Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Kurta Sándorné presbiter
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

"A Da Vinci-kód"

 

Lekció: Mt 12,46-48 Textus: Mt 12,50

„Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.”

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor a következő érdekes kérdésre keressük a választ:

A Da Vinci-kódról mi a véleménye az Egyházának? Jézusnak miért nem lehettek leszármazottai? Olyan nagy dolog lenne ez? (börtön)

Nem tudom hányan olvastátok ezt a néhány esztendővel ezelőtt megjelent nagy vihart és érzelmeket felkavart regényt. Dan Brown amerikai regényíró 2003-ban megjelent regénye több országban is a bestseller listák élére került. Világszerte könyvklubok, olvasócsoportok, rajongói honlapok, foglalkoznak vele. A Da Vinci-kód csak 2009-ig több mint 80 millió példányban kelt el! Mindazonáltal a mű az írója szerint egyszerű, szórakoztató olvasmány: krimi.

A Da Vinci-kódról mi a véleménye az Egyházának?

Szeretnék rámutatni arra, hogy a keresztyénség mint olyan, szinte minden művészeti ágat megihletett, így mindenkinek joga van sajátos módon interpretálni a már egyébként teljesen elfogadott nézeteket is. Miről is szól ez a regény? Kiderül, hogy Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén a könyv szerzője szerint nem János apostol van megfestve, hanem Mária Magdolna, aki Jézusnak a felesége volt és egy Sára nevű gyermekük született. Akit ma természetesen szentként tisztelnek. Mária és a gyermek néhány követővel a dél francia országi partokon talál menedéket.

Megtudhatjuk azt is, hogy jelenleg Skóciában egy férfi testvérpár mondhatja magát leszármazottnak. A könyv szerzője sok minden mellett tudni véli, hogy egy titkos társaság 2000 éve őrködik a Jézusi vérvonal felett, mely társaságnak egykor tagja volt Leonardo da Vinci is.

Mit szólhatna az Egyház egy ilyen könyvhöz? Semmit! Ez egy regény. Egy krimi.

Nos, amellett hogy a Bibliában halvány utalás sincs minderre nézve, az ember elgondolkodik azon, hogy honnan veszik ezeket a nyugodtan mondhatjuk így, feltételezéseket. 1- Legendákból! Tudni vélik még a helyet is, ahova megérkezett Mária. A tenger szent Máriának - Les Saintes Maries De La Mer-nek nevezett városa. 2- Apokrif iratok (Fülöp Evangéliuma melyben azt olvassuk, hogy Jézus Máriát gyakorta …… csókolta. Nem tudjuk, hogy hol, mert hiányos a szöveg. 3- A mindig mindenben újat keresni akaró ember.

Jézusnak miért nem lehettek leszármazottai?

Nézzük az Ige alapján. Jézust nem József nemzette. A Biblia (Mk.6:3) név szerint felsorolja Jézusnak a féltestvéreit. Jézus tehát nem egyszülött hanem az első szülött!

Családja nem értette meg, és amikor mind többen támadni kezdték Jézust, félelmükben ezt tették: „Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magánkívül van." (Mk. 3,21)

A felolvasott történetben „még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele". Felmerül a kérdés? Miért nem hallgatták ők is? Jézus ekkor mondta: ki az én anyám, és kik a testvéreim? Az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 Olyan nagy dolog lenne ez?

Nem ez a lényeg, hanem hogy jelenleg ez a feltételezés nemcsak szembe megy egy 2000 éves keresztyénséggel, de ráadásul minden alap nélkül teszi! Hiszen Jézus egy olyan küldetéssel érkezett, melynek a lényege önmaga feláldozása másokért. Nehéz, elképzelni, hogy egy ilyen küldetésbe beleférne a család.

Ugyanakkor Jézusnak valóban van családja! Hiszen a vér szerinti összetartozás mellett van egy hit szerinti is. Jézus testvérének tekinti azt, aki Isten akaratát cselekszi. Ez azt is jelenti, hogy a benne hívők „örökösei Istennek, és örököstársai Krisztusnak"

(Róm 8,17).Higgyünk Jézusban, hogy így mi is Isten fogadott gyermekeivé lehessünk!

Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.