2018-09-09

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szabó Katalin
Imádkozik:  Pénzes Gézáné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

Az élet ajándék

 

Lekció: Jer 18,4-6 Textus: 2Kor 4,18

„Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.”

Azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért él az egyik ember csak néhány évet, míg a más akár az idős kort is kitöltheti? Ez igazságos?

Miért lesz a 18 éves kislány halálos beteg?

Miért halt meg édesapám 34 évesen? Két árvát hagyott maga után.

Nehéz és őszinte kérdések három embertől. Nem kerülhetjük meg a válaszadást! Néhány napja esküvő volt a templomban, most pedig az elmúlás a téma. Két latin mondás jut az eszembe: carpe diem (Horatius) és memento mori (a középkori szerzetesi lelkiség jelmondata) „Élj a mának” de „emlékezz a halálodra”.

Mire kell emlékeznem Uram? Hogy az életed ajándék!!! Mert az élet minden, csak nem természetes. Erről beszélnek a szent könyveink és ezzel szembesít még a tudomány is. Vagyis azzal, hogy még az életünk sem a mienk. Vagyis kérdéseket feltennünk szabad, de számonkérni azt, hogy ki mekkora ajándékot kapott? No, azt nem! Pál azt mondja, hogy ...

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van.” Valóban így van, hiszen a mi életünk egy nagyon is törékeny és sebezhető testben van. Mint ahogyan a cserép edények között is van ép, tökéletes, mázas, csorba és olyan is melyen már meglátszik az idő foga, ugyanúgy a mi hús testünk is ilyen. De vajon csak a láthatókra nézünk-e? Ugye nem?

Jeremiásnak le kell mennie egy fazekashoz, mert Isten ott akar neki valamit megmutatni: történetesen, hogy Isten azt tesz az agyaggal, az anyaggal, amit csak akar! Ha nem sikerül elsőre, akkor egy másik edényt formál ugyanabból az agyagból. Vagyis, minden Isten szuverén akaratának létezik.

Mi emberek furcsán gondolkodunk az életről, mert míg mi az idő hosszát nézzük, addig Isten az értelmét! Vagyis lehet valakinek az élete 38 évesen is befejezett, míg másnak idősebb korban sem lesz az. Nos, talán nem is az életünk hossza a fontos, hanem hogy mivel töltjük meg életünk edényét. Ez a mi szabadságunk! Pál ezt írja...

„Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is,” Nos, ezek vagyunk mi, ahol nem csak egyedül az a fontos, hogy milyen edények vagyunk, hanem az, hogy mit gyűjtünk egy életen át magunkba. Vagyis, hogy milyen az életed!

„Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. „(2Tim 2,20.)

Van tehát fejlődés az életben. Minőségét az határozza meg, ami az edényünkben van. Ez utóbbi sokkal fontosabb, mint maga az edény milyensége. Gondolkodjunk csak! Mennyit ér a hosszú élet célok nélkül, egészség nélkül és lehetőségek nélkül?

Értelmet találnom az életemnek, talán ez a legnehezebb. Mondjuk, egy elúszni látszó élet után… amikor 18 évesen halálos kór szorításában vagyok, vagy elveszítem a 34 éves édesapámat – ahogyan a kérdezők átélték. Hogyan is van ez?

Nos ez Isten titka, mi miért úgy, vagy így történik velünk. De! 1- Mivel az életünk ajándék, mellyel Ő ajándékozott meg minket, azért nem kérhetünk számon tőle semmit. Az Ő jókedvéből élünk és halunk.

2- Hitünk szerint az élet nem csak ez a látható világ!

3- Vagyis, szerintetek mit veszíthetünk itt a földi életben, amit a mi Urunk ne tudna visszaadni?

Legyünk jó reménységgel, vigyázzunk magunkra, megbecsülve a másikat!

Ámen.