Kincset találtunk!

Március óta folyik a templom belső felújítása. A kivitelező Dryvit Profi Kft. nagy szakértelemmel és (most már nyugodtan mondhatjuk) a jó gazda gondosságával látott hozzá a templombelső felújításához. Eredetileg a két lépcsőházban férfi és női mosdó kialakítása, az orgonakarzat új faburkolattal történő ellátása, az orgona mögötti helyiségek irodává alakítása, a templombelső elektromos hálózatának és világításának korszerűsítése és a belső liturgiás tér festése volt a megvalósítandó feladat.

A fenti feladatok elvégzéséhez először a teljes belső teret be kellett állványoznia a cégnek, hogy a templomkupolát ki tudják festeni.

Ekkor jött a meglepetés! Az állványról (11 méter magasból) vették észre, hogy a meglévő festés alatt díszítőminta található a teljes mennyezet gurtniainak vonalában.

Nagy lett a fejtörés! Most akkor mit csináljunk? Már előre látszott, hogy ez a jelenlegi felújítás kereteibe nem fér bele. Sem a kivitelezővel kötött szerződésbe, sem a megvalósításra kapott pályázati pénz nem fedezi a díszek újrafestését. Végső kétségbeesésünkben megkértük az egyház vezetőit, hogy a helyszínen nézzék meg a talált “kincseket”. Dr. Fekete Károly püspök úr és Vad Zsigmond esperes úr készségesen jött ki a tetthelyre megnézni a díszeket. Már ott helyben megígérték, hogy segítségünkre lesznek a helyreállítás folyamatában.

A megoldás végül is az lett, hogy egy jelenleg már elnyert pályázatunk teljes műszaki tartalmát módosítva a pályázati forrást a díszek helyreállítására fordítjuk, e mellett Püspök Úrtól és Esperes Úrtól is azt az ígéretet kaptuk, hogy anyagilag is hozzájárulnak a templombelső eredeti pompájának helyreállításra.

E fentiek eredményeként ma már hozzá is kezdtek a festéshez, és nyugodtan elmondhatom, hogy aki látta a feltárás során a díszeket és elcsodálkozott a szépségükön, az is kerekre nyílt szemmel és áhítatos szívvel követné a festő”művész” kezét, ahogy szabad kézzel rajzolja-festi át a festékréteg alól kidomborodó mintákat.

A Mindenható Istenünk adja, hogy néhány hónap múlva ne csak a gyülekezet gyönyörködhessen a díszekben, és dicsérhesse alattuk Isten Szent nevét, hanem egyre többen érezzenek késztetést erre.

Szilágyi János
gondnok

Kincset találtunk!
Scroll to top