Szenteste

Igét hirdet: Veres Jánosné bo. Lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándor, Both Barna presbiter, Orbán György presbiter, Rogovics-Fehér Lajos presbiter, Selyben István presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Szenteste

Textus:Jn 3, 16

Meghallgatható itt!

Krisztus földre érkezésének egész értelme, a karácsony egész csodája, Isten szeretetének felfoghatatlan kiábrázolása ebben az egy mondatban van bele sűrítve. Az ajándékozó Isten képe ragyog felénk e mondaton keresztül, aki mindent odaajándékozott számunkra Jézus Krisztuson keresztül.

Karácsonykor egy ajándékozó, nagylelkű édesatya képe elevenedik meg a világ előtt.

Mégis nagyon keveset beszél a világ az adakozó, ajándékozó Istenről. A ma világának karácsonya keveset beszél erről a nagylelkű Istenről. Inkább arról beszél, hogy mi mit tudunk, akarunk, vagy szeretnénk adni vagy kapni az éppen aktuális karácsonyon.

Ilyen kérdéseket szoktunk feltenni egymásnak:

„Na, mit hozott neked a Jézuska?”

1- Persze ezzel nem akarom az emberi ajándékozás kedvességét és szépségét megbántani. Persze adhatunk ajándékokat egymásnak, örömöt, szeretetet, megértést, tárgyi ajándékokat, de ha ezt csak megszokásból és egy évben csak egyszer tesszük meg, akkor ez az egész nem sokat ér. Mert az ajándékozás a Jézus iránt való hálából kell, hogy fakadjon. Adni csak akkor fogunk igazán megtanulni, ha elfogadjuk az Isten, a mi Mennyei Édes Atyánk egyszeri és megismételhetetlen, világra szóló ajándékát: Jézus Krisztust.

2- De nézzük csak meg milyen is ez a szeretet?

Ez a szeretet, nem csak akkor ad, ha teszel valami jót. Nincs teljesítményhez, társadalmi helyzethez, fajhoz, színhez, nemhez kötve. Ez a szeretet az egész világnak szólt. Azért mondom így, hogy szólt, mert a szeretet kinyilvánítása megtörtént.

„Mert úgy szerette Isten ezt a világot, …”. Nincs magyarázat, hogy miért szerette ezt a világot Isten. Isten nem szabta feltételekhez a szeretetét. Szeretlek világ, mert olyan jó vagy. Szeretlek világ, mert annyira szeretitek egymást. Mert olyan okosak, céltudatosak, hűségesek stb. vagytok.

Ő szeretett, mert Ő maga a szeretet. Ha az érdemeinkre nézett volna, nem ismerhettük volna meg soha az Ő Fián keresztül, mennyire szeretett is bennünket.

3- Minden karácsonynak az igazi értelme, míg élsz ezen a földön ennek a szeretetnek az elfogadása. Ennek a szeretetnek a megélése és tovább adása.

Tudnod kell, szeretve vagy, fontos vagy Isten számára. Istent érdekli az emberiség sorsa, köztük a tiéd is.

Isten azt szeretné, hogy a Karácsonyaid ne a megszokások karácsonyai legyenek. Ne csak az emberi szavak vegyenek körbe, hanem az Ő beszéde, az Ő ígéretei.

Isten, Jézus születésekor, a világot ölelte át, benne téged és engem.
Azért, hogy te is át tudd ölelni a körülötted lévőket.
Isten Jézus születéskor a tudtunkra adta, hogy nem mondott le rólunk.
Hiszel-e Jézusnak? Hiszel-e Istennek? Hiszel-e Bennük?

Hiszed-e, hogy nem kell az életedet bűnben gyötrelmek, félelmek között leélned? Mivel Isten a legtöbbet és a legjobbat adta neked, már itt a földön megélheted mindennap az Ő végtelen szeretetét, és majd egykor az örök élet felfoghatatlan ajándékát.

Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • December 25-én a Debrecen Televízió gyülekezetünkből fogja közvetíteni a karácsonyi istentiszteletet. Szeretettel hívogatunk mindenkit!
  • Óév búcsúztató gyalogtúra: 2019. december 28. szombat kb. 9.00-től. 15.00-ig. Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól. További információ Orbán Györgytől kérhető: 06-30/995-84-36
  • Dicsőítő alkalmunk lesz december 29-én 16 órától a gyülekezeti teremben.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

Szerda, Karácsony I. napja, 9.00:
Úrvacsorás istentisztelet a templomban,
TV felvétel
Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 16.00: Dicsőítő alkalom
Csütörtök, Karácsony II. napja, 9.00: Istentisztelet a templomban 12.31. Kedd 16.00: Óévbúcsúztató istentisztelet a templomban

01.01. Szerda 9.00: Újévi istentisztelet

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Jn 3,16

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Szenteste
Scroll to top