Day: 2020.12.15.

„Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10, 38-39)

A mai napi szakaszunk arról beszél, hogy egyedül a Jézusban való hit embereként érdemes élni. A Krisztusba vetett üdvözítő hit által örök életet kapunk. A mindennapokban pedig a hit az a csatorna, amint keresztül megkapjuk a mindennapi élethez szükséges erőt arra, hogy az előttünk tornyosuló akadályok előtt ne hátráljunk meg. „A keresztyén élete a vízen […]

Scroll to top