2018-05-20

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné és Borus László
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-20

 

PÜNKÖSD

Lekció: Zsolt 104,1-18 és Róm 8,18-30; Textus: Róm 8,26-30

 

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az idei pünkösdön!

Mindenki tudja, mi történt az első pünkösdkör és mi történt az első gyülekezetekben. De, vajon tudjátok-e, hogy mi történik egyházunkban és gyülekezetünkben a Lélek által?

Három meglepő dologról szeretnék bizonyságot tenni a felolvasott bibliai szakasz alapján. Előbb azonban szeretném beazonosítani az Írás alapján azt, hogy kiket nevez a mi Urunk az Ő gyermekeinek.

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8, 14)

Adódik a kérdés: Hogyan vezet minket az Isten Lelke?

Mi már a Szentlélek korszakában élünk, amikor nem közvetlenül Jézussal vagyunk kapcsolatban, hanem magával a Lélekkel. Ezért a lélekkel együtt teszünk bizonyságot Jézusról, Krisztus pedig az Atyáról!

Olyan ez, mint amikor az ember leül a laptopja mellé és felmegy az internetre és megindul a letöltés.

Amikor a Lélek betölti az embert, valami hasonlót tapasztalunk meg. Megindul a letöltés… Sőt – emlékszel, ugye?–, alkalmas, képes és méltó leszel a feladatra!

1- Csakhogy, amikor imádkozunk, mi sem tudj „úgy kérni” ahogyan azt kell…

Miért nem tudj? Amikor Jézus bement a zsinagógába és az Ézsaiás tekercsből felolvasva a Lács 4. fejezete szerint ezt mondta „az Úrnak Lelke van énrajtam”. Minket nem tölthet be a Lélek? De Igen! De, mi nem birtokolj a Lelket, hanem Ő birtokol minket!

Mi, az Isten képe és hasonmása, képesek vagyunk az Isten által nekünk adott Lélek által kapcsolatba kerülni vele. Hiszen a bennünk levő Lélek kompatibilis a Szentlélekkel, aki:

2- „kimondhatatlan” fohászkodásokkal esedezik. Ez az, amiről azt kell mondanunk, hogy ami az Embernek lehetetlen, az az Istennél lehetséges!

Mit jelent, hogy kimondhatatlan? 1- Mi ezt a szót szokt használni, amikor nincs szó valaminek a jellemzésére. Úgy gondolom, hogy itt nem a leírhatatlan fohászkodás jellemzésére használja Pál, 2- hanem egyfajta tehetetlenség megoldására. Amit nem lehet kimondani, megfogalmazni, azt teszi a Lélek. 3- Bátorít a bizonyságtételre! Mert mindenkinek van egy története! Mit tett vele az Isten. Most hallgassunk meg egyet a sok közül.

Bizonyságtétel (Katika)

Nem mondhatj, hogy ha a Lélek esedezik értünk, akkor nekünk már nem is kell. Ez tévedés lenne.

Segítségünkre van erőtlenségünkben. Erősít a reménységben, és fohászkodik értünk. Aki ezt megérti és megéli, rájön, hogy minden, de minden a javára van!

3- Ha „minden”, akkor minden! A nem szeretem dolgok is! A szenvedés, a betegség, a fájdalmak, a veszteségek és igen még a halál is!

Amikor ez az Istenközelség tart, akkor csodás dolgokat élünk meg a Lélek által. Gondoljatok csak a kegyelmi ajándékaitokra és arra a szeretetre, amit még csak most tanulunk… Vagy gondoljatok a közösségünkre, ahol mind több és több embert tanít a Lélek imádkozni, adakozni, odafordulni a másikhoz.

Vagy gondoljatok arra, hogy mennyien szolgáltok már a gyülekezeti élet megannyi területén. És nézzetek magatokra, csak az utóbbi időben mennyit változtatok! Ez a mi „mindenünk”, ami a javunkra van! Mit hoz a jövő? Nem tudom! De azt igen, hogy a jövő is az Isten kezében van és azt az Ő Lelke által formálja. Maradjon is így!

Ámen.

 

 

 

 

 

 

 


 

e españa
um
italia steroid names e danabol