Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Vecsey Imre és Bruchner Karolina hagyatékából megépítették és 1914 -ben felszentelték az Árpád téri Református templomot.

Az eredetileg kváderes homlokzatú templomot az elmúlt száz év alatt többször felújították, a kváderes homlokzati struktúrát megszüntették. Az utóbbi néhány évtizedben azonban a gyülekezet anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy jelentősebb felújítási, állagmegóvási feladatokat végeztessen a templomon. A tető és a homlokzat a folyamatos beázások miatt kritikus állapotba került. 2013-ban a gyülekezet önerőből csak a két óratorony faszerkezetének statikai megerősítését tudta megoldani 4,5 millió forintból. További felújításokat a gyülekezet már nem tudott finanszírozni, a templom állapota pedig tovább romlott. A lehulló vakolat- és paladarabok miatt, a Tiszántúli Református Egyházkerület segítségével, a 4-es út melletti járdarészre védőtetőt építettünk, a gyalogosok testi épségének megóvása érdekében.

Meghívó

A Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség presbitériuma szeretettel hív és vár mindenkit 2017. november 25-én, szombaton 15 órakor az Árpád téri református templomban tartandó hálaadó istentiszteletre.
Az ünnepi alkalom keretében mondunk köszönetet Istennek templomunk külső megújulásáért.
Az istentisztelet után a templomépítő Vecsey-Brukner házaspárra és a felújítást támogatókra emlékezve táblát avatunk a templom külső falánál.


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.