A hit ajándéka – Online igehirdetés 2020.11.22.

Az igehirdetés megnézhető Youtube csatornánkon:

Lekció: Mk 11, 20-26 Textus: Mk, 11, 23

Áldás Békesség! Szeretettel köszöntelek benneteket!

Talán sokak számára ismerősen hangzott a felolvasott igeszakasz. Igen, két héttel korábban is ugyanezt az igeszakaszt hallhattátok, csak a tanítás volt más.

Elevenítsük fel egy kicsit, milyen szemszögből hallhattunk erről az igéről.

A hitről beszéltem. Jézus ezt mondta a történetben a tanítványainak: Higgyetek Istenben! Más fordításban: legyen bennetek Isten hite!

A hit nem természetes, Isten ajándéka. Sokan csak az értelmükkel hisznek, lásd Tamás hitét: „Hiszem, ha látom”.

El kellene jutnunk az Ábrahám hitére, aki a reménytelenség ellenére, reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz. Olyan erős volt a hitében, hogy nem gondolt a már elhalt testére. Ábrahám hite a látható, érezhető tények, körülmények ellenére is képes volt hinni, míg Tamás a szíve helyett csak a szemével, érzékszerveivel tudott, vagy akart csak látni. A hit tehát Istentől van, Ő ülteti belénk azt a hitet, ami nem hétköznapi. A hit igazi lakhelye nem a fej, hanem a szív, a belső ember.

De, menjünk tovább a történetben! Jézus, miután felszólítja a tanítványokat, hogy „Higgyetek Istenben”, így folytatja:

„Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy mindaz amit mond, az megtörténik, annak megadatik az.” Mk 11,23.

Mi keresztyének nagy hangsúlyt fektetünk az imádkozásra, de keveset foglalkozunk azzal, hogy mit mondunk ki, miről beszélünk az „imádkozásmentes” időszakainkban, hogyan vélekedünk, miután bezártuk magunk mögött a belső szobánk ajtaját. Akkor is párhuzamban, szinkronban vagyunk Isten Igéjével, amikor különböző hatások érnek bennünket és mást látunk, mást hallunk, vagy érzünk, mint ahogy azt az Úr Igéje tanítja, mondja, jelent ki nekünk bizonyos dolgokról? A világ helyzetét illetően, vagy a saját helyzetünkre nézve, kinek hiszünk, mit mondunk, kivel vagyunk, amikor mást látunk, hallunk, mint amiben, vagy akiben hiszünk?

Jézus tudta, és ma is tudja, hogy bennünket embereket megrémítenek a problémák. A problémákat, Jézus szavaival élve, nevezzük „hegyeknek”. Mindannyian kimondunk dolgokat, meg van a saját véleményünk a „hegyekről saját hegyeinkről”. A hitünket csak akkor tudjuk felszabadítani – ez minden élethelyzetben igaz -, ha kimondjuk, amiben hiszünk. Nyilván, Isten igéjével szinkronban kell lennünk.

Nézzük meg mit is mond Jézus az igében: „Bizony aki ezt mondja ennek a hegynek … hanem hiszi, hogy amit mond az megtörténik, annak megadatik az.” Más fordításban: „meg lesz neki amit mondott”.

Ebben a versben Jézus csak egyszer beszél a hitről. De kétszer említi a mond igét. Valójában nem mindig a hitünkkel van baj, inkább azzal, hogy a hitünket nem valljuk meg a szánkkal. Megtartjuk magunknak, így nem szabadítjuk fel a hitünket, vagy ami még rosszabb más szavakat, mondatokat vallunk meg, ami a hitünkkel, vagy Isten igéjével ellentétesek. Lehet, hogy erősen hiszek, de Isten erejét és hatalmát leredukálom a hitetlen beszédemmel.

Jézus ebben a veresben nem azt mondja, hogy meg lesz neki, amiben hisz, hanem meg lesz neki, amit mond.

Nemrég olvastam ezzel a témával kapcsolatban egy nagyon találó mondatot:

„Mindaz amivel ma rendelkezünk, és egyáltalán amik csak vagyunk, pontosan annak az eredménye, amiben tegnap hittünk, és amit tegnap kimondtunk”.

Érdemes rajta elgondolkodni.

Valóban, sokszor a saját szavaink uralkodnak rajtunk, hogy amit mondunk megtörténik, megadatik az.

A hegy lehet az életünkben egy kihívás, a hegy lehet a félelem is, heggyé tornyosulhatnak a rossz szokásaink is. Sok minden lehet, de soha nem szabad úgy kimondanunk ezeket a hegyeket, hogy minden hiába, vereség, kudarc az életünk, vagy a szeretteink élete. Nem adhatjuk át a beszédünket és a nyelvünket annak a hatalomnak, amelynek a beszéde nem egyezik meg Isten Igéjével. Nem érthetünk egyet egy olyan erővel, amely megkérdőjelezi Isten erejét, győztes hatalmát és képességét.

A kérdés az, hogy az életünk, a beszédünk kudarc tudatú, vagy Isten tudatú? Ki lakik bennünk? „Nagyobb az aki bennünk van, mint az aki a világban van” – mondja János apostol. A kérdés: Mi mit mondunk, kivel értünk egyet? A világgal vagy Istennel?

Isten nagyobb mint a Gonosz!

Ő nagyobb mindenkinél és mindennél, minden hegynél, minden problémánál és nehézségnél. Minden betegségnél és erőtlenségnél, minden körülménynél, amely most látszatra fogva tart.

Ez a nagy Ő, itt lakik bennem és ha befogadtad benned is. Egy egész életen át. És nem azért hogy mindenben kudarcot valljunk, hanem, hogy győzelemre vezessen.

Furcsa világot élünk. Ez a világ most nem Jézus nevétől hangos, de a mi szánk tele lehet az Ő dicsőséges nevével.

Csak rajtunk áll, hogy miről beszélünk, mit mondunk ki. Hiszünk Jézus Krisztusnak?

Hiszek abban, amit az Ige mond, függetlenül attól, hogy mit mondanak a körülményeink?

A hívő ember feladata, hogy mozgásba hozza, felszabadítsa a hitet. A hitet, amit ajándékba kaptunk. Jézus szerint a hitünkkel hegyeket is tudnánk mozgatni. Hiszed-e ezt?

Én Jézussal vagyok! Hiszem, hogy Te is! Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Tájékoztatunk mindenkit, hogy 100 párnát rendeltünk (2.110,- forint/db) meg a padokra és kérünk mindenkit, hogy aki feliratkozott, november 29-ig, első advent vasárnapjáig utalja át az összeget számlaszámunkra, vagy adja be azt a lelkészi hivatalba. Köszönjük!
  • A Magyarországi Református Egyház határozata értelmében előre nem látható ideig a templomaink, gyülekezeti termeink és hivatalaink is zárva vannak. Kérünk mindenkit, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában kérjük a Duna Tv adásait figyelemmel követni. Valamint a prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba! Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag a koronavírus miatt segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.

Heti alkalmaink:

Vasárnap 9.00Online istentisztelet https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Imádkozzunk gyülekezetünk betegeiért, az orvosokért, ápolókért. Mindazokért, akik a járvány megfékezésén dolgoznak, hogy ne lankadjanak, legyen erejük és hitük, hogy mindaz az áldozat, amit hoznak nem hiábavaló. Mindenható Istenünk áldjon meg mindnyájunkat!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A hit ajándéka – Online igehirdetés 2020.11.22.
Scroll to top