A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál

Igét hirdet: Dr. Fábián Ildikó lelkipásztor
Ágendázik: Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
Bibliát olvas: Lovász Ilona
Imádkozik: Erdei Ferencné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jel 4,1-11Textus: Jel 4,1

Meghallgatható itt!

Kedves Testvérek!

Böjti úrvacsorás istentiszteletünkön Isten Igéje így biztat minket: „Íme nyitva van egy ajtó a mennyben”.

Napjainkban mindenütt arról hallhatunk, olvashatunk, hogy biztonsági intézkedéseket vezetnek be szerte a világon. Bűncselekmények miatt, járványok miatt, félj, zárd magadra az ajtót, ne induljon el akinek nem muszáj, ne fogj kezet, járj szájmaszkban, ne menj be az orvosi rendelőbe, közösségbe se menj, ne látogass a kórházban… Végtelenül hosszan lehetne sorolni mit miért ne. Mi miért nem biztonságos.

Böjt ideje van a keresztyén világban, fogd vissza magad, ne egyél, és ne tegyél semmit, ami élvezetet okoz, korlátozd magad. Sokan nem is értik, miért van erre szükség? Mi célja van a végtelenül gazdag, bőkezű Istennek arra, ami neked van, ami neked jólesik, örömet okoz? Miért fogd vissza magad böjt idején? Zárd be a hűtőszekrényed ajtaját, a pénztárcádat, a vágyaidat?

Először is álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk végig: ha visszafogod magad, ha nem fogyasztol annyit, mint amit a tested vagy a lelked vagy mindkettő kíván, az azt jelenti, hogy van neked, van miből. A nincsből nem lehet visszafogni, a nincsből nem lehet adni. Ha van, akkor most van annak az ideje, hogy gondold át, hogy elég hálás vagy e ezért? Nem kell nélkülöznöd, nem kell kiszolgáltatottan, más emberek jóindulatától függve élned. Ad-e valaki ennem? Lesz-e ruha, amit felvegyek? Van-e hova hazamennem?

Miért kellene éppen böjt idején visszafogni a vágyakat, a fogyasztást, a bővölködést? Azért, hogy megállj, hogy gondolkozz, hogy hálát adj, hogy megköszönd, amit, és akit Isten neked adott. Hogy észrevedd, nem természetes a van. Nem szoktunk mi erre odafigyelni. természetesnek vesszük, hogy rendben van az életünk, egészségesek vagyunk, van mit enni, inni. Aztán ha egyszer megtörténik, hogy az ember életében eljön a nincs ideje. akkor az nagyon tud fájni. Mikor nincs egészség, nincs biztonság, vagy éppen nincs mit enni.

Egyébként a mindennapjainkban, ha nem állunk meg és nem gondolkodunk el azon, hogy milyen lehet annak, akinek nem jutott abból, ami nekünk természetes, eszünkbe sem jut ezen elmélkedni. Ezt akarja Isten tőlünk a böjtben, ahogy Ézsaiás könyvében is olvashatjuk, hogy milyen böjt kedves az Istennek.

A mennyben nyitva van az ajtó. Ez azt jelenti, hogy el lehet jutni az Istenhez. Nem elzárkózó, nem bezárkózó Istenünk van, hanem a mi Istenünk a nyitott ajtók Istene.

Nagyon nehéz nekünk a Jelenések könyvét olvasni és érteni. Sokszor hallottam ezt emberektől, nem értem, ez nem nekem,nem hozzám szól. ha figyelmesen, nyitott szívvel olvassuk, lassan megértjük. De ha csak ennyit tudunk ma hazavinni az Igéből az úrvacsora sákramentumával együtt, hogy Isten megbocsájtott, kegyelmet adott, hálára indított, és örülni tud a lelkünk a nyitott ajtónak a mennyben, akkor már gazdagon megyünk haza. Hálából oda tudjuk tenni a dolgainkat Isten kezébe, és ezzel a hálával látni a másik embert. Akár a nélkülözőt, akár a bajba jutottat, akár a félelemben élőt. Ember mit árthat nékünk? A gazdag Isten nyitva tartja a menny kapuját. Ezzel az örömmel, hálával induljunk el a megterített Úrasztala felé. Ha Isten nyitva tartja a menny ajtaját, mi miért zárnánk be a mi ajtóinkat?

Segítsen minket az Isten a böjt időszakában arra, hogy őszinte szívvel keressük az ő akaratát, meglátva és megcselekedve mindazt, ami az ő dicsőségét szolgálja!

Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

A héten búcsúztunk Dr. Deseő Jenőné sz. Cech Angyalka szerettünktől, akit mindenható Istenünk életének 96. esztendejében szólított magához. Imádkozzunk két lányáért, Angyalkáért és Zsuzsáért, valamint hozzátartozóikért.

  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • A PÜSPÖKLADÁNYI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben május 8-ig.
  • A gyülekezet Bábmissziójára kérjük a segítségeteket. Az új Húsvéti Bábdarab ára 70 ezer Ft. Az ajándékok ára 60 ezer Ft. Így Húsvétra 130.000 Ft- ra lenne szükségünk március 15-ig!
  • Elmúlt heti adakozásunk 120.000,-Ftvolt. (Perselypénz: 40eFt, Egyházfenntartói járulék: 56eFt, Isten dicsőségére: 10eFt, Bábfelszerelésre: 14eFt) Köszönjük az adományokat!
  • Az éves egyházfenntartói járulék az idén is 10.000.-Ft

Heti alkalmaink:

Hétfő 16:30 Imádkozó feleségek bibliaórája
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 9 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Szerda 18.00 Férfikör Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban. Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola

Jövő hét vasárnap Veres János lelkipásztorfog szolgálni. Fogadjuk őt szeretettel!

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Figyelem! Áprilistól minden hónap első hetének vasárnapján 17.00 órától: Dicsőítő alkalom.
Heti imatémáink: Imádkozzunk gyülekezetünk lelkipásztoraiért és presbitereiért!
Imádkozzunk a betegekért, családtagjaikért, az egészségügyi dolgozókért és mindazokért, akik az új koronavírus terjedésének megfékezéséén fáradoznak!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál
Scroll to top