XXI-E/487/2011. – Debrecen-Árpád téri templom felújítása

Támogatás azonosítószáma: XXI-E/487/2011.

Vissza nem térítendő támogatás: 3.000.000,- Forint

Kedvezményezett: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Támogató: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

A támogatási szerződés alapján nyújtott támogatással a Debrecen-Árpád téri Református templom épületében a bejárat környezetében kialakuló kávézó-teázó és a bejáratok közelében lévő nyílászárók korszerűsítése, felújítása valósult meg.

A munkálatok az épület következő részeire terjedtek ki:

– főbejárati ajtó felújítása a fölötte lévő bevilágító cseréjével

– oldalsó bejárati ajtók felújítása a fölötte lévő bevilágító cseréjével

– előtéri ablakok cseréje

– a templom terében a kávézó-teázó terének lehatárolására fa szerkezetű, üvegezett térelhatároló szerkezet beépítése

– a kávézó-teázó térben konyhaszekrény és átadó pult beépítése

– a kávézó-teázó rész kialakításához szükséges egyéb munkák (meglévő padok kibontása, burkolat javítás, fűtési rendszer átalakítása, víz-csatorna és elektromos szerelési munkák) elvégzése

Az elvégzett munkák illetve az így kialakult állapot építészeti vonatkozásban beleilleszkedik az épület építészeti megjelenésébe, azt pozitívan befolyásolja. Természetesen a teljes felújítás állapotának eléréséhez még sok részfeladatot el kell végezni.

A kialakult állapot a templom kedvezőbb építészeti megjelenésén túl az épület többcélú, szélesebb körű használatát segíti elő, mely egyaránt szolgálni tud vallási-hitéleti és turisztikai célokat is. A most kialakított állapot alapja lehet a további fejlesztési céloknak, melyek között szerepel kiállítási helyek kialakítása is.

A Debrecen-Árpád téri templomot mintegy száz éve építette az akkori egyházrész. A száz éve épült templom a kor funkcionalitásának tökéletesen megfelelő, közel ezer főt befogadó református templom volt. Azonban ma a jócskán megváltozott templomba járási szokások, valamint az eltelt száz esztendő szükségessé tették, hogy a templombelsőt felújíthassuk. A felújítás tervezése során azt tartottuk szem előtt, hogy ne csak az épületbelső újuljon meg, hanem funkcionalitásában is igazodjon a kor kihívásainak megfelelően. Így az elkészült munka egyrészt a templombelső állapotán javított azzal, hogy a templom főbejáratát és a cinterembe vezető két oldalbejáratot újítottunk meg. A bejáratok új külső ajtóborítást kaptak, valamint az ajtók felett lévő kazettás, félköríves világító ablakokat új, hőszigetelt ablakokra cseréltettük. Kicseréltettük továbbá a főbejárat két oldalán lévő fix ablakokat, ugyancsak hőszigetelt ablakokra. A felújítás másik része már a tervezett új funkcióhoz igazodott. Azok a fiatal, kisgyermekes családok, akik templomba járó gyülekezeti tagok szeretnének lenni – így fonva szorosabbra a kapcsolatukat a gyülekezettel – eddig csak gyermek nélkül „fél családként” tudtak templomba járni. Hogy a jövő nemzedéke is templomba járó legyen, szükségesnek láttuk egy „baba-mama” szoba kialakítását. Sajnos a hagyományos templomépítési technológia csak kompromisszumok árán tette lehetővé a szükséges átalakítást. Így a templom orgonakarzata alatt lévő padokat ki kellett bontatnunk, hogy a templom belső terét ketté tudjuk választani. A belső teret meghagytuk a hagyományos templomi istentiszteleti liturgia részére, míg az orgonakarzat alatti – üvegfallal elválasztott részt – „baba-mama” szobává alakítottuk az által, hogy hangszigetelt térelválasztó szerkezetet építettünk be.Terveink között szerepel, hogy ne csak hagyományos liturgiájú istentisztelet tartsunk a templomba, hanem zenés áhítatoknak, koncerteknek, kiállításoknak, egyéb kulturális rendezvényeknek is helyet adjunk. Így született meg a gondoltat, hogy egy a vendégeket kiszolgáló konyhapultot készíttessünk, ahonnan frissítőt szolgálhatunk fel látogatóinknak.

Sajnos a századelőhöz képest (de az elmúlt néhány tíz évhez viszonyítva is) csökkent a templomba járó gyülekezeti tagok száma. Így fontos, hogy egyrészt a most is templomba járó gyülekezeti tagok komfortérzetén javítva megújuljon a templom. Ezért a régi – energiapazarló – hőszigeteletlen nyílászárókat fokozatosan ki kell cserélnünk. Ennek érdekében, első lépésként a templom főbejárata és két oldalsó bejárata, valamint a főbejárat melletti két kis ablak újult meg.

A gyülekezet fenntartása és növelése érdekében fontos, hogy a jelenlegi funkcionalitást kibővítve új funkciókkal lássuk el a templomot. Ezért vált szükségessé a „baba-mama” szoba megvalósítása. A megvalósítás óta jelentős eredménynek könyveljük el, hogy több család is elhozza, akár újszülött gyermekét is a templomi istentiszteletre.

Távolabbi terveink között szerepel egyrészt a városrész kulturális életébe való bekapcsolódás (ami koncertek kiállítások rendezését jelenti), másrészt a templom vonzó turisztikai célponttá emelése.

XXI-E/487/2011. – Debrecen-Árpád téri templom felújítása
Scroll to top