Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné presbiter
Imádkozik: dr. Kanyó Andrásné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

ÖRÖMÖT SZERZETT NÉKEM AZ ÚR!

Lekció: 1Sám 1, 9-18 Textus: Jak 4,3

Sokan imádkoznak Istenhez gyermek áldásért és úgy érzik Isten nem reagál. Sokan élnek reményvesztetten ezért. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért ilyen igazságtalan Isten? Miért születnek gyermekek oda, ahova nem várják, nem örülnek nekik?

Volt egy asszony, aki házasságban élt és nagyon szerette volna, ha az Úr gyermeket ajándékozott volna neki.

Anna sokat sírt, mert szégyenben és megaláztatásban volt amiatt része, hogy nem volt gyermeke.

A bibliában az olvass, hogy az Úr bezárta a méhét. De amit az Úr bezár, azt meg is tudja nyitni az ő gyermekei számára.

Nem mesterséges úton történt, a „fogamzás gátlás”, nem gyógyszerek és egyéb káros anyagokkal, hanem az Úr által.

Ma el tudj intézni, hogy mi magunk befolyásolj a születések számát és idejét.

Ma nem lényeges a házasság, nem kell az áldás, nem nagyon kell az Úr jelenléte.

A 128 zsoltár 3. verse szerint „Feleséged olyan házad belsejében mint termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték”. Ez csak az egyik áldás Isten áldásai közül, a felolvasott igeszakaszból.

Akarunk ma ilyen termő szőlőtővé lenni, vagy a kezünkbe vesszük az irányítást?

De a szavainkkal is meg tudj akadályozni, hogy Isten áldásaiban részesüljünk.

Nem akarok még gyermeket, én nem vagyok képes gyermeket szülni stb.

Élet és halál szavai vannak a szánkban. Nem tudj mikor mit mondtunk ki, és a kimondott szavaink által hogyan adtunk teret a gonosznak.

Na, de térjünk vissza Annához.

Nagyon el volt keseredve, de ebben a keserű helyzetben nem máshoz, hanem egyedül az Úrhoz folyamodott. Nyomorúságában az Úrhoz kiáltott, Ő meghallgatta őt és meg is szabadította.

Anna fogadalmat tett az Úrnak miután imádkozott. Fiúgyermeket kért az Úrtól és azt egész életére az Úrnak adta.

A történetet hallott, nem akarom elismételni. Anna hittel tért haza, szívében nem kételkedve. „Amikor aztán Elkáná a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá.” 1Sám 1,19.

Egy idő múlva, nem tudj mikor, Anna várandós lett és fiút szült.

De jó neki! De mi van velem és azzal a sok „reményvesztettel”, akiknek nincs ilyen „szerencséjük”?

Láttad mit csinált Anna?

Hittel imádkozott! Semmit sem kételkedve!

Felajánlotta az Úrnak a gyermekét! Nem veszítette el, „csak” az Úr szolgálatára ajánlotta fel Sámuelt. Nem a saját „élvezeteire” akarta eltékozolni a gyermek áldást. Nem csak úgy „babázni” akart, nem csak úgy szeretett volna már egy gyermeket, mert kész volt hozzá a babaszoba.

Kész volt a szíve, a lelke és a teste, hogy az áldást elfogadja. Nem tudj, hogy mennyit kellett várnia, de tudta, hogy az idő közel van.

Nem hagyta abba a várakozást és az Istenbe vetett hite nem hagyta el.

Nem adta fel, kitartott Isten mellett.

S miután meg lett a várva várt gyermek, szívében hálával ment az Úrhoz.

Isten pedig ott volt az Ő életében és megáldotta Elkánával együtt. Még három fiút és két lányt szült Anna.

Megteheti az Úr ma is? Igen!!!!

Meg teszi ma is? Igen!!!!

Ne mi ítéljük meg, hogy hova szülessenek gyermekek és hova ne?

Jézus azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátok fiai legyetek, mert Ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” Mt 5, 44-45.

Isten mindenkit meg akar áldani. Minden gyermek tervvel, Isten által elrendelt tervvel jön a világra.

A terv: megismerni Krisztust, a Megváltót.

A terv: hogy szülő és gyermek Istent dicsőítő életet éljen itt a földön és majd odafent a Mennyekben.

Ez valósult meg Anna és családja életében!

Istennek ez a terve a te és az én életemben is.

Ámen.

 

 


 

 

 


 


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.