2019-09-15 – Hatalommal és erővel!

Igét hirdet: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik: Samók Gyula diakónus
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hatalommal és Erővel!
De kinek az erejével és hatalmával?

Igehirdetés

Lekció: Mt 28, 16-20 Textus: Róm 10, 14-15,17

A mai alakalommal elkezdjük a missziói parancs részletes tanulmányozását. Megnézzük, hogy Jézus hogyan küldi el tanítványait, mivel és miért küldi ki őket Izráel városaiba, majd pedig a világba, a föld végső határáig.

Jézus nem a feltámadása után küldi ki a tanítványokat először, és nem is ők voltak egyedül akiket kiküldött az emberek közé.

A tanítványok személyes elhívása után Jézus bemutatta nekik azt a sokrétű szolgálatot amit Ő végez. Nagyon sok ember várta az Ő segítségét, nagyon sok embernek volt szüksége szabadulásra. Egy alkalommal Jézus megjegyezte, egy nagyon eseménydús nap után:

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba.” Mt 9,38.

Aztán magához hívta a tanítványokat és felruházta őket az Atyától kapott hatalommal, és kiküldte őket az aratásba. Mert sok ember várta Isten szabadítását, de eddig csak Jézus végezte ezt a munkát.

Ő volt az, aki munkálkodott az aratásban, de az aratni való sok volt.

Először nézzük meg, milyen munkával bízta meg őket!

Aztán, mi volt az, amit megtehettek, és mi volt az amit kerülniük kellett?

Milyen eszközöket kaptak a munka végzéshez ?

Jézus nem kevesebb és kisebb munkát bízott rájuk annál, mint amit Ő végzett.

– Tisztátalan lelkek kiűzése
– Mindenféle betegségek, erőtlenségek gyógyítása
– Halottak feltámasztása

Az evangélium hirdetése: „ Elközelített a mennyek országa „
Jézus felkészítette a tanítványokat, aztán kiküldte őket.
Hová mehettek? – Izráel házának elveszett juhaihoz.

Hová nem? – Nem térhettek le pogányokhoz vezető útra, nem mehettek be samaritánusok által lakott városokba.

Mit vihettek magukkal? – Semmit, csak azt ami rajtuk volt.

Jézus nem csak a 12 tanítványt, hanem később 72 tanítványt is kiküldött ugyan ezzel a feladattal. Ez azt tükrözi, hogy az embereknek irdatlan szüksége volt az Isten Országának jelenlétére. Isten hatalmának, irgalmának a megtapasztalására.

Milyen eszközöket kaptak a feladat elvégzéséhez ?

Nem kaptak, se sarut, se botot, se felsőruhát, se tarisznyát, se aranyat. Akkor mit kaptak ? A legnagyobbat és a legtöbbet amit lehetett kapni: hatalommal ruházta fel őket Jézus. Erővel és hatalommal. Isten erejével és hatalmával hirdették az evangéliumot és Isten erejével gyógyítottak.

Az erő és a hatalom nem az övék volt, de használhatták. Ezt az erőt és ezt a hatalmat csak a megfelelő területen lehetett használni.

Máshol ez az erő nem működött, mint ahogy ma sem működik.

Jézus sehol sem említi azt a tanítványoknak, hogy menjenek el imádkozni az elveszettekért és menjenek el imádkozni a betegekért.

Ma sokan hiszik, hogy a tanítványság ideje lejárt, ha vannak is tanítványok, elég ha imádkoznak a templom falain belül.

Sokan gondolják, elég ha imádkozunk a szeretteinkért, azokért, akik szükségben vannak.

A tanítványok hirdették az Isten Országát és bemutatták az Isten Országát az Isten által kapott erővel és hatalommal.

Lásd az Ékes kapuban történt gyógyítás, vagy a kis rabszolga lány szabadulása.

Az embereknek előbb hallani kell Isten Igéjéről. Az imádkozás nem helyettesíti az igehirdetést. De hogyan halljanak a kegyelemről, ha mi nem merünk róla beszélni? Hogyan higgyenek, hogyan hívják az emberek, a szeretteid segítségül, akit nem hallottak?

Igehirdetőkre van szűkség, vagyis evangélium hirdetőkre.
Ha Isten megváltott gyermeke vagy, Isten téged is elküld.

Hatalmat ad neked, az Ő erejét adja neked, hogy használd az aratásban. Elküld, hogy hirdesd és mutasd be Isten szeretetét.

A tanítványok átvették a feladatot és Isten hatalmával csodákat vittek véghez.

Te és én akarjuk-e ezt ?

Ámen.

Hogytudjunkközösdolgainkról

Jó tudni!

  • Október 12-re (szombat) autóbuszos kirándulást szervezünk az Egerhez közeli, Noszvajra és a szamolyai kaptárkövekhez. Jelentkezni a kikészített íven lehet.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • A Reformátusok lapját és Közösség magazint féláron lehet vásárolni!
  • Minden kedves presbiter testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk a most szombaton 10 órától, a Bánki református templomban megrendezendő presbiterképző nyitó alkalmára. Kérjük, hogy a Presbiteri Szövetségi tagok feltétlenül jelenjenek meg, mert Dr. Kovács László elnök testvérünk halála miatt, a közgyűléssé alakuló alkalmon választják meg a területi szervezet új elnökét. Kérjük, a részvételi szándékot legkésőbb szeptember 19-én  12.00-ig jelezni szíveskedjenek, hiszen ebből fogják tudni, hogy hány fős szeretetvendégségre készüljenek!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Csütörtök 18.00: családi bibliaóra Szombat 10.00-13.00: Egyházmegyei presbiteri nyitó alkalom Bánkon (presbiterek számára kötelező)
Szerda 16:00 bibliaóra Vasárnap 9.00: istentisztelet Vasárnap 9.00: vasárnapi iskola

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőitő alkalom.

A jövő héten Veres János lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk, hogy a Presbiteri Szövetség által szervezett presbiterképző konferenciák nyitó alkalmán megnyissa Istenünk a presbiterek szívét, hogy az igehirdetéseken hallottak elérjenek a presbiterek szívéig, és a gyülekezet vezetésében azokat alkalmazzák! Imádkozzunk, hogy az alkalmon megválasztásra kerülő területi elnöki tisztre méltó személy kerüljön!
2019-09-15 – Hatalommal és erővel!
Scroll to top