Tóth László római katolikus esperes
Igét hirdet: Oláh István református lelkipásztor
Az imaközösséget vezeti: Tóth László római katolikus esperes

 • január 24. vasárnap, 17.00 óra

Református Nagytemplom
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Dr. Bereczki Lajos baptista lelkipásztor – rektorhelyettes
Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Záróima, Úri ima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor
Áldás: szolgálattévők közösen

Az ökumenikus imahét perselyadományát a debreceni járványkórház eszközbeszerzése támogatására ajánljuk fel.

Lehetőség van adományozásra banki átutalással is.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogy a közelgő ökumenikus imahét közelebb hozza a felekezeteket, elmossa a különbségeket, és Jézus Krisztust állítsa középre!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Vízkereszt vasárnapja – 2021-01-10
Scroll to top