Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

A tavalyi felújítás után már látható volt, hogy milyen nagy fába vágjuk a fejszénket, ha templomunkat teljesen fel szeretnénk újítani. Egyedül, saját erőnkből kétszeresen sem tudnánk ezt megtenni. Egyrészt gyülekezetünk anyagi lehetőségei sem engednék ezt meg, másrészt Isten kegyelme és akarata nélkül bármilyen lehetőség sem lenne erre elég.

Tavaly novemberben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” című pályázati lehetőséget megragadva, 40 millió forint támogatást igényeltünk a templom első öt tornyának felújítására. A támogatás elnyerésének három feltétele volt, melyeknek véleményünk szerint mi is megfeleltünk. Első feltétel, hogy befejezés előtt álló beruházást támogat a Minisztérium – tavaly nyáron, szerény lehetőségeinkhez mérten elkezdtük a templomtornyok felújítását. Másodsorban rendelkezésre álló önrészt, önkéntes munkát kellett felmutatni, melyet mi 2,5 millió forintos önrész vállalásával kívánunk teljesíteni (ez a tervezési díjakat és a közbeszerzés lebonyolítását fogja fedezni). Utolsónak pedig a felettes egyházi szerv ajánlását kellett csatolnunk, amelyet a mi esetünkbe a Zsinat támogató levele formájában tudtunk benyújtani.

A Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség presbitériuma a 15/2013. számú határozatában elfogadta az Alpin-Fins Kft. templom tető beázásainak megszüntetésére adott árajánlatát, bruttó 1.5 millió forint értékben. A 2013. május 27-én megkötött vállalkozási szerződésnek megfelelően a vállalkozó május 27-én megkezdte a munkálatokat.

A megrendelő műszaki ellenőre a tető megbontása után felülbírálta a szerződésben szereplő műszaki tartalmat. A kis-tornyok tetőszerkezete annyira sérült, hogy az eredetileg tervezett fagerendás alátámasztás statikailag nem megfelelő volta miatt, a műszaki ellenőr acélgerendás alátámasztást rendelt el. Így a vállalkozó módosította az eredeti árajánlatát (2013. július 25-én), aminek következtében az eredeti szerződés is módosításra került: a templom torony lépcsőjének cseréje és az orgona fölötti falazat leverése maradt a szerződés tárgya 332 ezer forint értékben, míg az új ajánlat szerint, új szerződést kötöttünk a vállalkozóval 2013. augusztus 02-án, 2.2 millió forint összegben.

Az első rész teljesítése után, a műszaki ellenőr a kis-torony bádogozásának visszaépítéséhez szükséges fogadó részt alátámasztó talpgerendák megerősítését rendelte el. Ennek megfelelően a vállalkozó 2013. augusztus 15-én módosította árajánlatát, melyet a vállalkozó és a megrendelő, szerződésmódosító közös nyilatkozatban fogadott el.

A vállalkozó készre jelentése után, 2013. szeptember 30-án megrendelő megtekintette és elfogadta az elkészült munkát.

Összefoglalva, a templom tetőszerkezetének megerősítése és a beázások megszüntetése érdekében, gyülekezetünk 2013-ban az alábbi munkákat végeztette el, mindösszesen 2,8 millió forint értékben:

- Az orgona körüli falazat kopogózásos veszélymentesítése: a meglazult vakolat leverése, alpintechnikával.

- A harang fölötti toronylépcső cseréje.

- A kis-torony hajó felőli oldalán a falazatból az ázás miatt kézzel kivehető téglák javítása.

- A falazat javítása után a torony gerendavégeinek javítása és a falszerkezet visszaállítása.

- A nagy torony és a templom hajó csatlakozása közötti bádogozás és tetőfedés javítása.

- Nyíl utca felőli kis torony szegély és kibúvó körüli javítása.

- A két kis-torony 2-2 talpgerendájának alátámasztásos megerősítése 1 db 300 mm-es „U” acéltartóval és 2 db 200 mm-es „U”acéltartóval a teljes 4 m hosszon.

- A két kis-toronyban a talpgerendát alátámasztó acéltartó kitámasztása egy darab 1000x300 mm-es „U” acéllal a oldalfalhoz

Sajnos az így elvégzett munka csak „csepp a tengerben”. Templomunk egyre romló állapota sürgősen megoldást kíván. A gyülekezet anyagi lehetőségei csak minimális költségvetésű javításokat engednek meg a templomon. Az idei év folyamán sajnálatos módon a Csonka utcai ingatlanunkat bérlő cég felmondta a bérleti szerződést, így a jelentős bevételkiesés miatt csak az egyházkerület segítségével tudtuk befejezni a templom tetőszerkezetén idén elkezdett munkát.

A fentiek figyelembe vételével gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy Balog Zoltán miniszter úrhoz fordul segítségért. Szándékunkról tájékoztattuk az egyházi felettes hatóságot, és kértük Esperes Úr és Püspök Úr támogatását tervünkhöz, melyet meg is kaptunk.

Időközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” címen pályázatot írt ki, melynek elnyerhető maximális összege 40 millió forint. Egyházközségünk elnöksége, a persbitérium jóváhagyásával úgy döntött, hogy a fenti pályázatot kihasználva, megpróbálja a pályázat segítségével felújítani a templom harangtornyát, a két óratornyot és a két elülső lépcsőházat. A pályázat beadásának egyik feltételeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Zsinat támogató nyilatkozatát határozta meg, melyet a pályázat beadása előtt meg is kaptunk. A pályázat elbírálására a Minisztériumnak két hónapja van, de nekünk addig sem lehet nyugodtan hátradőlni, mert addig nem teszünk meg mindent, amíg imádságos szívvel nem fordulunk Istenhez, kérve az Ő mindent elfedő szeretetét.

Szilágyi János, gondnok

Debrecen, 2013. november 20.


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.