Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Csíkos Lászlóné

1935 02.08-án születtem Cégénydányádon. Református családban nevelkedtem, a hitre és a munka szeretetére neveltek. 12 esztendős voltam, amikor konfirmáltam. Isten csodás módon formálta életem, már gyermekként és fiatalként is szolgálhattam szülőfalum gyülekezetében. 1985 től vagyok az Árpád téri gyülekezet tagja, majd presbitere mindmáig. A hit megvallását tartom fontosnak, melyet magam is gyakorlok. Vannak, akik ennek köszönhetően kerültek kapcsolatba Krisztussal, és lettek azóta tagjai gyülekezetünknek.

 
 

Huga Sándor

1933.08.07-én születtem egy Esztárban református családban. Anyai nagyapám és édesapám is presbiterek voltak. A református elemi iskola után egy évet járhattam a Debreceni Kollégiumba. 1960-ban szereztem meg a zenetanári oklevelem, majd 1973 kóruskarnagyi, 1976 ismeretteljesztő Studium, 1979 Szimfonikus karmesteri szakon végeztem. 1948-tól kántorizálok, több vidéki és debreceni gyülekezetben is megfordultam. 1994-től tanítottam a kántorképzőn is. Esztárban örökös tiszteletbeli presbiter vagyok, itt az Árpád téren már több ciklus óta vagyok presbiter. 

 
 Juhos László  
 

Kardos Dénesné

Kardos Dénesné vagyok, 72 éves. 23 éve vagyok az Árpád téri gyülekezet tagja. sokáig dolgoztam a Biogal gyógyszertárban, mint minőség biztosító. 13 éve vagyok presbiter. Örültem, amikor a gyülekezet engem is megválasztott a Presbitérium tagjai közé. Bibliai iskolán, bibliaórán a lelkész vezetésésvel gazdagíthatjuk tudásunkat. Presbiteri gyűléseket rendszeresen részt veszek. Vállaltam a templomunk takarítását, ünnepeken a templom díszítését. Többször főztünk hajléktalanoknak.

 
 

Nagy Zsolt

Nagy Zsoltnak hívnak. Debrecenben születtem, 1967. december 30-án. A Létavértesi Református Gyülekezetben konfirmáltam, 1980. június 1-jén. A gyülekezetből, illetve a szülői házból gyökerezik a keresztény hitvallásom. Jelenleg irányítástechnikai területi referensként dolgozom az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-nél. Nős vagyok és négy gyermek apja. Jelenleg presbiterként támogatom a gyülekezet munkáját. Mind a négy gyermekünket ebben a gyülekezetben kereszteltük meg. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék a református értékrendet, illetve képességeik figyelembevételével történjen tanításuk, nevelésük. Ezért választottuk számukra a Református Kollégium Általános Iskoláját. Lili lányom 2015-ben ebben a gyülekezetben konfirmált.  

 
50

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.