Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Gyülekezeti újságunk húsvéti számában arról adtam számot, hogy templomunk tornyának felújítása az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata segítségével már az ősz végére megvalósulhat. Sajnos mint látjuk ez nem történt meg. A pályázat során 34 millió forintot nyertünk. Ennek alapján elkészült a felújítás terve, melyet (bár nem építési engedély köteles) a településképi bejelentési eljárás során a tervező cég a nyár elején benyújtott a város építési osztályára. Hosszas várakozás után a város főépítésze a terveket a tervtanács elé utasította. Jelenleg a tervtanács döntésére várunk, amelynek eredményeként tudjuk csak folytatni a felújítás előkészítését. Amennyiben a tervtanács elfogadja a terveket, vagy olyan módosítást kér rajtuk, melyek részünkről is elfogadhatóak, abban az esetben kerülhet sor közbeszerzés meghirdetésere. Ellenkező esetben újabb egyeztetések válnak szükségessé a tervek módosításával kapcsolatban, ami a felújítás további elhúzódásához vezet.

Ebben a bizonytalan helyzetben, Istenben bízva várjuk a számunkra kedvező fejleményeket.

Szilágyi János, gondnok

Debrecen, 2014.10.12.

A tavalyi felújítás után már látható volt, hogy milyen nagy fába vágjuk a fejszénket, ha templomunkat teljesen fel szeretnénk újítani. Egyedül, saját erőnkből kétszeresen sem tudnánk ezt megtenni. Egyrészt gyülekezetünk anyagi lehetőségei sem engednék ezt meg, másrészt Isten kegyelme és akarata nélkül bármilyen lehetőség sem lenne erre elég.

Tavaly novemberben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” című pályázati lehetőséget megragadva, 40 millió forint támogatást igényeltünk a templom első öt tornyának felújítására. A támogatás elnyerésének három feltétele volt, melyeknek véleményünk szerint mi is megfeleltünk. Első feltétel, hogy befejezés előtt álló beruházást támogat a Minisztérium – tavaly nyáron, szerény lehetőségeinkhez mérten elkezdtük a templomtornyok felújítását. Másodsorban rendelkezésre álló önrészt, önkéntes munkát kellett felmutatni, melyet mi 2,5 millió forintos önrész vállalásával kívánunk teljesíteni (ez a tervezési díjakat és a közbeszerzés lebonyolítását fogja fedezni). Utolsónak pedig a felettes egyházi szerv ajánlását kellett csatolnunk, amelyet a mi esetünkbe a Zsinat támogató levele formájában tudtunk benyújtani.


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.