Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

A Debrecen-Árpád téri református templom megújult tornyáért adtak hálát február 7-én. Az ünnepi istentiszteleten elhangzott, hogy a beruházás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pályázati források segítségével csaknem 42 millió forint összegből valósult meg, az adományokból összegyűlt önerő felhasználásával pedig jelenleg is folynak belső munkálatok.

Az istentiszteleten a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki kiemelte, hogy a templom mindent kifejez, ami bennünk kialakíthatja az Istenképet. „Prédikáló ház, üzenete van, Isten köztünk létének szimbóluma”- mondta Fekete Károly, majd hozzátette, hogy tragikus, ha egy gyülekezet élete nem Jézus központú, mert az Úr akarata, hogy minden népnek háza legyen az Ő háza.

A templomba olyanoknak kell jönni, akiknek szükségük van az Úr diakóniájára, a ma embere pedig épp ilyen, bár Jézus mindenkit be kíván fogadni. Megszentelés pedig csak ott van, ahol Jézus áll a középpontban. Ma is nehezen kerül Krisztus a középre, mert sokan eljutnak a vallásosságig, de Jézushoz kevesen, pedig áttörés csak úgy lesz, ha beengedjük Jézust az életünkbe, a döntéseinkbe, mert a rossz dolgok legyőzéséhez Isten igazságaira van szükségünk- emelte ki a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Fekete Károly prédikációja végén kiemelte, hogy a felújított torony a felújítás folytatását hívja, ahogy hívja Krisztust is, aki bennünket képes renoválni.

Az alkalmon Debrecen polgármestere kifejtette, hogy a torony felújítása szimbolikus jelentőségű, mert nincs olyan templom, amelyiknek a tornyát meg ne néznénk, így az égre ne emelnénk tekintetünket. Minden templom hitet, tiszteletet ad azoknak, akik reményt találnak falai között, ezért a város támogatja az Árpád- téri templom felújítási munkáinak folytatását- hangsúlyozta Papp László, aki kiemelte azt is, hogy mivel Debrecen a reformátusok szellemi központja, így a városnak is fontos a reformáció 500. évfordulója, ezért bízik benne, hogy közösen méltó módon meg tudják ünnepelni a jubileumot.  A város elkötelezett, éppen ezért a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége által meghirdetett Reformációi Emlékmű felállításához szükséges összeg felét átvállalja- mondta Papp László, polgármester.

Ahogy a templom tornya áll, úgy kell nekünk élnünk, azaz Istenre nézve, egyenesen állva és magasabb szellemi szintet elérve- mondta a hálaadó istentiszteleten a Debreceni Református Egyházmegye esperese. Vad Zsigmond kiemelte, hogy a torony hívogat, még pedig Isten útjára, éppen ezért kívánta, hogy új fényében is töltse be ezt a küldetését is.

(Kapcsolódó galéria)

Részletek az eddigi felújításokról: Jelenlegi felújítás előtt a templom erősen leromlott állapotban volt, a folyamatos beázások miatt a külső homlokzat, főleg a főtorony erkélyek körüli része, életveszélyessé vált. Ezért a templom főbejáratát már nem lehetett használni, a gyülekezet egy hátsó oldalbejáraton járt be. A templom belső terében is jelentős gondot okoznak a beázások, a lépcsőházakban régóta tapasztalható a vakolat hullása. Az orgona körül ez már olyan mértékű, hogy két évvel ezelőtt le kellett veretni a laza vakolatot. A templomtéri ablakok körüli vakolat hiányos, így az ablakok rendkívül huzatosak, semmilyen hő- és hangszigetelési funkciót nem látnak el. A templom fűtése korszerűtlen, elavult, a magas gázszámla mellett is csak 4-11 fokra lehet felfűteni a téli hónapokban. Önerőből két éve megtörtént a két óratorony tetőszerkezetének acélgerendákkal történő alátámasztása, a hibás bádogozás és a palaborítás kiigazíttatása.  A templom lábazati vizesedése miatt szinte az egész templomban, körbe a vakolat – körülbelül 1-1,5 méter magasságig – omladozott, így a gyülekezet, a helyi büntetés végrehajtási intézett fogvatartottainak önkéntes munkájával kiegészítve, a vakolatot a szükséges magasságig leverte, hogy a téglafal ki tudjon száradni. 2011-ben egy KIM pályázaton nyert 3 millió forint segítségével, a főbejárat és a két első oldalbejárat ajtaja újult meg, a templom orgonakarzat alatti része leválasztásra került egy üvegfallal. Az így kialakított tér alkalmas az istentiszteletek alatt a kisgyermekes családok számára, továbbá gyülekezeti rendezvények, kiállítások megtartására is. Habár a teljes templom átfogó felújításra szorul, a jelenlegi pályázati támogatás csak a legszükségesebb problémák megoldására nyújtott lehetőséget, így most a fő- és a két óratorony felújítása valósult meg. A jövőben szeretné külsőleg és belsőleg is teljesen felújíttatni a templomot valamint az orgonát is a gyülekezet, így most ezen munkálatokra keresnek forrásokat.

Forrás: ttre.hu 

tren steroids 50 steroid names

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.