2019-07-21 – A lélek gyümölcse: Szívesség

Igét hirdet: Fábián Ildikó lelkipásztor
Bibliát olvas: Szabó Ágoston
Imádkozik: Szentesi Viktor, presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

A LÉLEK GYÜMÖLCSE: SZÍVESSÉG

Lekció: Ján 4,1-26 Textus: Ján 4,7

Kedves Testvérek!

A mai istentiszteletünk központi témája a szívesség. Alkalomról alkalomra sorra vesszük a Lélek gyümölcseit, így jutottunk ma oda, hogy az Ige mellett a szívesség témájában gondolkodjunk és imádkozzunk együtt.

Jézus Galileából Júdeába tart, így érkezik el a tanítványaival együtt egy Samária nevű tartományba. Ezen a helyen keresztül vezet az út. Jézus fáradt és kimerült, éhes és szomjas. Tanítványai elmentek, hogy élelmet vásároljanak, Jézus egyedül marad és leül a kút mellé. Nincs merítő edénye, a kút pedig mély.

Adott egy helyzet, egy nehézség, egy szükség. Jézusnak egy szívességre van szüksége. Kevésszer olvassuk ezt a Szentírásban, hogy az Úr emberi szívességre szorul. Nagyon érdekes aztán, ahogy a történetet végigolvassuk, és halljuk, hogy ki tesz mégis kinek szívességet.

Mi is a szívesség? Az értelmező kéziszótár szerint a szó azt jelenti: „jóindulat, segítő szolgálatkészség, őszinte, előzékeny udvariasság.”

Jézus tehát egyedül van a történet szerint kimerülten szomjasan egy olyan országban, ahol nem szeretik a zsidókat. Érkezik egy asszony a városból, aki a mindennapi munkáját végzi, nem fáradt, nem kimerült. Otthon van, van merítő edénye is. Ez a két ember találkozik.

A látszat az hogy Jézus az asszony segítségére szorul, szívességet kér tőle: „Adj innom”. A valóság, hogy az asszony kap segítséget, szívességet.

Hogy is állunk mi a szívesség dolgában? Szoktunk-e szívességet tenni másoknak? Tudunk-e szívességet kérni? Szoktunk-e? Merünk-e? Vagy ez olyan ciki dolog lett napjainkban?

Nagyon érdekes, hogy ma Magyarországon vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri megbetegedés. Van-e köze a szívnek a szívességhez? Van-e kapcsolat a szív és a szívesség kérés és adás között? Ahogy csökkent a szívesség tétel, úgy nőtt fordított arányban a szívbetegség. Dr. Papp Lajos könyveiben sok összefüggésre világít rá az író.

Azt halljuk, Jézus kér. Az asszony megdöbben. Te zsidó létedre tőlem kérsz inni? A két nép között nagyfokú elidegenedés volt, ami később gyűlöletté változott. Emellett a társadalmi elvárás is, mely szerint nyilvános helyen egy idegen férfi nem szólíthatott meg egy nőt.

Az asszonynak Jézus segítségére van szüksége: „ha ismernéd az Isten ajándékát”. Az asszony szinte cinikus: hogy tudnál te nekem élő vizet adni? Merítő edényed sincs, a kút is mély.

Nem szoktunk mi is ebbe a hibába esni? Miért kérjek? Biztos úgyse segít. Miért segíteni? Miért adjak? Ki ez nekem? Úgyse tudja viszonozni.

Kétféle síkon folyik a történet. Ami látható és ami nem. Ami látszik: egy fáradt férfi, nincs edénye, nincs vize, sőt semmije. Ami láthatatlan: Ő az Isten Fia.

Ami látszik és ami nem. A Biblia csak egy régi kopott könyv ami nem, hogy az Isten szava. Ami látszik: néhány ember az istentiszteleten, ami nem: az Isten népe.

Ami látszik: a szívesség sokba kerül, ami nem ha nem tesszük még többe.

Az elrontott dolgok felismerése előtt nem is tudjuk mit kell helyre tenni. Jézus látja, tudja. Sőt képes rá. Ingyen adja. Jézus megtanítja ma nekünk hogy miért kell egymásra odafigyelni. Van ami látszik és van ami nem. Van ami úgy látszik és mégsem az. Van aki nem szorul a szívességünkre de mégis ránk van szüksége. Csak így tudunk egymásnak szíves szeretettel szolgálni ha megismerjük és felismerjük azt aki jött, hogy megkeresse és megtartsa ami elveszett. Aki azért jött hogy valamennyiünknek adja az „élő vizet”.

Nem tudhatjuk, ki van a kutak mellett. Mindennapi életünkben kikkel találkozunk. Miért sodorta őt elénk az élet. Mit küld általunk neki az Isten. Ugyanúgy mit küld rajta keresztül nekünk. Ma ezt az Igét küldte.

Segítsen az Isten hogy jó szívvel, szívesen tudjunk Istennek és egymásnak szolgálni.

Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Jó tudni!

  • Az idei családi táborunkat Jósvafőn tartjuk 2019. augusztus 5-től 8-ig. Mivel néhányan visszamondták a részvételt, van még néhány hely. Jelentkezni már csak nagytiszteletű Veres János lelkipásztor úrnál lehet.
  • Október 12-re (szombat) autóbuszos kirándulást szervezünk az Egerhez közeli, Noszvajra és a szamolyai kaptárkövekhez. Hamarosan további információt is tudunk adni, de már mos érdemes a dátumot feljegyezni.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Veres János nagytiszteletű úr és családja július második felében szabadságon van. Addig a gyülekezet folyó ügyeit Szabó Zsoltné Csilla nagytiszteletű asszony viszi.

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Vasárnap 9.00: istentisztelet
Szerda 16.00 Bibliaóra

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk, gyülekezetünk minden tagjáért, különösen is a betegségben szenvedőkért, testi fájdalmat vagy lelki terheket hordozó testvéreinkért. Külön imádkozzunk Gyergyó Csaba presbiter testvérünkért, hogy az Úristen erősítse az ő testét és lelkét, enyhítse fájdalmát, maradjon kegyelme vele.
  • Hordozzuk imádságban David Logan skót lelkipásztort, akinek romló egészségi állapota miatt egyre nehezebb szolgálatát ellátni.
  • Imádkozzunk a vakációt élvező iskolás gyermekekért, hogy az Úr őrizze meg őket minden veszélytől, balesettől.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2019-07-21 – A lélek gyümölcse: Szívesség
Scroll to top