2019-02-03 – Hajléktalan Jézus

Szolgálattévők:

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula diakónus
Imádkozik: Erdei Ferencné diakónus, presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

HAJLÉKTALAN JÉZUS

Lectio: 1Kir 17,8-16
Textus:Mk 14,3

„Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárdusolaj volt egy alabástromtartóban, és az alabástromtartót feltörve, ráöntötte az olajat Jézus fejére”

(Mk 14,3)

Beszélgessünk erről a két történetről egy kicsit!

„…egy marék liszt és egy kevés olaj, ezt megesszük a fiammal és meghalunk!” – mondta a sareptai özvegy. Aztán jön Jézus és azt mondja „…a szegények mindvégig veletek lesznek”. Tudjuk és látjuk, hogy a nélkülözés, a szegénység és az ezzel járó megaláztatás végig kíséri az egész emberi történelmet, benne a te életedet és az én életemet!

Elég egyértelmű üzenettel találkozunk: a szegények és gazdagok egymásra vannak utalva!

A szegények a gazdagok üdvösségéért vannak itt (a gazdag és Lázár története). A gazdagokat pedig a nyomor teljesen más világa szabadíthatja meg egy individuális és teljesen hedonista élettől! Igaza lenne az Ószövetségi bölcsességirodalomnak?

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” (Péld 19,17)

Ugyanakkor látnunk kell, hogy a karácsonykor megszületett Jézus számára sem volt hely. Mária és József nem talált szállást Betlehemben, ezért megszületett gyermeküket istállóba fektették. Jézusnak, szerinted be kellene mutatni, milyen hajléktalannak lenni? Nem Ő mondta: „a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania” (Mt 8,20)? Úgy élt, mint egy vándorprédikátor, aki sehol nincs otthon és mégis mindenütt otthon van. Lévén az egész világmindenség Ura.

Ezt a Jézus Krisztust ábrázolta ki egy kanadai szobrászművész, Timothy P. Schmalz megrendítő alkotása: „Odadőlsz az utcapadra” – A hajléktalan Jézus (lásd a képet).

(Forrás: https://www.evangelikus.hu/cikk/fabiny-hajlektalan-jezus)

Forrás: http://www.haon.hu/nyugtalanito-jel-debrecen-foteren-miert-ilyen-nehez/3684172

Fotó: Derencsényi István ©

A padon fekvő alak lehetne egy névtelen hajléktalan is. Ám alkalmi takarója alól kikandikálnak a lábai, amelyeken ott vannak a sebek. Arcát nem látjuk ugyan, de sebei félreérthetetlen módon beazonosítják: Ő a világmindenség Ura és királya. A szobor vándorol, mindig más és más városban tűnik fel egy időre. Városunkban is járt, a Szent Anna templom előtt 2017-ben. Tudtad? Akartad látni? Vagy elfordítod a fejed, csak hogy ne kelljen látni? Mit tegyünk? A kérdés aktuálisabb, mint hinnéd! Éhség, migráció, hajléktalanság, és még sorolhatnánk. Hiszen már tudjuk: „ők mindig veletek lesznek” – tanít Jézus. De, még tovább is megy, amikor a tanítványok ezt kérdezik…

„Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

(Mt 25,37-40)

Emlékeztek még mit mondott Jézus az asszonyról, aki megkente olajjal? Bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”

Gondoltál már egyszer is arra, mit mondanak majd el a te emlékezetedre?

Jézus mire tanít tehát? Van felelősségünk magunkért és van felelősségünk a másikért és van felelősségünk egymásért is. Ámen.

Végezetül egy film részletet tekintsünk meg egy nem akármilyen hajléktalanról (https://www.youtube.com – A Nagykörút Don Quijotéja).

2019-02-03 – Hajléktalan Jézus
Scroll to top