Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

JESSUA SEGÍTS!

Lekció: Mt 26,69-75; Jn 21,15-17 Textus: Mt 16, 15-17

  • Megtalált a kegyelem?
  • Miért nincs visszatartó ereje a rossz dolgoknak ?
  • Jézus kettős természete, hogyan értendő?
  • Olyan volt mint a görög félistenek?

„Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá.

Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.” (Róm 5,18-9.)

A bűneset következtében, az első Ádám engedetlensége miatt elindult egy lavina. A rossz dolgoknak se szeri, se száma.

Téged tartott- e már vissza valami megcselekvésétől az, hogy tudtad, annak rossz következménye lesz? A bűn elkövetésének, pedig következményei vannak. Nézz körül az életedben, hányszor jutott eszedbe azért nem elkövetni valamit, mert talán már mások is elkövettek körülötted valami hasonlót, és láttad a következményeit!

Az ember azt gondolja: Én majd megúszom! Engem nem kapnak el, én nem fogok lebni, az én bűneimre nem fognak rájönni.

Még a büntetésnek sincs visszatartó ereje, ha lenne nem tenne meg az emberiség nagyon sok mindent, újra és újra. Tehát a törvénynek sincs visszatartó ereje.

Jakab azt írja a levelében: „...mert mindenki saját kívánságától csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jak 114-15.)

Téged mi tart vissza a rossz dolgok megcselekvésétől?

A félelem? A büntetés? Vagy Isten igazsága, a Jézus Krisztusba vetett hit által? Pál azt írja a római levél 3. fejezetében, hogy mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Nem a rossz dolgok tartanak vissza, hanem Isten ingyen kegyelme Jézus Krisztusban. Mert annyira szeret, hogy amit korábban elkövettünk elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa az igazságát nekünk, mert Ő igaz. Ami pedig a legcsodálatosabb, bennünket is igazzá tett, mert hiszünk Jézus Krisztusban!

Ez a türelmes szeretet emelte fel Pétert is, aki korábban megvallotta, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten Fia. Ezt nem magától találta ki Péter, hanem az Atya jelentette ki neki. Később, ugyanez a Péter háromszor megtagadta Jézust. „Nem ismerem ezt az embert”-mondta. Nem azt mondta, hogy az élő Isten Fiát, hanem ezt az embert.

Péter rossz dolgot tett. Vissza tartotta valami őt attól, hogy ezt megtegye?

Csak hogy Péterben ez a rossz dolog nyomot hagyott, küszködött, bűntudata volt. Ekkor még Krisztus nem vette el az ő bűnei büntetését, mert éppen akkor készült a keresztre.

Itt még lehetett ütni, verni, bár Isten volt, „aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” Fil 2,6-8

Jézus Krisztus az Isten Fia, Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Ő neve minden névnél nagyobb, minden térd meghajol az Ő nevére.

Emberként jött el hozzánk az Isten szeretete. János így írja: az Ige lett testté közöttünk. Telve dicsőséggel, kegyelemmel és igazsággal. Csodálatosan ír róla János az evangéliumban. (Ján 1,1-14)

Ő az Atya akaratát jött cselekedni. (Ján 6, 38-40)

Az Atya bizonyságot tesz Róla: János 8, 16-18

Jézus mindenben hasonlóvá lett hozzánk itt a földön, kivéve a bűnt. Ha Isteni mivoltában jött volna le, nem tudt volna elviselni az Ő dicsőségét, szentségét, fényességét, ragyogását.

Nem egy ember lett felruházva Isten Lelkének erejével, hanem Isten vett fel szolgai formát.

Péter hányszor, tagadta meg Jézust?

Háromszor.

Hányszor kérdezte meg tőle, hogy: „Szeretsz-e engem?”

Háromszor !

Jézus megengedte Péternek, hogy kijavítsa a hibáit. Jézus nagyon szerette Pétert. És ez a szeretet változtatta meg az életét.

Téged is nagyon szeret, már a kereszten elhordozta a bűneidet „rossz dolgaidat”!

Te Krisztus által szeretett ember vagy! Az Ő szeretete az, ami visszatart bennünket a „rossz dolgoktól” Mert szeret akkor is, ha nem érdemeljük meg! Ez a KEGYELEM!!!!

Ámen.

 

 


 

 

 


 


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.