Month: május 2020

Irgalom

Nyugtalanul felébredtél és éles maró érzés tölti el a mellkasod. Erős füstszag van, és minél nagyobbat sóhajtasz, annál rosszabb a helyzet, erősen köhögsz. Már nem csak érzed, hanem tudod is. Ég a lakás. Mire ez végig futott benned, már fel is pattantál és irány az ajtó. A füst azonban egyre durvább és a küszöb alól […]

“Ekkor megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába.” /1Móz. 2,8/

Milyen csodálatos dolog ez. Saját magából adott “valamit”. Az ÉLETET! Te is formálj, alkoss tehetséged szerint. Ha van kerted, ültess fát, bokrot, virágot. Fess, rajzolj, írj, hímezz, köss, barkácsol “valami” maradandót. Most van időd! Ebben a megváltozott életritmusban kezdj magaddal olyan dolgokhoz, amire eddig nem volt lehetőséged! S ha majd elmúlik ez az időszak és rápillantasz […]

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit” (Zsolt 37:4)

Gondolkodtunk ezen az igeversen mélyebben? Az élet apró vagy nagyobb örömei mind az Úrtól vannak, hiszem. Nap mint nap gyönyörködhetünk az Úrban és Ő azt mondja, hogyha benne gyönyörködünk akkor megadja a mi szívünk kéréseit. Szívünk rejtett kérései ott vannak az Úr előtt és Ő jól ismer bennünket. Hogyne adná meg, amit kérünk tőle. Olyan […]

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek énbennem!” (Ján 14:1)

Biztosan sokunknak volt már valamilyen betegsége. Ezeket az Úr megengedi és a földi élet velejárója, de azt is látni kell, hogy aki hisz benne, annak van gyógyulás és Neki hatalma van ezután is megtartani minket. Egy-egy betegség után jó megtapasztalni, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Imádságom az, hogy ha az Úr megenged bármit is életemben, […]

Üres marad a templomunk, de a szívünk nem

Bizonyára sokan olvastátok a tegnapi hírt: “Továbbra se menjenek templomba és ne tartsanak istentiszteleteket a gyülekezeti közösség részvételével – ezt kéri a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa a gyülekezetektől és lelkipásztoroktól.” Sokan talán más döntést vártunk, miután enyhültek a korlátozások és római katolikus testvéreink visszatérnek templomjaikba. Nekünk, Árpád térieknek már rutinunk van abban, hogy a […]

“Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.” /Ézs 40.30./

Kedves Ifjúság! Azt szoktuk mondani: ember tervez, Isten végez. Most is ez történt. Az idén hamarabb lett vége az iskolába járásnak is. Ez a döntés valaki számára megkönnyebbülés, de van olyan is, aki nehezítésként éli meg. Nem elég a járvány körül izgalom, még ott az érettségire való felkészülés is. Dupla izgalom, türelem, kilátástalanság.  Én hiszem, […]

Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!

Jeremiás könyvében olvassuk az Úr fenti igéjét a próféta által lejegyezve (Jer 18, 11). Most, hogy a jövő héten feloldják a járvány kapcsán elrendelt korlátozások egy részét, jusson eszünkbe: az Úr figyelmeztetése ez a járvány. Figyelmeztetés arra, hogy térjünk észhez és ne az eddigi úton rohanjunk a pusztulásba. Ezt egyéni, közösségi és társadalmi szinten is […]

Ne félj!

„Mert én az Úr, a te Istened erősen fogom a jobbodat és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!” (Ézsaiás 41:13) Ne félj! Várj türelmesen és légy hű Istenhez. Noé családjával együtt több mint egy évig volt bezárva a bárkába. Ez idő alatt imádkoztak és egymásra figyeltek. Nem volt Facebook. Csak az esőt és a […]

Scroll to top