EGYH-KPC-14-P-0070 – debreceni Árpád téri református templom, tetőszerkezet külső és belső felújítása

Pályázati azonosítószám: EGYH-KPC-14-P-0070

Vissza nem térítendő támogatás: 8.000.000,-

Kedvezményezett: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Korábbi felújítások: Igazán nincs róla semmilyen adat, de a háború után teljes felújításon esett át a templom. Lecserélték a főtorony sisakjának feddését, a eredeti kváderezett rusztikus vakolatot leverték, majd újra vakolták, most már telibe. Befalazták az erkélyek feletti ablakokat.

Jelenlegi felújítás előtti állapot: A templom nagyon leromlott állapotban volt, a folyamatos beázások miatt a külső homlokzat, főleg a főtorony erkélyek körüli része, életveszélyessé lett nyilvánítva. E miatt a templom főbejáratát már nem lehetett használni, egy hátsó oldalbejáraton járt be a gyülekezet. A templom belső terében is jelentős gondot okoztak a beázások, a lépcsőházakban régóta tapasztalható a vakolat hullása. Az orgona körül ez már olyan mértékű volt, hogy két évvel ezelőtt önerőből leverettük a laza vakolatot. A templomtéri ablakok körüli vakolat hiányos, így az ablakok rendkívül huzatosak, semmilyen hő- és hangszigetelési funkciót nem látnak el. A templom fűtése korszerűtlen, elavult, a padok alatt vezetett radiátorcsöves gázfűtés. A magas gázszámla mellett is csak 4-11 fokra lehet felfűteni a téli hónapokban.

Önerőből két éve a két óratorony tetőszerkezetét acélgerendákkal alátámasztottuk, a hibás bádogozást és a palaborítást kiigazíttattuk, hogy a nagymértékű beázást megszüntessük és az évtizedes beázás nyomán keletkezett, a gerendázat szerkezeti sérülését ellensúlyozzuk.

A templom lábazati vizesedése miatt szinte az egész templomon belül, körbe a vakolat – körülbelül 1-1,5 méter magasságig – omladozott, így a gyülekezet önerőből és a helyi büntetés végrehajtási intézett fogvatartottainak önkéntes munkájával kiegészítve, a vakolatot a szükséges magasságig leverte, hogy a téglafal ki tudjon száradni.

Sajnos építéséből adódóan a templom csak egy funkciót tud ellátni a gyülekezet egyre színesedő életében, a vasárnapi istentiszteletek megtartását. Ezt a problémát felismerve 2011-ben egy KIM pályázaton nyert 3 millió forint segítségével, a főbejárat és a két első oldalbejárat ajtaját felújíttattuk, a templom orgonakarzat alatti részét egy üvegfallal leválasztottuk, így egy kisgyermekes családok számára használható teret tudtunk kialakítani. Így a családok a gyerekekkel együtt is részt tudnak venni a vasárnapi istentiszteleteken, mert a szülők az üvegfalon keresztül látják, a hangosítás segítségével pedig hallják az igehirdetést, közben a gyerekeke a számukra kialakított játszósarokban foglalatoskodhatnak. Ugyanakkor az így kialakított tér alkalmas gyülekezeti szeretetvendégségek, kiállítások megtartására is. Mivel felismertük azt, hogy a templom fenntartása a gyülekezettől elviselhetetlenül nagy erőfeszítést kíván, viszont ezzel szemben a gyülekezet egy évben (az ünnepeket nem számítva), csak 52 alkalommal használja a templomot, kívánatos célnak látjuk, hogy belátható időn belül valamennyi gyülekezeti alkalmunkat, valamint az egyházközség irányításához szükséges hivatali helyiségeket, eszközöket is a templomba helyezzük át. Ennek érdekében templom belső tereiben is jelentős funkcióváltást, átalakítást képzeltünk el. A templom eredetileg kb. 800 fő egyszeri befogadására lett megépítve, ezzel szemben a mostani választói névjegyzék kb. 200 főt számlál, melyből egy-egy alkalommal templomi istentiszteletre jár 80-120 fő. Ennek figyelemebe vételével a templomtér istentiszteletre alkalmas részének alapterületét csökkentve kisebb, csoportfoglalkozásra használható tereket kívánunk kialakítani. Így idővel valamennyi (hetente kb. 15-20 csoportfoglalkozásunk van) gyülekezeti alkalmunk megfelelő helyet találhatna a templomban, így azok is magukénak érezhetnék a templomot, akik nem járnak istentiszteletre, csak a rétegalkalmainkon vesznek részt.

