Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 134 vendég és 0 tag böngészi

2018-04-22

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Berecz Péter presbiter
Imádkozik:  Tálasné Őri Róza
Köszöntőt mond: Dr. Kiss László egyházmegyei világi tanácsos
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-22

 

EGYHÁZLÁTOGATÁS

Lekció: Ézsaiás 55,6-11; Textus: 2Kor 9,10-15

Isten igéje eléri célját

6Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. 7Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. 8Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! 9Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! 10Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

Ézsaiás 55, 6-11

10A ki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, 11Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek. 12Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt; 13A mennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangyéliomát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért. 14Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. 15Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.

2 Kor 9, 10-15

Az egyházlátogatás egyik fontos célja a közösség gyakorlása, egymás megismerése, szeretetben, imádságban való hordozása. Fontos része még a megerősítés, a biztatás. A felolvasott alapige két üzenete ezeket hordozza magában.

Gazdagság. A mi gazdagságunk alapja nem a földi mulandóban van, hanem az a célunk, hogy abban éljük meg, amit Isten ad, amit ránk bíz. Az ige alapján a gazdagságunk bővelkedik az igazságban, hiszen Isten kijelentése nyomán mi ismerjük az egy igaz Istent. Gazdagságunk a tiszta szívre is vonatkozik. Azaz arra az állapotra, hogy nyitottak vagyunk Isten felé, és elfogadj, ha Ő tisztogat meg minket. A gazdagságunk lemérhető abban, hogy mennyire buzdulunk fel a hálaadásra. Az Árpádtéri gyülekezetnek bőven van oka, hogy gazdagnak érezze magát, hisz olyan sok mindenért adhat hálát. Végül gazdagságunk megmutatkozik abban, hogy megajándékozottnak érezhetjük magunkat, Isten adja gondviselését, jelenlétét, erejét, Szentlelkét.

Szolgálat. A gazdagság felelősséggel jár! Nem tarthatja meg az ember, a gyülekezet sem magának, azzal szolgálni kell, lépni kell az emberek felé, hívni vonzani, megajándékozni őket. A szolgálat fontos része az imádságban hordozás, a könyörgés.

Az állandó bizonyságtétel is fontos része a szolgálatnak. Nem szabad elfelejteni soha ki a mi Urunk, mivel bíz meg minket. Kell, hogy legyen „látásunk”, tervünk! Ezen legyen áldás!!!

Ámen

 

 

 

 

 


 

e

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!