Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Borus László
Imádkozik:  Papp Attiláné Selyben Piroska ny. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 

IDEGENEK

Lekció: 2Kir 2,9-15 Textus: Mk 16,19


„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”

(Mk 16,19)

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon is, amikor a következő kérdésre keressük a választ, hogy:

Léteznek-e Ufók? Ha vannak idegen civilizációk, hihetnek-e Istenben? Vagy egyedül vagyunk, és akkor még érdekesebb minden.

Szeretném elmondani, hogy a mai alkalom nem szokványos lesz, elsősorban a kérdés feltevése miatt, másrészt az arra adott válasz miatt.

xEgy elgondolkodtató mondással szeretném kezdeni, amit egy csillagász barátomtól hallottam, kicsit ironikus de így hangzik: „Annak, hogy létezik intelligens élet az Univerzumban az a bizonyítéka, hogy a mai napig nem állnak szóba velünk”

Eszembe jutnak a Biblia történetei és elgondolkodom: vajon Illés szekerét hogyan képzelné el a ma embere? Egykori hittanosom általános iskola alsó tagozatában úgy rajzolta meg Illést, mint aki egy űrszekeret vezet. Melyek indítását a tv-ben már láthatta is. Milyenek lennének ma az angyalok? Tollseprűsek… vagy inkább ne is létezzenek? A felvilágosult ember ugye… és még ha keresztyén is az ember, meglehetős fenntartással kezeli ezeket a dolgokat.

1- Mielőtt a kérdésekre megpróbálnék bármit is mondani a biblia alapján nézzünk meg néhány történetet. Énók, Illés és Jézus is, mind felemeltettek a mennybe. Ráadásul, ha úgy definiálj a földönkívülit, hogy meglátogat minket, majd a feladat végrehajtása után visszamegy oda honnan jött, nos akkor Jézus is földönkívüli, hiszen ugyanezt tette.

Vagy mégsem? Hiszen a Szentlélek mégiscsak itt van közöttünk?

Emlékeztek, már Jákobnak akkora létrája volt, amin angyalok járkáltak fel s alá! Jézus is felemeltetik és ugyanakkor lejön a „pártfogó”, aki a Lélek.

Miért is nem merült fel még bennünk a kérdés? Vajon az Angyalok, a Kérubok és a Szeráfok hol élnek? A ma embere számára földönkívüli civilizációk vagy egyszerűen csak a Biblia szereplői, akiknek a kilétét nem illik firtatni?

Olyan mindennapi kérdéseket már fel sem teszek, hogy hol lehet a menny és hogy hol lehet a pokol.

2- Őszinte leszek, nem tudom, hogy vannak-e Ufók. (Az UFO / Unidentified Flying Object, magyar jelentése: „azonosítatlan repülő tárgy”, a köznyelvben egyszerűen csak ufó)

De más, idegen civilizációk létezésében nincs okom kételkedni. Sem a tudomány, sem a vallás nem mond ellene ennek. Ráadásul, az angyalok és az előbb említett élőlények nem merítik ki az idegen civilizáció fogalmát a mai kor megfogalmazása szerint? Minél több idő telik el a Biblia kora és a mi korunk között, annál több mindent érthetünk alatt.

3- Hiszem, hogy egy Isten teremtette az egész világmindenséget, és hogy Istennek nem csak erkölcsi törvényei vannak (tízparancsolat) hanem minden (fizikai törvény) az övé, melyekkel fenntartja és igazgatja a teremtett mindenséget. Ezért azt gondolom, nekik is ismerniük kell, biztosan másképpen nevezik, és minden bizonnyal közülük is lehetnek olyanok, akik tagadják, de a lényegen, azon hogy ismerik, nem változtat.

4- A Föld mint egy hatalmas Noé bárkája, mely jelenleg is 7.6 milliárd utassal kering a Nap körül a számunkra eddig ismert világ egyetemben, az élet egyedüli hordózójaként. Csak míg Noé „leszállította” az árut, addig mi erre úgy tűnik képtelenek vagyunk. Évről évre újabb vörös könyv érkezik a kapitányi hídra, azon fajok listájával, melyek már kihaltak, vagy a kihalás fenyegeti.

Tudom, hogy sokan a nem hívő emberek közül úgy tekintenek Jézusra, mint Herakleszre vagy a római Herculesre, csakhogy Jézus nem egy félisten, Ő nem egy mitológiai alak! Végezetül pedig...

Tudjátok, amikor egy keresztyén ember meghalni készül, mit szokott mondani? Hova is készül, ha nem „Haza”?

Ide kívánkozik két Bibliai rész.

„Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. Énók az Istennel járt és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.” (1Móz 5,23-24)

Zsidókhoz írt levélből pedig ez a vers:

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” Zsid 13,14

Ha mindez így van, akkor gondoljunk csak bele: akkor mi, kik is vagyunk valójában? Vándorok, utazók? Akik dolg végeztével, meghallva Istenük hazahívó szavát, engedelmeskedünk?

Köszönve a kérdést, további jó Biblia tanulmányozást kívánunk a kérdés feltevőjének.

Ámen

 


 

 

 


 


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.