Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

 

Veres Jánosné sz. Sápi Anikó - beosztott lelkész         2012. április 1. -   
Veres János - lelkész 2010. május 28. -
 
 
 
Szász Barnabás - helyettes lelkész 2010. január 01. - 2010. május 27.
Dr. Szalkay Kázmér 1981 - 2009. december 31.
Nagy István (nem beiktatott lelkész) 1980 - 1981  
Rédey József
/a Debreceni Egyházmegye Esperese/
1958 - 1980  
Dr. Bartha Tibor
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/
1952 - 1958  

Hegyaljai Kiss Géza

Életéről bővebben: Hegyaljai Kiss Géza (http://www.nevpont.hu cikke alapján).

1938. június 27. - 1951. november 26.
Makláry Károly
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/
1934. május 27. - 1938  
Dr. Diószeghy Mihály 1930. november 23 - ?  
Kolozsváry Kiss László 1921 - 1930  

Dr. Révész Imre
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/

Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1916-ban bölcsészdoktorátust szerzett a kolozsvári egyetemen. 1912-től helyettes, 1914-től rendes tanár Kolozsváron. 1913-1920 között főmunkatársa, illetve társszerkesztője volt a kolozsvári Református Szemlének. 1920-ban a debreceni református egyházközség lelkészévé választották. 19201923 között szerkesztette a debreceni Hit és Élet című folyóiratot. 1930-tól tanár Debrecenben. 1935-től az MTA levelező tagja volt. 19381949 között püspöke volt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek. Irányításával készült a magyarországi reformátusok új Énekeskönyve (1948). 1938-tól a genfi egyetem díszdoktora volt. 1944 végén aktívan részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakítását előkészítő munkálatokban. 1946-ban az MTA rendes tagjává választotta.

Forrás: https://hu.wikipedia.org

1920 - 1921  
Zih Sándor 1914 - 1919  

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.