2020-11-15 – EGY NYUGODT HANG

Lekció: Jel 1, 9-16Textus: Jel 1, 16

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is!

A 2020-as esztendő a gyülekezetünkben két dolog miatt lesz emlékezetes. Egyrészt végig magyaráztuk a Jelenések könyvét, másrészt pedig az egész világot hatalmába kerítő Covid-19 pandémia miatt. Valljuk meg, ez nagyon komor és sötét hátteret biztosít a Jelenések könyvének magyarázatához. Ráadásul, ezen a komor és sötét falon jelennek meg az új fertőzöttségi és halálozási adatok. Mindenhonnan ömlik ránk a félelmet keltő információ. Ha egy nyugodt és bátorító hangra vágysz, de nem találsz, akkor légy te az a nyugodt hang! Honnan meríthetsz erőt hozzá? Isten Igéjének az olvasásából és az Úrhoz való közeledésedből.

János, Jézus kedves tanítványa egy fegyencszigeten, Patmoszon látja a látomásait. Mások ezek, mint az álmok, és egészen más ez az állapot, mint az ébrenlét. Most három dologra irányítanám oda a figyelmet: a felénk közeledő alakra, a gyertyatartókra és a kezében levő csillagokra.

Egy felénk közeledő alak jelenik meg ragyogó fehér ruhában, kétélű karddal a szájában. Az Ef 6,17 szerint a kard nem más, mint az Isten Igéje. Vagyis Istennek üzenete van felénk, a pandémia kellős közepette is! A Mt 22,12 szerint a fehér ruha a mennybe jutás feltétele, ha nincs fehér ruhád, nem mehetsz be… Ezt a ruhát pedig csak itt, ebben a földi életben ajánlják fel a számodra. Az alak nem más, mint Jézus, aki a közeledő és a jelenlevő Isten, aki sors- és szeretetközösséget vállal velünk.

A hét gyertyatartó között sétálva nézegeti azokat. Ez a hét gyülekezet, de kibővíthető ez az összes ma létező gyülekezetre is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezek szín aranyból vannak. Miért? A gyertyatartónak nem az anyaga a fontos, hanem a funkciója, azaz, hogy tartania kell a fényt. Isten számára minden gyülekezet ennyire értékes. És kikből áll a gyülekezet? Belőlünk! Mit üzen tehát? Hogy hihetetlenül értékes vagy! Isten ebben a félelemmel megterhelt világunkban is bennünk, emberekben gondolkodik. Bízik bennünk, hogy majd mi magasra tarjuk a hit világosságát. Akarod tudni, ki a fény az alagút végén? A Jn 8,1 szerint Jézus az, aki „a világ világossága”!

Hét csillagot tart a kezében. A tenyerén hordoz minket, és mi mégis aggódunk. Gondold végig! Hol is lehetnél nagyobb biztonságban ennél? Érzed-e kéznek a melegségét, a szeretetét? Időnkén feléd tornyosuló, figyelmeztető ujját? Bizony érezni fogod majd ennek a hatalmas gondoskodó kéznek utolsó halálos szorítását is, de – még nem most! Most bátorít és küld másokhoz, hogy segíts.

Nem csodálatos? Isten a világunk díszletei között is jelen van. Üzeni, hogy értékes vagy és a tenyerén hordoz. Mit kellene még tennie? Már mindenünk megvan! Már minden a mienk! Elküldte fiát, megtörtént a megváltás, itt a Szentlélek, vannak kegyelmi ajándékaink, van hitünk. Nem vagyunk eszköztelenek!

Ja, igen, és adott hozzá terepet is, hogy gyakoroljuk! Hiszen a Róm 8,19 szerint: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését…”.

Van-e, kell-e ennél alkalmasabb idő arra, hogy ne féljünk? Csendesedj el és maghallod: minden azt kiáltja, azt suttogja, hogy félj! Tele vannak a kórházaink, nincs elég orvosunk és úgyis össze fog omlani minden… Én pedig azt mondom, amit Jézus, egy emberben sem férhet meg a hit és a félelem egyszerre, ezért: „Ne félj, csak higgy!”(Mk 5,36).

Mikor leszel erre képes? Amikor rájössz, hogy nem a pandémia fog megölni, hanem az, ahogy korábban éltél! És amikor megérted, hogy Isten megváltott gyermekeként, neked már most örök életed van. A pandémia csak jó ürügy, hogy elterelje erről a tényről a figyelmet. Ne gondoljuk azt, hogy korábban, a nagy járványok idején (pestis, kolera, tífusz, stb.) nem ragyogott fel az emberek hite abban, hogy legyőzhetik a kórt, a reménységük abban, hogy talán mégsem kell ennyi embernek meghalnia, és szeretetük, mely nem akart tőkét kovácsolni a járványból! Legyünk mi is ilyen emberek! Imádkozz, segíts és vigyázz magadra, hogy másokra is vigyázni tudj! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Tájékoztatunk mindenkit, hogy 100 párnát rendeltünk meg a padokra és kérünk mindenkit, hogy aki feliratkozott, november 29-ig, első advent vasárnapjáig utalja át az összeget számlaszámunkra, vagy adja be azt a lelkészi hivatalba. Köszönjük!
  • A Magyarországi Református Egyház határozata értelmében előre nem látható ideig a templomaink, gyülekezeti termeink és hivatalaink is zárva vannak. Kérünk mindenkit, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában kérjük a Duna Tv adásait figyelemmel követni. Valamint a prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba! Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag a koronavírus miatt segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.

Heti alkalmaink:

Vasárnap 9.00Online istentisztelet https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Drága Mennyei Atyánk! Hozzád fordulunk minden nap, hogy óvj meg bennünket mindattól a veszedelemtől, ami nap mint nap körülvesz bennünket. Vigyázz ránk, hiszen nem tudunk kiszakadni ebből a világból, nem tudunk remete módjára félrevonulni, hogy „minimalizáljuk a személyes kapcsolatokat”. Gyógyítsd meg azokat, akik a koronavírus miatt betegedtek meg! Könnyítsd meg a szenvedésüket azoknak, akik kórházi ágyon fekszenek, lélegeztető gépre kötöttek! Hozd vissza őket szeretteikhez! Vigyázz az egészségügyben dolgozókra, a döntéshozókra, egyházunk vezetőre! Tudjuk, hogy Te nem fenyítő Isten vagy, hanem Könyörülő Isten, aki mindig a mi javunkat akarod. Ámen!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2020-11-15 – EGY NYUGODT HANG
Scroll to top