Day: 2020.12.17.

„Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.” (Zsidó 11, 16)

A hithősök hit által abban a biztos tudatban járták a nehéz földi pályájukat, hogy van számukra elkészített biztos hely. Ez az egyetlen fixpont megtartotta az életüket. Tudták, hogy mennyei állampolgárok. Isten elkészítette a helyüket. „A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.”(1Kor […]

Scroll to top