Mivel látható, hogy a teljes templom átfogó felújításra szorul, a jelenlegi pályázat (EGYH-EOR-14-0813) csak a legszükségesebb problémák megoldására nyújt lehetőséget. Így a gyülekezetnek először is döntenie kellett arról, hogy mely részeket újíttassa fel a pályázatból. Mivel a templom bejárata, az erkélyekről lehulló vakolat miatt életveszélyessé lett nyilvánítva, a fő- és a két óratorony felújítását tűztük ki célul. Maga a templom a város egy olyan pontján fekszik, amely rendkívül nagy átmenő autós forgalmat bonyolít le. Ez is hozzájárult a templom állapotromlásához. Ugyanakkor a városrészt egyik markánsan meghatározó épületéről lévén szó – egyrészt egy igen nagy tér (az Árpád tér) mértani középpontján helyezkedik el a templom, másrészt a Nyíregyháza felől érkező forgalom már a városhatár táblától a templomtornyot mintegy iránymutató épületet látja – célszerűnek és a leglátványosabbnak tűnt a templom legjobban látható és a templomhajótól szerkezetileg elkülönülő (de összeépített), egységként kezelhető részének felújítása. A külső felújítás során, Debrecen város tervtanácsának véleménye alapján, a templom eredetileg megépült állapotának helyreállítását tűztük ki végleges célként. Így a rendelkezésre álló keretből a következő munkákat végeztük el, mindösszesen 33.780.699,- forint összegben az EGYH-EOR-14-0813 azonosító számú pályázat terhére (a fennmaradó 219.301,- forintot visszautaltuk az Emberi Erőforrások Minisztériumának):

– Lecseréltük a főtorony bádogborítását, kijavítva a gerendázat hibáit, lecserélve a bádogborítás alatti deszkázatot. Lefestettük a csúcsdíszt: a templom kakasát,

– kicseréltük az összes függő- és fekvő ereszcsatornát, valamennyi bádogos szerkezetet,

– kicseréltük a villámhárítót,

– az óratornyok új palafedést kaptak, amelyben újra láthatóvá vált az eredeti díszítés, egyúttal kijavítottuk a gerendázat hibáit, és lecseréltük a pala alatti deszkázatot,

– cseréltük az ablakokat,

– az erkélyek feletti befalazott ablakokat kibontattuk, az eredeti ablakrostélyokat helyreállíttattuk,

– meglévő vakolat hibáit javíttattuk, majd homlokzati hőszigetelő lapok segítségével a kváderes kialakítást megvalósítottuk a tornyok teljes felületén,

– a tornyok falfelületének színezését is az eredeti állapotnak megfelelően próbáltuk helyreállítani.

A fenti munkák elvégzése után megszűnt a főbejárat körüli életveszélyes állapot, így újra eredeti céljának megfelelően használható a főbejárat. Az EGYH-KCP-14-P-0070 azonosító számú pályázat segítségével párhuzamosan az alábbi munkákat tudtuk megvalósítani, összesen 8.002.161,- forint összegben, melyből 8.000.000,- forintot az EGYH-KCP-14-P-0070 azonosító számú pályázat terhére számoltunk el:

– a tornyok belsejében a teljes elektromos hálózat felújítása, szükséges világítótestek felszerelése,

– a torony belső vakolatának javítása, újrafestése,

– a főtorony három szintjének padozat javítása,

– a főtorony fa lépcsőszerkezetének javítása, tisztítása, szükség szerinti cseréje,

– a tornyokban felgyűl szemét (madárürülék, stb.) letakarítása,

– a cinterem és a korábban kialakított gyerekváró elektromos hálózatának teljes cseréje, a később kialakítandó elektromos fűtéshez a beállások kialakítása,

– a főbejárat előtti lépcső javítása,

– a harangszerkezet és a harangszint fém tartószerkezetének javítása, korrózióvédelme,

– szükséges helyekre (ablakpárkányok, erkélykorlátok, stb.) madártüskét felhelyezése.

Mivel a két pályázat megvalósítására szükséges pályázati támogatás csak a fent leírt felújításokra volt elegendő, a gyülekezet saját erőből jelenleg is folytatja a munkákat:

– a templomhajó belső részében, a vizesedés miatt levert vakolat lélegző vakolattal történő javítása,

– a főbejárat lépcsőjére dupla korlát elhelyezése a mozgásukban akadályozott személyek templomba jutásának segítésére,

– valamint a templom külső felújításának további részére egy teljes kiviteli költségterv beszerzése.

Amennyiben a gyülekezetnek pályázati vagy egyéb forrásokból lehetősége lesz rá a további templomfelújításokat az alábbi fő irányokban tervezzük:

1. A templom teljes külső felújítása,

2. valamint a templom belső felújítása, fűtéskorszerűsítése (a komfortosabb használat és gazdaságosabb üzemeltetés miatt), a már korábban említett funkció bővítésekhez szükséges helység kialakításokkal együtt, hogy a már meglévő gyülekezeti tagjainkon túl, a környéken élő református indíttatású emberek számára is közösségi, lelki házzá válhasson a templomunk,

3. az orgona felújítása, az eredeti állapotának megfelelően visszaépítve, hogy a templomi vagy közösségi alkalmakon is kulturális élményt nyújthassunk a templomi közösségnek.

Debrecen, 2016. január 25.

Veres János lelkipásztorSzilágyi János gondnok
EGYH-KPC-14-P-0070 – debreceni Árpád téri református templom, tetőszerkezet külső és belső felújítása
Scroll to top