Küldetésnyilatkozatunk

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak. Önerőből alkalmatlan, képtelen és méltatlan embereként szeretnénk megismertetni Isten túláradó kegyelmét az Árpád téren élőkkel. A lelki megújulás megélésével, a lélek gyümölcsének a megtermésével, a lelki fegyverzetünk használatával, és lelki ajándékaink birtoklásával. Hisszük, hogy Jézus számít ránk, és mi is számíthatunk az Ő ingyen való kegyelmére. Ezért valljuk: egyedül Istené a dicsőség.  

Scroll to top