Ne légy elbizakodott, minden jót egyedül az Úrtól várj!

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik…” (Zsoltárok 37,4)

Sokan nem tudatosítják magukban vagy elfeledkeznek arról, hogy mindenben Istentől függünk. Sokan elkövetik a hibát, hogy önmagukban, a saját erejükben bíznak mindenekfelett. És mégis milyen találóan is mondta az Úr: „Saját erőtökből semmit sem tudtok tenni.” Kevesen hisszük ezt és milyen kevesen váltjuk valóra! Az ember túlértékeli saját erejét és képességét.

Ha önerődből akarsz élni, akkor hamarosan csődöt fogsz mondani, de ha mindent Őtőle vársz, akkor az Ő gazdag áldásait fogod megtapasztalni. Isten kútforrásában van víz bőven. Csak menj és meríts belőle!

„Az, hogy fedél lehet feletted, kegyelem

Az is, hogy szeretnek, hogy valakid van, aki félt és őriz számodra is megértést.

Vedd számba mindazt a jót, ami mindennapi érték, valódi!”

                                                                  (Füle Lajos)

Tornyi Blanka

Ne légy elbizakodott, minden jót egyedül az Úrtól várj!
Scroll to top