2018-02-04

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Berecz Péter presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-04

 Meghallgatható: Itt!

"TISZTELD SZÜLEIDET"

Lekció: Mk 3,31-35; Textus: 2Móz 20,12

 

A kérdések:

Meddig kell gondoskodni a szülőkről? Nincs igaza egy édesanyának, de ha megmondom neki, vétkezem Isten ellen? Ha néha emelt hangon beszélünk a szüleinkkel, megbocsátja-e Isten?

Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: „Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged!” De ő így válaszolt nekik: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” Mk 3,31-35

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ad te néked.” 2Móz 20,12

A KSH Statisztikai tükör című kiadványának online elérhetőségén lehet információkat szerezni a családok helyzetéről hazánkban.

Ha egy szóval lehetne jellemezni, akkor azt mondanám, amit ott olvastam: „a helyzet aggasztó.” Európában sem sokkal jobb a helyzet és gondolom a világ más részén sem. De miért? Nos...

1- A Biblia alapján azt mondhatj, hogy amikor egymásra nézünk, mi nem a valóságot látj. Miért?

Mert álarcot hordunk, sminket viselünk és szerepeket játszunk. Idáig eljutni, ezt beismerni és ezen változtatni, bizony nem könnyű! Mi itt egymásközt lehetünk őszinték, úgyhogy...

Amikor magadhoz öleled az unokád, a párod, a gyermekeid, amikor a barátoddal vagy együtt, nem az Isten képét látod benne, hanem a bűn által az arcán megrajzolt valóságot. És ők is ugyanezt látják rajtunk.

Pedig, te az Isten képmása vagy! Minden ember az! Meg kell ismerd a hajléktalan, a nincstelen, de még az ellenségeid arcán is Isten képmását.

Ezt úgy tanulj, hogy Isten szülőket ad a számunkra. Milyen szép gondolat. Az Istenképű emberek szeretnek Isten és egymás által szeretve lenni. Ez a családod. A család lehet a fészek melege és lehet börtön. Te döntesz. Felolvastunk egy történetet, amelyben ...

Jézus nem megtagadta a családját, hanem felnyitotta a szemünket valami többre.

2- Mi itt mindannyian az Ő családja vagyunk! Egymásnak testvérei, akik nemsokára úgy fogj megszólítani Istenünket, hogy Atyánk.

Miért van az, hogy a Bibliát olvasva sem nagyon találunk követésre méltó családot? Kain testvérgyilkossága, Ábrahám gyávasága, amikor felajánlja feleségét két alkalommal is, hogy mentse az életét. Gondolhatunk Lót történetére vagy Dávid és egy férjes asszony, Betsabé kapcsolatára. De akár Salamonra is, akinek gyengéi voltak a nők! Kérdezhetek valamit?

Ha a magunk környezetében nézünk szét, vajon találunk irigységre méltó kapcsolatot? Családot? Olyat, amire mi is vágynánk? A fiatalok nem házasodnak – mondj. Miért? Vannak előttük jó példák? Szerinted miért nem irigylik el tőlünk? Lehet, hogy nincs mit? Ezért a figyelmeztetés:

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek iránt mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.” Kol 3,18-21

3- A család egy szakrális képződmény, melyben egymást kell egyre teljesebbé és teljesebbé tenni. A szüleinket nem mi választott magunknak, hanem Isten nekünk! Ezért nem kötelességek, hanem lehetőségek egész sora húzódik meg minden szülő és gyermek kapcsolat mögött.

Az 5. parancsolathoz fűződik egy ígéret is: ha hosszú ideig akarsz élni azon a földön… akkor ne kötelességnek tekintsd, hanem áldott lehetőségnek a szüleidről való gondoskodást! Mint minden élő kapcsoltnak, ennek is vannak magasságai és mélységei!

A szülőnek lehet, szabad nemet mondani? Igen! Amikor Istennek kell igent mondani. Hogy meddig kell ápolnod őket? Ameddig tudod és bírod. És hogy mit bocsát meg Isten? Mindent, amit odaviszel hozzá!

Családban élni egy csodálatos szeretetközösség, amely csak itt és most van! Ezért megismételhetetlen, egyszeri és páratlan. Tégy érte és becsüld meg!

Hogy, amikor majd ott állsz előtte és letörli az arcodról azt a sok piszkot, ahogy édesanyánk gyermekkorunkban tette egy-egy önfeledt játék után, akkor döbbensz majd rá: minden gyarlóságod ellenére, te mindig is Isten rakoncátlan bár, de mindvégig szeretett gyermeke voltál.

Adj hálát azért, amid/akid van és lásd meg bennük a lehetőséged, hogy hosszú ideig élj…! Legyen így.

Ámen.

 

50 danabol steroid pills list of steroids